IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

   INTERNACIA LINGVO ESPERANTO

en la Servoj de la Kristanoj kaj de la Eklezio
Informiloj en la lingvoj:


esperanto    angla    ĉeĥa    franca    germana    hungara
kroata    litova    pola    slovaka   slovena
 Nuntempa homaro ĝenerale ne estas informita a
ŭ nesufiĉe informita pri ekzisto de la
internacia lingvo Esperanto.

Por disponigi bezonatajn informojn ekzistas plurlingvaj informiloj pri uzado
de Esperanto en kristanaj kaj ekleziaj medioj.

Oni planas ankoraŭ aldoni la ekzistantajn informilojn en kelkaj pluraj lingvoj.

Por krei la informilon en mankanta lingvo, bonvvolu tiucele uzi
la esperantligvan version de la informilo.
 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz