IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu

Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


Praktika kompendio de la
Ĉeĥa IKUE-Sekcio - KANTOJ:

PARTO 1-a

PARTO 2-a

PARTO 3-a

DEKALOGO - Dek ordonoj de Dio
            en PDF       en HTM

RESANIGA AKVO EL TURZOVKA
            en PDF       en HTM

en PDF formato de bruŝuro

 

 

LA 22-a EKUMENA ESPERANTO-KONGRESO

70-a de IKUE kaj 68-a de KELI

6.-13.8.2018 en PODĚBRADY, ĈEĤIO

 

Jam okazinta, legu pri ĝi: http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-111-3-18.pdf

 

ESPERANTLINGVAJ SANKTAJ MESOJ EN PRAGO

En la praga preĝejo Sankta Pankraco okazas regule unufoje jarkvarone katolikaj sanktaj mesoj, celebrataj de sac. prof. d-ro Max Kašparů, la katolika pastro de bizanca rito kaj psikiatro. La tuta liturgio okazas en Esperanto kaj ĝia mallonga prediko gvidanta al pripensado estas tradukata en la ĉeĥan aŭ la slovakan lingvojn.

La plej proksima meso okazos merkrede la 13-an de septembro ekde la 17-a horo.
 

 

OKAZINTA TRADICIA ARANĜO
DE LA JARO 2018

La tradicia renkontiĝo de la Katolika Sekcio de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio la Ĉeĥa IKUE-Sekcio okazis en la surmonta pilgrimloko Svatý Hostýn - Sankta Hostýn, Ĉeĥio (landparto Moravio) en la tagoj de la 4-a ĝis la 6-a de majo 2018.

Tiun ĉi belegan pilgrimlokon de la Virgulino Maria vizitis partoprenintoj de la 48-a Kongreso de IKUE 1995 okazinta en la urbo Olomouc kaj la partoprenintoj de la 55-a Kongreso de IKUE 2002 okazinta en la urbo Kroměříž la E-sanktan meson celebris ĉefepiskopo Karel Otčenášek.

Pri la okazinta renkontiĝo legu ĉi tie!

 


Ĉielaj patronoj de la
katolikaj esperantistoj

Nia Sinjorino de la EsperoSankta Pio la Deka
(Giuseppe Melchiorre Sarto)
2.6.1935-20.8.1914

Beata Titus Brandsma
martirigita en Dachau
23.2.1881-26.6.1942

Sankta Maksmilian
Maria Kolbe
martirigita en
Auchschwitz-Birkenau
7.1.1894-14.8.1941

Sankta Johano Paŭlo la Dua
(Karol Wojtyła)
18.5.1920-2.4.2005

 

 

DIVERSAJ ARTIKOLOJ
Elektu titolon de la artikolo, klaku kaj legu

Abortigitaj infanoj mankas.
Adeptoj de satano ekmoviĝis.

Akceptado de sankta komunio sur manon
Aktuala enpensiĝo.

Alvoko al netoleremo.

Aleksandras Dambrauskas.

Ami kaj agi fidante.
Avinjo, kiom aĝa vi verdire estas?
Babilonaj turoj devas fali.
Beatulo Jerzy Popiełuszko.
Ĉu azilo por bapto aŭ bapto por azilo?
Ĉu ekzistis Jesuo Kristo?
Ĉu jogo estas nura ekzercado?
Ĉu plagoj de Dio? Hodiaŭ cenzurita!
Dekana preĝejo de Naskiĝo de Virgulino
   Maria en Písek.

Diablo, morto kaj infero – tri tabuoj en la
   eklezio.

Dio konfidis taskon ŝirmi kreitaĵaron al la
   homoj, ne al la mono.

Dua Vatikana Koncilio kaj tradicio.

Egiptaj plagoj en Usono.
Elkrio de ŝafetoj.
En batalo kontraŭ diablo ni ne subiĝu al
   naiveco.

En mia koro vi trovos Jesuon!
Eugeniusz Bodo.
Eŭropa ŝtata doktrino: ateismo.
Eŭropo estas grave malsana.
Falo de la romia imperio.
Festo de Jesuo Kristo la Reĝo.
Festo de la sanktaj ĉefanĝeloj.
Franca batala aviadistino oferis sian vivon.
Geedzeco de divorculoj.
Interkomunio.
Interparolo sur ĉielo.
Inter vivo kaj morto.
Jesuo estas vera Filo de Dio.

 

Junaj homoj kaj grandega inundo.
Jesuo vere naskiĝis en la 25-a de
   decembro.

Katolika Esperanto-movado en Litovio.

Kial islamanoj iĝas teroristoj.
Kial mi iĝis katoliko.
Kie estas Dio dum suferado de homoj?
Kiel estiĝis la flago de Eŭropa Ŭnio?
Kio ligas Pollandon kun la mondo.
Kiom da katolikoj estas en la mondo?
Kion nuntempe kredas multaj katolikoj.
Kiu estas Kristo?
Komentarioj „Eklezio kaj mondo“.

Konfido.
Kredo kaj scienco.
Kristo, neperforta Reĝo.

Kunsavantoj.

La artikolo en Esperanto.
La aferoj ne estas tiaj, kiaj ili ŝajnas esti.
La bapto.
La baziliko de sankta Prokop en Třebíč.

La „civila” montara savanto.
La du vazoj.
La Evangelio - nasko de ĝojo

La infero ekzistas.

La kvina telero.
La mirakloj de Kristo.
La mistero de Kristo.
La okultismo revenas pli forta ol antaŭe.
La profetaĵoj pri Kristo kaj lia resurekto.

La sankta komunio.
La senĝojaj perspektivoj.

“La ŝtonoj ekkrios...”.
La vera konscienco.

Lia amo venu al vi.

Meditado - 1.
Meditado - 2.
Meditado - 3.
Meditado - 4.
 

Liturgio estas festata dogmo.
Maria – Kunsavantino kaj Perantino de
   ĉiuj gracoj.

Mensogo post mensogo.
Mi estas daŭre kun vi.
Mi estas la Vojo kaj la Vero kaj la Vivo.

Mia „Patro nia”.
Ofensivo de satano.

Okultismo – la mortcivilizado.
Pardono – kuracilo sen risko de flankaj
   efikoj.

Perspektivo por la nuna jaro.
Pilgrimloko Klokoty.

Por enpensiĝo.
„Poste ni senĉese estos kun Sinjoro“.

Prediko pri sacerdoto.
Prediko pri la Sankta Mesofero.
Prediko pri la vera ĉeestado.
Pri la homa animo.

Pri „Spirito de la Koncilio“.
Princo de la ĉielaj legiaroj.
Psalmo de la Dia Mizerikordo.
Pri la sankta komunio.
Realiĝas tutmondigo de terorismo.
Riĉa Okcidento malsanas.

Romanco de kristnaska tago.
Saĝaj vortoj por geamikoj.
Sankta batalo apartenas al islamo.

Sen Kristo ne estas Eklezio.
Sperto de unu kuracistino.
Temas pri la mesaĝo el Fatima.

Tento de Kristo.
Tero kaj espero - geologio kaj teologio.
Tio estas mi, ne timu!
Vaŝingtono, Usono – la pornografio.
Vojo – Vero – Vivo
.
Vespero antaŭ kristnasko 1945 en Germanio.

Vittorio Messori biografio de Ali Ağca.
 

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz