PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


25. Bone kun Vi

Komunio (Dobře je nám s tebou, Pane)

Teksto kaj melodio J. Hrdlička, Z. Pololáník                    Tradukis Jiří Kořínek

2. Venas Vi, mi petas, refloru velka branĉ´, / konsolu ĉion tristan, malsatajn savu manĝ´. / Sun´ mia kaj terakvo, foru de mi malsan´, / tristajn konsolu Di-grac´, malsatajn via pan´. Ref.: Bone kun Vi ...

3. Venas Vi, mi vokas, gardu mondon kun patri´, / ke venku via bono, degelu neĝ´, glaci´. / Vin ĉiuj homaranoj trovu kaj sekvu jam, / venku, ho, via bono, degelu la malam´. Ref.: Bone kun Vi ...