IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 


PREĜOJ

01 La krucosigno
02 Preĝo de nia Sinjoro
03 La anĝela saluto
04  Ekkanto de gloro
05  La apostola kredsimbolo
06  Saluton, Reĝino
07  Beno
08  Sub vian ŝirmon
09  Ripozon eternan
10  Antaŭ manĝo
11  Post la manĝo
12  Preĝo al Gard-Anĝelo
13  Preĝo al Ĉefanĝelo Miĥaelo
14  Matena preĝo
15  Vespera preĝo
16  Sinkonsekro de la esperantistoj al V. Maria
17  Konsekro al la Senmakula Koro de V. Maria
18  La beno
19  La Anĝeluso
20  Preĝo de Sankta Bernardo
21  Por la Papo
22  Por la paco kaj justeco
La Rozario
La Sankta Krucvojo
Kroneto al la Dia Mizerikordo
Litanio al la Plejsankta Koro de Jesuo
Litanio de Loreto al Virgulino Maria
LA SANKTA MESO
 

 

DIO
BENU
PRAKTIKA  KOMPENDIO

DE LA ĈE
ĤA IKUE-SEKCIO
Dua kompletigita eldono

Eldonis IKUE - Katolika Sekcio de ĈEA - 2003

DIO BENU - Praktika Kompendio de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio, dua kompletigita eldono, eldonita en la monato aprilo de la jaro 2003 - La Jaro de la Sankta Rozario, kiel dankesprimo al Dio kaj la Virgulino Maria, por la sukcesinta 55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, okazinta en la jaro 2002 en urbo Kroměříž en Ĉeĥio. Kompilis kaj kompostis Miloslav Šváček. Lingve reviziis Miloslav Pastrňák.
 

AL LA KANTOJ

AL LA TENDARAJ PREĜOJ