19a Kongreso
de  Itala Katolika Unuiĝo Esperantista

 

kune kun la

 

18a "Printempa Kunveno"

 

VITORCHIANO (Viterbo)  2an - 7an de junio 2005

   
  Vitorchiano estas eta kaj agrabla vilaĝo kun malnova centra kvartalo aparte prizorgata.

Ĝi distancas 9 km. el Viterbo kaj 75 km. el Romo. Je malmultaj kilometroj estas  la fervoja stacidomo Orte, grava krucvojo de trajnoj el la norda kaj suda Italio; plie, por tiuj kiuj venos al la kongreso per aŭtomobilo, Vitorchiano estas proksima al supervojo kiu kunligas aŭtoŝoseon A1 kun la strato laŭ la tirenea marbordo (strato “Aurelia”)

 
 
  Ĉu Vi venos la 2an de junio 2005?

Ĉu per vagonaro el la nordo? El Milano forveturos je la hoto 7.05 vagonaro “Intercity” kiu kondukos vin al Orte, kie vi alvenos je la horo 12.32 (se vi preferas aliajn  forvetur-horarojn: Milano 11.10 - alveno 16.32. Aŭ: 15.10 - alveno 20.32. Por aliaj vojaĝoj, necesas uzi plurajn vagonarojn).
El Orte kongresa buseto kondukos vin al la kongresejo.

Ĉu vi venos per vagonaro el la sudo? El Romo vojaĝas multaj vagonaroj (ĉu el centra stacidomo Termini ĉu el aliaj urbaj stacidomoj) kiuj iras al Orte (vojaĝante per vagonaro “Eurostar” - plejkosta - la vojaĝo daŭras nur 37 minutojn).
Se Vi preferas “romantikajn” vojaĝojn, Vi povos uzi la regionan fervojon, kiu forveturas el Romo - Placo de la Popolo. La vojaĝo daŭras 2 horojn kaj duono kaj dum ĝi oni trairas multajn belajn panoramojn. Haltejo “Vitorchiano” de tiu regiona fervojo distancas nur 100 metrojn el la Kongresejo.
Elŝutu la horaron de la regiona fervojo Romo-Viterbo (la horaro estas itallingva kaj en formato Acrobat Reader™): kliku ĉi tie.

     
 

La Ueci-kongreso kaj la "Printempa Kunveno" gastos en la

Hotelo Piccola Opera (3-stela)

moderna domo kiu staras 2 km. el Vitorchiano.

 

La Hotelo disponas je propra parko kaj vastaj parkejoj, kaj ankaŭ je du preĝejoj kaj salonoj por prelegoj.
 

Distancoj
el la Kongresejo
de kelkaj belegaj lokoj:

Vitorchiano (2 km)

Bagnaia (4 km)

Bomarzo (8 km)

Viterbo (9 km)

Caprarola (27 km)

Lago di Vico (31 km)

Bolsena (34 km)

Orvieto (53 km)

Tarquinia (55 km)

 

La regiono nomiĝas Tuscia (elp. Tuŝa), kaj ĝi estas teritorio loĝata ekde pratempoj. En ĝi la naturo kaj la historio de ĉiu epoko malavare metis la bazojn por igi vere unika tiun teritorion, kiu, en areo vasta 50 kv. km., povas proponi interesajn itinerojn el turisma, historia, kultura, naturmediaj, vin-gastronomiaj kaj folkloraj specoj. Kaj tio dum la tuta jaro, pere de siaj 60 etaj kaj mirindaj urbetoj, Lagoj, Maro, sulfuraj akvofontoj, montoj kaj montetoj, arkeologiaj fosaĵoj el monda graveco.
     
 

La programo de la Kongreso estas prilaborata.
Jen kelkaj ĝeneralaj elementoj

  Liturgio kaj spiritualeco:
ĉiutaga Sankta Meso, laŭdoj, rozario. Prelegoj pri la Eŭkaristio, en la Jaro al ĝi dediĉita. Vizito al la lokoj de la eŭkaristia miraklo de Bolsena (jaro 1263).
  Kulturo:
la mondo de la etruskoj: prelegoj de fama loka etruskologo, gvidataj vizitoj al etruskaj arkeologiaĵoj (nacia nuzeo kaj nekropolo de Tarquinia).
  Frateco kaj agapo:
renkontiĝo kun la loĝantoj de Vitorchiano - muzikaj vesperoj kun lokaj ensembloj - plaĉaj surprizoj.
 

ĉio tio estos karakterizita de la spirito de amikeco kaj frateco,
tipa de niaj renkontoj.

 

Entute: ĝi estos la Kongreso de la 3 E: Eŭkaristio - Etruskoj - Esperanto.

 

 

Ĉi-supre: la vorto "Esperanto" kiel ĝin skribus la Etruskoj.....

 
 

KONGRESAJ KOTIZOJ

 

Aliĝo:
30 EUR
Kongresado(*):
en unulita ĉambro: 190 EUR - en dulita  ĉambro: 175 EUR

  (*) Kongresado inkluzivas: 5 tranoktojn, ĉiujn manĝojn (el kiuj 2 tagmanĝoj en aliurbaj restoracioj), transportadon per busetoj el stacidomo Vitorchiano al kongresejo kaj reen, ekskursojn, enirbiletojn en la arkeologiaj muzeoj, gvidadon de etruskologo, muzikvesperojn.
   
 

DUMKONGRESA SURPRIZO!
Oni prezentos premiere "tre interesan objekton",
kiu ebligos al vi malfermi la pordon kaj doni lumon sur la mistero de la etruska lingvo

   
 

Tuj aliĝu al nia renkonto, pagante 30 EUR
al la itala poŝtĉekkonto 47 12 76 75
je nomo Unione esperantista cattolica italiana U.E.C.I.
(motivo de la pago: aliĝo Kongreso 2005)

 

19a Kongreso
de  Itala Katolika Unuiĝo Esperantista

kune kun la:

18a "Printempa Kunveno"

VITORCHIANO (VT)  2an - 7an de junio 2005

 

BALDAŬ APEROS EN ĈI TIU PAĜO PLIAJ DETALOJ.
REVIZITU NIN!

  kliku ĉi tie por viziti la TTT-ejon de IKUE