PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


132. Staris la Patrino plore

(Stabat Mater)

Kolonja psalmaro, 1638     Esperantigis H. G. Wannemakers S.J.

2. Kiom estis afliktita / en malĝojo la benata / unufila Dipatrin´! / Pro doloro Ŝi ĝemadis, / dolĉan Filon dum vidadis / en suferoj Ŝi sen fin´.

3. Kiu homo ne ploradus, / se li tie Ŝin vidadus / en malĝojo kaj mizer´? / Rigardante en doloro / la Patrinon, kies koro / ne kuniĝus en sufer´?

4. Pro la pekoj de la gentoj / Ŝi Jesuon en turmentoj / vidis, daŭra en medit´. / Vidis dolĉan Solnaskitan / en la morto forlasitan, / dum eliris la Spirit´.

5. Min, Patrino, amofonto, / vundu nun profunda honto, / por ke ploru mi kun Vi! / Ekbruligu mian koron, / pro la am´ al Krist´ Sinjoro, / ke mi ĉiam plaĉu Lin!

6. Al mi premu per signilo / Vi la vundojn de la Filo, / en la koron, ho Patrin´! / Al doloroj de Naskito, / de memvole Vundbatito, / lasu partopreni min!

7. Faru, ke mi kun Vi ploru, / kun la Krucumit´ doloru, / dum mi vivos en la mond´. / Sub la Kruco kun Vi stari, / kore plendojn kun Vi fari, / mi sopiras kun volont´.

8. Virgulino elektita, / estu mia pet´ aŭdita, / ke malĝoju mi kun Vi. / Portu mi kun Krist´ la morton / kaj de l´ Suferant´ la sorton, / kun dolor´ de via Fil´.

9. Ke mi per la skurĝ´ batiĝu, / pro la Kruco humiliĝu, / ke alvenu lia sav´! / Ke mi ne per fajr´ bruliĝu, / sed per via fort´ ŝirmiĝu / en la lasta juĝotag´!

10. Kiam venos mia fino, / faru, Kristo, per Patrino, / ke mi venu al la glor´. / Kiam korpo mia mortos, / donu, ke anĝel´ min portos / al la paradiza ĥor´! Amen.