PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


42. La voĉ´

(Ten hlas)

Teksto J. Vychytil        Muziko Jan Václav Renè       Tradukis Jiĝí Koĝínek

2. Vort´ iĝis ret´ / per la Sinjora far´, / por nova kred´ / fiŝos ĝi en homar´. Sciis ja Dia Fil´, / sankta vort´ ke estas mem il´, / la son´ de  l´ vort´ / tempojn tradaŭras plu.

3. Ĉi il´ de Di´ / celas vin, frat´, fratin´. / Jen amradi´, / gardu ĝin en korsin´. Vokas ĉiujn Sinjor´, / vokas al proksim´, al plejfor´: / Ĉi il´ de Di´ / celas vin, frat´, fratin´.