PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


127. Gloro sur altoj al Dio

(Sláva na výsostech Bohu)

Teksto kaj melodio M. S. Schneider                     Esperantigis Jiří Kořínek

2. Jen venis teren la Dia Fil´, / ho kia miraklo sub sun´, / por misvojantoj la vojmontril´, / la mondo alias de nun. Ref.: Gloro sur altoj al Dio ...

3. Omaĝi venis paŝtista ar´, / ho kia miraklo sub sun´, / vojmontris al ili stela klar´, / la mondo alias de nun. Ref.: Gloro sur altoj al Dio ...

4. Ĉe l´ krip´ saĝuloj genuas eĉ, / ho kia miraklo sub sun´, / oferas saĝon al Dia reĝ´, / la mondo alias de nun. Ref.: Gloro sur altoj al Dio ...

5. Al Betlehemo nin gvidu voj´, / ho kia miraklo sub sun´, / laŭ povoj servu ni Lin kun ĝoj´, / la mondo alias de nun. Ref.: Gloro sur altoj al Dio ...