IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 

 

KANTOJ - dua parto

51 Dio, mi feliĉas
52 Je l´ tag´
53 Adeptiĝo al Jesuo Kristo
54 Kiel facila promenir´
55 Am´ de Kristo
56 Amerika Patro nia
57 Dia Vorto
58 Kun ni restadu
59 Mi ĝojegas
60 Tero kaj ĉiel´ kanti volu
61 Maran atha
62 Gajan donacanton amas Sinjor´
63 Raketo
64 Kampe, ĝardene, sur herbrazen´
65 Venu via Reĝland´
66 Pli ol vidas la okul´
67 En ĉiel´ al Dio la glor´
68 Forto stranga
69 Preĝo je la 21-a horo
70 En konfid´ ni ĉi tien venas
71 Respondo al ĉiuj demandoj
72 Krist-Sinjor´, al ni el via bon´
73 Nin eniris via Korp´
74 Via am´, Sinjoro
75 La fiŝbarko
76 Malfermu la pordon al Kristo
77 Kanto honore al Jesuo la Reĝo
78 Granda Di, ni laŭdas Vin (Te Deum laudamus)
79 Papa himno
80 Antaŭ via majesteco
81 Surrigardu, Dio
82 Kantlaŭdegu ĉiu lango (Pange, lingua)
83 Pie mi adoras
84 Jesuo jam alvenis
85 Dankodiron kaj gloron
86 Mi Vin kredas
87 Di´ estas amo
88 Ho, Jesuo, benu ĉiujn
89 Patro elĉiela
90 Al via gardo
91 Kiam tago ekaŭroras
92 Jen vespero proksimiĝas
93 Patro nia, ni alvenis
94 Ni volas Dion
95 Dio, pli apud Vin
96 Dum serena kaj trankvila
97 Venu al via Savint-Sinjor´
98 Kristo el mort´ leviĝis
99 Mi Vin dankas, ho mia Sinjoro
100 Serĉante Dion

 


 

DIO
BENU
PRAKTIKA  KOMPENDIO

DE LA ĈE
ĤA IKUE-SEKCIO
Dua kompletigita eldono

Eldonis IKUE - Katolika Sekcio de ĈEA - 2003

DIO BENU - Praktika Kompendio de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio, dua kompletigita eldono, eldonita en la monato aprilo de la jaro 2003 - La Jaro de la Sankta Rozario, kiel dankesprimo al Dio kaj la Virgulino Maria, por la sukcesinta 55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, okazinta en la jaro 2002 en urbo Kroměříž en Ĉeĥio. Kompilis kaj kompostis Miloslav Šváček. Lingve reviziis Miloslav Pastrňák.
 

AL LA TRIA PARTO             AL LA PREĜOJ             AL LA TENDARAJ PREĜOJ