IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 


KANTOJ - unua parto

01  Himno de la katolikaj esperantistoj
02  Himno de la paco
03  Sub verdan standardon
04  Peto al Sankta Spirito
05  Venu, Sankta Spirito
06  Semanto
07  Benata estu, granda Di´
08  Donu pacon al la ter´
09  Vi vorton donis al ni
10  Volu pardoni
11  Inter stela ar´
12  Helpu min, ho Dio
13  Aŭdu, fil´
14  Ho, velkas tago, Sinjor´
15  Nur kun Vi, ho Sinjor´
16  Kanto pri la helpo
17  Dankon
18  Matenaj dankoj
19  Vesperaj dankoj
20  Fastaj dankoj
21  Al Vi sonas mia kant´
22  Dian pordon mi malfermonte (Meskomenco)
23  Via vorto plenas (Post legado)
24  Pan´ kaj vino (Oferado)
25  Bone kun Vi (Komunio)
26  Daŭre, daŭre (Mesfino)
27  Nin aŭdu, ho Sinjor´ (Meskomenco)
28  Ho Dio, vivas mi en sol´ (Interkanto)
29  Li amas min samkiel vin (Oferado)
30  Sinjor´, ho Sinjor´ (Komunio)
31  Dio estas la ŝild´ (Mesfino)
32  En alt´ ne serĉu (Meskomenco)
33  Haleluja, restos ni kun Li
34  Sinjor´ mem antaŭ ni
35  Ĉiam nur mi kantemas
36  Ni etendu al ni manojn
37  Ni portas panon
38  Sur altar´
39  Venu al mia dom´, Sinjor´
40  Ĉiuvoje (En la region´)
41  Se ne amus homon Di´
42  La voĉ´
43  Lukt´ nia
44  Laŭdu, anĝelar´
45  Brilu la suno
46 Foje venos cel´
47 Kiu igos min liberi
48 Bela hejm´
49 Se mi ne havus amon
50 Ĉe Vi mi staras

 


 

DIO
BENU
PRAKTIKA  KOMPENDIO

DE LA ĈE
ĤA IKUE-SEKCIO
Dua kompletigita eldono

Eldonis IKUE - Katolika Sekcio de ĈEA - 2003

DIO BENU - Praktika Kompendio de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio, dua kompletigita eldono, eldonita en la monato aprilo de la jaro 2003 - La Jaro de la Sankta Rozario, kiel dankesprimo al Dio kaj la Virgulino Maria, por la sukcesinta 55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, okazinta en la jaro 2002 en urbo Kroměříž en Ĉeĥio. Kompilis kaj kompostis Miloslav Šváček. Lingve reviziis Miloslav Pastrňák.
 

AL LA DUA PARTO           AL LA PREĜOJ           AL LA TENDARAJ PREĜOJ