PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


83. Pie mi adoras

Teksto s-ta Tomaso Akvina (†1274)

2. Vido, tuŝo, gusto trompas sin je Vi. / Sole aŭdo spertas Vin en la Hosti´. / Ĉar ĝi kredas, kion diris Dia Fil´. / Dia vort´ valoras pli ol vortoj mil´.

3. Sur la kruc´ sin kaŝis sola Dia ec´. / Sed nun homo kaŝas sin sub pana pec´. / Tiuj vortoj igas peti kun stimul´: / Donu, kion petis la surkruca ul´.

4. Vundojn kiel Tomo mi ne palpas pli, / tamen kiel Dion mi konfesas Vin. / Faru, ke pli kresku ĉiam kreda flam´ / kaj espero mia en fidela am´.

5. Ho memorigilo de l´ Sinjora mort´, / pan´ donanta vivon al la homa kor´. / Donu al animo Vin laŭvivi nur / vian dolĉon gusti tutan en natur´.

6. Pia pelikano, Jesu´ Di-Sinjor´, / Vi makulojn miajn sange viŝu for. / Kies unu guto en savanta far´ / mondon liberigus de makula ar´.

7. Jesu´ vualita, kiun vidas mi, / igu tion, kion mi sopiras ĉi, / ke mi sen vualo konu Vin, Sinjor´, / kaj feliĉe vidu en eterna glor´.