PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


88. Ho, Jesuo, benu ĉiujn

Tradukis Sac. Jozefo Zielonka

2. Dankon pro la gracabundo / al la Koro tiel flama. / [:Ni donacas niajn korojn, / por ke ili estu amaj.:]

3. Vi, trifoje sankta Dio, / en ĉielo adorata. / [:Ĉiam aŭdu nin surtere / via Koro tre kompata.:]

4. Ne forlasu nin, Sinjoro, / forpardonu pekojn niajn. / [:Ĉar de lī Koro via vundo / estas fontī de benoj ĉiaj.:]