PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


69. Preĝo je la 21-a horo

(Modlitba v 21.00 hod.)

Tradukis Ji°Ý Ko°Ýnek

2. Mia preĝ┤ inter mil / celas Vin en petdezir┤, / pri la help┤ al suferant┤ / petas mia kant┤. / En sekret┤ de la hor┤ / kune estas ĉiu kor┤, / kaj en hor┤ tiu ĉi / petas ankaŭ mi. Ref.: Multajn korojn jam akiras ...

Preĝo: Eterna Vorto, solnaskita Filo Dia, lernigu al ni ĝustan grandanimecon, lernigu nin servi al Vi, kiel Vi tion prave meritas, ke ni donadu kaj ne kalkuladu, ke ni batalu kaj malatentu vundojn, ke ni laboru kaj ne sopiru la ripozon, ke ni nin oferu kaj ne serĉu alian rekompencon, krom la konscio, ke ni plenumis vian sanktan volon. Amen.