PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


130. Kion signifas

(Co to znamená)

Teksto J. M. Kamarýt           Melodio P. J. Mathon        Tradukis Josef Cink

2. Bela anĝelo venas al tero, / portas la ĝojon kun la espero: / “Gloro al Di´ ĉiela, /  [:pac´ al popol´ fidela”.:]