IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu

Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


69-a Kongreso de IKUE 2016
en Nitra, Slovakio
, 16.-23.07.2016

Okazinta, legu pri ĝi:  PDF

Praktika kompendio de la
Ĉeĥa IKUE-Sekcio - KANTOJ:

PARTO 1-a

PARTO 2-a

PARTO 3-a

DEKALOGO - Dek ordonoj de Dio
            en PDF       en HTM

RESANIGA AKVO EL TURZOVKA
            en PDF       en HTM

en PDF formato de bruŝuro

 

INVITO AL ARANĜOJ DE LA JARO 2017 

Tradicia renkontiĝo de la Katolika Sekcio de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio la Ĉeĥa IKUE-Sekcio okazonta en la fama bohemia pilgrimloko Svatá Hora u Příbrami - Sankta Monto ĉe Příbram en la tagoj de la 12-a ĝis la 14-a de majo 2017

Konstrukomplekso de la pilgrimloko Svatá Hora Sankta Monto

Svatá Hora Vidaĵo de la fronta parto post renovigo en la jaro 2015

Graca bildo de la Virgulino Maria Sanktmonta

Unu el ĉevojaj kapeletoj

 


Ĉielaj patronoj de la
katolikaj esperantistojSankta Pio la Deka
(Giuseppe Melchiorre Sarto)
2.6.1935-20.8.1914

Beata Titus Brandsma
martirigita en Dachau
23.2.1881-26.6.1942

Sankta Maksmilian
Maria Kolbe
martirigita en
Auchschwitz-Birkenau
7.1.1894-14.8.1941

Sankta Johano Paŭlo la Dua
(Karol Wojtyła)
18.5.1920-2.4.2005
 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz