IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 

 

KANTOJ - tria parto

101 Jesu´, dum vivo
102 Al ĉieloj flugu kante
103 Vin, Mari´, milfoje ni salutas
104 Ho Dipatrino
105 Ave, Maria!
106 Malfermu vian ben-trezorejon
107 Maria sen miraklaj faroj
108 Pri am-brakumo scias mi
109 Nigra Madono
110 Maria, nia Reĝino
111 Fatima himno
112 Al Vi, Maria, sankta Virgulino
113 Ho, tiel bela estas Vi
114 De Dia graco, ho, Patrin´
115 Preĝkanto al Maria
116 Maria himno
117 Ho, Reĝino de l´ ĉielo
118 Patrin´ Dolorema
119 Min memoru, ho, Patrin´
120 Saluto al Maria
121 Sankta nokt´, silenta nokt´
122 Pro l´ naskiĝ´ de Kristsinjor´
123 Maria havas bebon
124 Betlehema stelo
125 El ĉiel´ teren
126 Aŭdu novaĵon
127 Gloro sur altoj al Dio
128 Kantis al Filo
129 Infaneto, kiel bela
130 Kion signifas
131 Antaŭ la kruco
132 Staris la Patrino plore
133 Anĝelo rulis la ŝtonon
134 Iru ni
135 Elio (Elija)
136 Dum mil kaj cent jaroj
137 Kanto al sanktaj Cirilo kaj Metodio
138 Sankta Adalberto
139 Nia sanktul´ Serafa Francisko
140 Karmel-Floro
141 Kial ne kanti
142 Kun ĝojo ni venis
143 Bonvenon
144 Marŝo de la kristana junularo
145 Leontodoj
146 Kiu kreis
147 Diros mi nun
148 Kanto bonveniga
149 Vesperkanto
150 Ĉion donas Disinjor´
151 Antaŭ la manĝo
152 Post la manĝo
153 Sinjor´, kunigu en toler´

 


 

DIO
BENU
PRAKTIKA  KOMPENDIO

DE LA ĈE
ĤA IKUE-SEKCIO
Dua kompletigita eldono

Eldonis IKUE - Katolika Sekcio de ĈEA - 2003

DIO BENU - Praktika Kompendio de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio, dua kompletigita eldono, eldonita en la monato aprilo de la jaro 2003 - La Jaro de la Sankta Rozario, kiel dankesprimo al Dio kaj la Virgulino Maria, por la sukcesinta 55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, okazinta en la jaro 2002 en urbo Kroměříž en Ĉeĥio. Kompilis kaj kompostis Miloslav Šváček. Lingve reviziis Miloslav Pastrňák.
 

AL LA PREĜOJ                              AL LA TENDARAJ PREĜOJ