PRAKTIKA KOMPENDIO DE LA ĈEĤA IKUE-SEKCIO

KANTOJ


109. Nigra Madono


2. En la brakoj de lī Patrino / kvietiĝos nia korī, / ĉar por sia infanaro / Ŝi radias per la bonī. / Kaj prizorgas nin patrine, / se oferas koron ni, / ripetante ofte, ĝoje vortojn ĉi: Ref.: Madono, Nigra Madono ...

3. Nin ĉirkaŭas maltrankvilo, / kien do rifuĝu homī? / Do ni iru al Patrino, / ŝia koro pacodomī. / Ni petegas Vin, Maria, / ekrigardu al infanī, / aŭskultante nian preĝon en la kantī. Ref.: Madono, Nigra Madono ...