PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


19. Vesperaj dankoj

(Večerní díky)

Tradukis Jiří Kořínek

2. Dankon, ke Vi la stelojn stiras, / dankon, pri l´ mond´ ke zorgas Vi, / dankon, ke mi al Vi vojiras, / min ŝirmanta Di´.

3. Dankon por ĉio bela, kara, / dankon konjektas mia kor´, / dankon, ke eĉ en hor´ amara / montris Vin dolor´.

4. Dankon, min via pan´ satigis, / dankon, l´ animon via vort´, / dankon, la sent´ al mi indikis: / helpis via fort´.

5. Dankon por via fortodono, / dankon por ben´ kaj bonoj mil, / dankon por kapabliga sprono, / venu nun trankvil´.

6. Dankon por gracaj indulgegoj, / dankon por via pek-pardon´, / dankon, se Vi kalkulus pekojn, / trafus min malbon´.

7. Dankon, min ŝirmis Vi dum vago, / dankon, nokt´ ne timigas min, / dankon, post ven´ de lasta tago / mi renkontos Vin.