PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


65. Venu via Reĝland´

(Přijď království Tvé)

Tradukis Jiří Kořínek

2. Dum regas la mensog´ / kaj kiam regas tim´, / en trankvil´ de laco / venu via Reĝland´.

3. Kiam mankas ĝojo, / kiam mankas amo, / kiam fid´ perdiĝas, / venu via Reĝland´.

4. Inter la malsatajn, / inter malliberajn, / inter la solegajn / venu via Reĝland´.

5. En preĝejojn, / en la preĝojn, / en kantadon nian / venu via Reĝland´.

6. En niajn korojn, / en niajn manojn, / en niajn okulojn / venu via Reĝland´.

La ĉeestantaro ekkantas “Venu via Reĝland´”, en la paŭzo recitas la lektoro “Ĉe mia fortofin´”, la ĉeestantaro daŭrigas “Venu via Reĝland´”, la lektoro recitas en la  sekvanta paŭzo “al mi vivsata jam”. La ĉeestantaro triafoje kantas “Venu via Reĝland´” kaj la lektoro finas per la samaj vortoj kaj la strofo finiĝas per komuna “amen”. En la paŭzo sen atendado recitas la lektoro “Dum regas la mensog´” ktp.