IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu

Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


Praktika kompendio de la
Ĉeĥa IKUE-Sekcio - KANTOJ:

PARTO 1-a

PARTO 2-a

PARTO 3-a

DEKALOGO - Dek ordonoj de Dio
            en PDF       en HTM

RESANIGA AKVO EL TURZOVKA
            en PDF       en HTM

en PDF formato de bruŝuro

 

 

LA 22-a EKUMENA ESPERANTO-KONGRESO

70-a de IKUE kaj 68-a de KELI

6.-13.8.2018 en PODĚBRADY, ĈEĤIO

 

Jam okazinta, legu pri ĝi: http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-111-3-18.pdf

 

ESPERANTLINGVAJ SANKTAJ MESOJ EN PRAGO

En la praga preĝejo Sankta Pankraco okazas regule unufoje jarkvarone katolikaj sanktaj mesoj, celebrataj de sac. prof. d-ro Max Kašparů, la katolika pastro de bizanca rito kaj psikiatro. La tuta liturgio okazas en Esperanto kaj ĝia mallonga prediko gvidanta al pripensado estas tradukata en la ĉeĥan aŭ la slovakan lingvojn.

La plej proksima meso okazos merkrede la 13-an de septembro ekde la 17-a horo.
 

 

OKAZINTA TRADICIA ARANĜO
DE LA JARO 2018

La tradicia renkontiĝo de la Katolika Sekcio de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio la Ĉeĥa IKUE-Sekcio okazis en la surmonta pilgrimloko Svatý Hostýn - Sankta Hostýn, Ĉeĥio (landparto Moravio) en la tagoj de la 4-a ĝis la 6-a de majo 2018.

Tiun ĉi belegan pilgrimlokon de la Virgulino Maria vizitis partoprenintoj de la 48-a Kongreso de IKUE 1995 okazinta en la urbo Olomouc kaj la partoprenintoj de la 55-a Kongreso de IKUE 2002 okazinta en la urbo Kroměříž la E-sanktan meson celebris ĉefepiskopo Karel Otčenášek.

Pri la okazinta renkontiĝo legu ĉi tie!

 


Ĉielaj patronoj de la
katolikaj esperantistoj

Nia Sinjorino de la EsperoSankta Pio la Deka
(Giuseppe Melchiorre Sarto)
2.6.1935-20.8.1914

Beata Titus Brandsma
martirigita en Dachau
23.2.1881-26.6.1942

Sankta Maksmilian
Maria Kolbe
martirigita en
Auchschwitz-Birkenau
7.1.1894-14.8.1941

Sankta Johano Paŭlo la Dua
(Karol Wojtyła)
18.5.1920-2.4.2005

 

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz