IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu

Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


Praktika kompendio de la
Ĉeĥa IKUE-Sekcio - KANTOJ:

PARTO 1-a

PARTO 2-a

PARTO 3-a

DEKALOGO - Dek ordonoj de Dio
            en PDF       en HTM

RESANIGA AKVO EL TURZOVKA
            en PDF       en HTM

en PDF formato de bruŝuro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero Katolika
la oficiala organo de
Internacia Katolika Unui
ĝo Esperantista

Ĉar la revuo Espero Katolika pro manko de la monrimedoj ne povas dumtempe aperadi paperforme, eblas akiri ĝian elektronikan version:

Dio Benu 110-2/2018

Dio Benu 111-3/2018

Dio Benu 112-4/2018

Dio Benu 113-1/2019

Dio Benu 114-2/2019

Dio Benu 115-3/2019

Dio Benu 116-4/2019

Dio Benu 117-1/2020

Dio Benu 118-2/2020

Dio Benu 119-3/2020

Dio Benu 120-4/2020

Dio Benu 121-1/2021

Dio Benu 122-2/2021

Dio Benu 123-3/2021

Dio Benu 124-4/2021

Dio Benu 125-1/2022

Dio Benu 126-2/2022

Dio Benu 127-3/2022

Dio Benu 128-4/2022

Dio Benu 129-1/2023

Dio Benu 130-2/2023

Espero Katolika 4-6/2018

Espero Katolika 7-9/2018

Espero Katolika 10-12/2018

Espero Katolika 1-3/2019

Espero Katolika 4-6/2019

Espero Katolika 7-9/2019

Espero Katolika 10-12/2019

Espero Katolika 1-3/2020

Espero Katolika 4-6/2020

Espero Katolika 7-9/2020

Espero Katolika 10-12/2020

Espero Katolika 1-3/2021

Espero Katolika 4-6/2021

Espero Katolika 7-9/2021

Espero Katolika 10-12/2021

 

Dio Benu 131-3-2023

Dio Benu 132-4-2023

Dio Benu 133-1-2024

Dio Benu 134-2-2024

Dio Benu 135-3-2024

 

Sankta Johano Marie Vianney

La paroĥestro de Ars en la kristanajpredikoj

 

LA RENKONTIĜO EN LA 50-A DATREVENO
DE LA KATOLIKA ESPERANTO-TENDARO

En la kvindeka jubilea datreveno ekde la komenco de la organizado de la Katolika Esperanto-Tendaro en la vilaĝo Herbortice, Ĉeĥio, en la jaro 1969, okazis la 22-an de junio 2019 en Herbortice renkontiĝo de la ekstendaranoj. Kadre de ĝi okazis danka sankta meso en la tiea paroĥa preĝejo en Cotkytle, kiun celebris kun pluaj pastroj ekstendaranoj la ekstendarano helpepiskopo de Olomouc Mons. Antonín Basler. La tiama tendaro okazinta naŭfoje estis perforte likvidita fare de la totalisma komunista fisistemo en la jaro 1977.

Pri la okazinta tre sukcesa renkontiĝo informas revuo Dio Benu 3/2019. Ĝian eldonon en PDF-formato bonvolu akiri ĉi tie: 

Dio Benu 3/2019


 

Esperantlingva versio de la libro

"Pardonu, Nataŝa"

Interesega okazaĵo, kiun sovetia ekssoldato kaj policano Sergej K. Dakov (vidu foton) rakontas laŭ sia propra vivo, estas laŭvorte impresega. Leganto ĝin „englutos“ unuspire. Sed poste li povas enpensiĝi. Kiam li legas pri tio, kiel homoj dum la tempoj de subpremo kaj mallibero en Sovetunio ŝatis sian kredon kaj kion ili pretis pro ĝi suferi, ni povas demandi: „Kaj kiel tiun riĉaĵon aprezas mi?“

La tradukinto de la libro de iom pli ol 100-paĝa estas Miloslav Šváček. La libro ne aperis presforme, sed eblas ĝin akiri el jenaj interretaj paĝoj www.ikue.org/cz en formatoj de pdf kaj doc. La tradukinto antaŭdankas tiujn, kiuj lin atentigos pri trovitaj en la teksto  korektendaĵoj kaj markantaj artikoloj "la" (m.svacek@seznam.cz). Jen la fragmento de la libro-teksto:

Mi ekrigardis horloĝeton. Estis precize la oka kaj duono. „Sergej,“ ‒ mi diris al mi, „post kelkaj horoj vi estos aŭ libera aŭ morta. Aŭ ankoraŭ io pli malbona ‒ se ili vin ekvidos kaj eltiros el la akvo, ili vin sendos kiel dizertulon al laborlagero en Siberio kaj pli poste ili vin pafmortigos.“ Multajn en tiu ĉi momento ekregus duboj.

Estis ĉi tie do mi, Sergej Dakov, frekventinto de marakademio, eminentiĝinta en ĉiuj lernejoj, kiujn mi ekde la oka vivjaro vizitadis, prezidanto de Komsomolo, komisiita instrui ateismon al 1200 kunlernantoj de la akademio.

Post kvin tagoj mi estas devinta reveni al nia bazloko, kie mi devas fariĝi plenrajta ano de la Komunista Partio kaj kie min atendas avantaĝa posteno ĉe polico. El praktika vidpunkto mi havis ĉiujn motivojn por reveni en Sovetunion. Sed tiuj ne sufiĉis al mi. Estu kio ajn, kion mi instinkte serĉis, mi sciis, ke en la komunisma sistemo, kiun mi tiel bone ekkonis, mi tion ne trovos.

La libroteksto en formato PDF         La libroteksto en formato DOC
 


Ĉielaj patronoj de la
katolikaj esperantistoj

Nia Sinjorino de la EsperoSankta Pio la Deka
(Giuseppe Melchiorre Sarto)
2.6.1935-20.8.1914

Beata Titus Brandsma
martirigita en Dachau
23.2.1881-26.6.1942

Sankta Maksmilian
Maria Kolbe
martirigita en
Auchschwitz-Birkenau
7.1.1894-14.8.1941

Sankta Johano Paŭlo la Dua
(Karol Wojtyła)
18.5.1920-2.4.2005

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz              
[Čítač přístupů]