IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 

TENDARAJ PREĜOJ

Matena kanto por hisado de la flago
Vespera kanto por malhisado de la flago
Inaŭgura tago.        Vespera preĝo. Sabato
1-a tendara tago.   Matena preĝo. Dimanĉo
                                 Vespera preĝo. Dimanĉo
2-a tendara tago.   Matena preĝo. Lundo
                                 Vespera preĝo. Lundo
3-a tendara tago.   Matena preĝo. Mardo
                                 Vespera preĝo. Mardo
4-a tendara tago.   Matena preĝo. Merkredo
                                 Vespera preĝo. Merkredo
5-a tendara tago.   Matena preĝo. Ĵaŭdo
                                 Vespera preĝo. Ĵaŭdo
6-a tendara tago.   Matena preĝo. Vendredo
                                 Vespera preĝo. Vendredo
7-a tendara tago.   Matena preĝo. Sabato
                                 Vespera preĝo. Sabato
8-a tendara tago.   Matena preĝo. Dimanĉo
                                 Vespera preĝo. Dimanĉo
9-a tendara tago.   Matena preĝo. Lundo
                                 Vespera preĝo. Lundo
10-a tendara tago. Matena preĝo. Mardo
                                 Vespera preĝo. Mardo
11-a tendara tago. Matena preĝo. Merkredo
                                 Vespera preĝo. Merkredo
12-a tendara tago. Matena preĝo. Ĵaŭdo
                                 Vespera preĝo. Ĵaŭdo
13-a tendara tago. Matena preĝo. Vendredo
                                 Vespera preĝo. Vendredo
Matena preĝo antaŭ forveturo. Sabato

 

 

DIO
BENU
PRAKTIKA  KOMPENDIO

DE LA ĈE
ĤA IKUE-SEKCIO
Dua kompletigita eldono

Eldonis IKUE - Katolika Sekcio de ĈEA - 2003

DIO BENU - Praktika Kompendio de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio, dua kompletigita eldono, eldonita en la monato aprilo de la jaro 2003 - La Jaro de la Sankta Rozario, kiel dankesprimo al Dio kaj la Virgulino Maria, por la sukcesinta 55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, okazinta en la jaro 2002 en urbo Kroměříž en Ĉeĥio. Kompilis kaj kompostis Miloslav Šváček. Lingve reviziis Miloslav Pastrňák.
 

AL LA PREĜOJ

AL LA KANTOJ