PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


125. El ĉiel´ teren

(Z nebe jsi přišel)

Esperantigis Sac. Jan Filip

2. Paŝtistojn vokis anĝela ĥoro, / ili rapidis kun ĝoja koro, / donojn porti el la man´, / kantis al Vi, ho Infan´: / Jen, bonvenu, Ĉiel-Reĝo, ho nia Savint´.

3. Al Krist´ ni iru la vojon veran, / donacu al Li amon sinceran, / preĝu Lin kun anĝelar´, / pridonacu kun paŝtistar´, / bonvenigu ni Di-filon, / estas la Savint´.