IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista


RADIO VATIKANA - ELSENDOJ EN ESPERANTO

La elsendoj okazas trifoje semajne, en la sama horo 21:20 MET (19:20 UTC). DIMANĈE kun daŭro 8-minuta kaj MERKREDE KAJ ĴAŬDE kun daŭro 9-minuta.

Por aŭskulti ilin per la Interreto:  http://www.radio-vatikana-esperanto.org/

 Petu la senpagan sesmonatan program-bultenon. Skribu al:

RADIO VATIKANA - ESPERANTO SCV-00120 CITTÀ DEL VATICANO
Ret-poŝto:
<esperanto@vatiradio.va>

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz        www.ikue.org/cz/