PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


72. Krist-Sinjor´, al ni el via bon´

(Tvoje, Pane Kriste, dobrota)

Teksto M. Reichert                                                    Tradukis Jiĝí Koĝínek

2. La ordonon, kiun donis Krist´, / ĉiuj ni plenumu kun persist´: / ami proksimulon sur ĉi ter´, / helpi lin en trist´, sufer´.

3. Ho lernigu nin en ĝusta temp´ / ekparoli, muti en silent´. / Proksimulojn helpi kun bonvol´ / laŭ la leĝo de l´ Sinjor´.

4. Dotu nin, Sinjor´, per firma kred´, / per kuraĝ´ kaj saĝ´, oferopret´. / Igu nin ne perdi vojon plu, / kiun montris Vi, Jesu´.