IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu

Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


69-a Kongreso de IKUE 2016
en Nitra, Slovakio
, 16.-23.07.2016

Okazinta, legu pri ĝi:  PDF

Praktika kompendio de la
Ĉeĥa IKUE-Sekcio - KANTOJ:

PARTO 1-a

PARTO 2-a

PARTO 3-a

DEKALOGO - Dek ordonoj de Dio
            en PDF       en HTM

RESANIGA AKVO EL TURZOVKA
            en PDF       en HTM

en PDF formato de bruŝuro

 

LA 22-a EKUMENA ESPERANTO-KONGRESO

70-a de IKUE kaj 68-a de KELI

6.-13.8.2018 en PODĚBRADY, ĈEĤIO

 

 

Sekcio de la kristanaj esperantistoj de la Ĉeĥa E-Asocio sincere invitas vin partopreni la 22-an Ekumenan Esperanto-Kongreson okazontan en la studenta hejmo de la Agrikultura Mezlernejo en la baneja urbo Poděbrady en Ĉeĥio.

Pliaj informoj pri la kongreso, pri la kostoj kaj la provizora programo estas akireblaj kun la aliĝilo ĉi tie en la formatoj doc kaj pdf:

ALIĜILO DOC                  ALIĈILO PDF

 

OKAZINTA ARANĜO DE LA JARO 2017 

Tradicia renkontiĝo de la Katolika Sekcio de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio la Ĉeĥa IKUE-Sekcio estas jam okazinta en la fama bohemia pilgrimloko Svatá Hora u Příbrami - Sankta Monto ĉe Příbram en la tagoj de la 12-a ĝis la 14-a de majo 2017.

Legu pri ĝi ĉi tie:  PDF

Konstrukomplekso de la pilgrimloko Svatá Hora Sankta Monto


Ĉielaj patronoj de la
katolikaj esperantistojSankta Pio la Deka
(Giuseppe Melchiorre Sarto)
2.6.1935-20.8.1914

Beata Titus Brandsma
martirigita en Dachau
23.2.1881-26.6.1942

Sankta Maksmilian
Maria Kolbe
martirigita en
Auchschwitz-Birkenau
7.1.1894-14.8.1941

Sankta Johano Paŭlo la Dua
(Karol Wojtyła)
18.5.1920-2.4.2005
 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz