PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


140. Karmel-Floro

Teksto L. Łęgowski       Melodio Sac. F. Hrušat    Tradukis Z. Kamieniecka

2. Inter la preĝoj de Di-amantoj, / infanec-mondo en izolej´, / ekfloras plene en Spirit´ Sankta / de l´ eta vojo Flor´ de Karmel´.

3. Terenjo sankta inter sanktuloj / Eklezi-doktor´ Lisieux-fratin´. / Ho, vi simpligis al ĉiel´ vojon, / elektis ĉion laŭ vol´ de Di´.

4. Via deziro - Eklezi-meze / esti amata de Dipatrin´. / Per viv-ofero tuta sindono / atingi ĉion kaŝi en Di´.

5. Viv´ kun Maria al Di´ fidante / al Patro kurta, plej kurta voj´. / Am´ kaj sufero en Karmel-muroj / en la Kruc-brakoj kanteca ĝoj´.

6. Bela knabino nigrookula, / sankta Terenjo Flor´ de Karmel´, / sendu desupre rozan diluvon, / tristmonde regu rideta bel´.