IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


VIZITU TTT-PAĜOJN:


 

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
Mezinárodní svaz katolických esperantistů

www.ikue.org/

 

Ekumena Komisiono de IKUE kaj KELI
Ekumenická komise IKUE a KELI

www.bernhard-eichkorn.de/

 

Ĉeĥa Esperanto-Asocio
Český esperantský svaz

www.esperanto.cz/
 

Ĉeĥa Esperanto-Junularo
Česká esperantská mládež

mladez.esperanto.cz

 

 


Pa
ĝojn de E-organizaĵoj en Ĉio
Stránky esperantských organizací v ČR

www.esperanto.cz/brno
www.esperanto.cz/mboleslav
www.esperanto.cz/svitavy
www.prerov.esperanto.cz
www.esperanto.cz/lancov
www.ikue.org/cz
www.esperanto-aeh.eu
mladez.esperanto.cz/
www.esperanto.cz/ilei
www.esperanto.cz/pedagogika
www.esperanto.cz/kava-pech
www.esperanto.cz/starto
 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz  www.ikue.org/cz/