IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 


Adresa IKUE-Katolické sekce Českého esperantského svazu:
IKUE-Katolická sekce ČES (Ĉeĥa Sekcio de IKUE),
Tršická ul. 6, CZ-75127 PENČICE, Ĉeĥio
telefono: +420 732 420 675, retadreso: m.svacek@seznam.cz

 

Adreso de IKUE:
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista,
Via di Porta Fabbrica 15, I-00165 ROMA RM, Italio
telefono + fakso: +39-06.39.63.81.29 (funkcias 24 hore), retadreso: ikue@ikue.org    www.ikue.org

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz       www.ikue.org/cz/