PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


17. Dankon

(Díky)

2. Dankon, Vi estas sun´ de l´ vivo; / dankon, en nia loĝas kor´. / Dankon, Vi gvidas sur deklivo / nin en trista hor´.

3. Dankon, ni ĝuas vivon, sanon; / dankon pro ĝojoj en anim´. / Dankon, ni povas  benon, amon / semadi sen lim´.

4. Dankon pro tiu bela tago; / dankon pro ĉiu eta bon´. / Dankon, ke suno, floro, lago / estas via don´.

5. Dankon pro feliĉ´ en junaĝo; / dankon pro bonaj amikoj. / Dankon, kantos en ĉiu  aĝo / ni dum vivovoj´. Amen.