Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

Nia Sinjorino de La Vang
La granda mariala pilgrimloko en Vjetnamio
fariĝas 200-jara

La 15an de aŭgusto ĉiuj fideluloj de la mondo solenis la grandan marialan feston de la ĉielenpreno de Maria. Tion faris ankaŭ la vjetnamiaj fideluloj, kiuj, ĝuste depost la 15a de aŭgusto dum tri tagoj, festis la duan jarcentan datrevenon de la aperoj de la Beata Virgulino Maria en La Vang. Speciala sendito de la Papo estis kardinalo Paul Joseph Pham Dinh Tung, ĉefepiskopo de Hanojo kaj prezidanto de la vjetnamia episkopara konferenco, al kiu la Papo sendis mesaĝon, por ĉiuj katolikoj de tiu lando, kune kun la letero per kiu la Papo nomumas lin ĉefepiskopo.

En sia mesaĝo la Papo skribis: "Maria donas la kuraĝon por mirinde atesti la kristanan vivon en cirkonstancoj ofte malfacilaj". Johano Paŭlo la 2a memorigis la mesaĝon lasitan de la Dipatrino aŭguste de 1798 al siaj devotecaj gefiloj, kiuj ŝin preĝe alvokis dum suferoj. Ŝi diris: "Konfidu, eltenu bonkore la zorgojn kaj dolorojn. Mi jam elaŭdis viajn preĝojn. Ekde nun antaŭen, tiuj, kiuj venos por preĝi en ĉi tiu loko vidos, ke iliaj deziroj estas elaŭditaj". De du jarcentoj, rimarkis la Papo, "ĉi tiun mesaĝon, kiu restas ĉiam aktuala, oni akceptas fervore en La Vang".

Malgraŭ la grandaj elprovoj, kiuj markis ĝin dum ĝia historio, tiu mariala Centro, kiu fariĝis tutnacia, kapablis konservi vivanta la tradicion de la pilgrimado. En la sekreto de la koro, multnombraj personoj, el ĉiu origino kaj etato, iras tien por konfidi al la ĉiela Patrino siajn zorgojn kaj esperojn.

La Papo bondeziris al la fideluloj, kiuj ĉi-jare iras pilgrime al La Vang, trovi novan apostolan elanon por la kristana vivo kaj ricevi konsolon kaj forton por alfronti la penojn de la vivo.

La pilgrimloko de La Vang dum la lastaj jaroj havis striktajn rilatojn kun la Sankta Seĝo. Papo Johano la 23a, post reordigo de la ekleziaj regionoj de Vjetnamio kaj post kreo de la eklezia ĥierarkio la 24an de novembro 1960, donis al tiu nacia pilgrimloko la rolon de minora Baziliko (22.8.1961).

Ankaŭ Johano Paŭlo la 2a plurfoje pensis al la Dipatrino de La Vang. Interalie, menciindas, ke antaŭ la anĝelusa preĝo de dimanĉo la 19an de junio 1988, li enlistigis en la serio de la plej signifaj marialaj pilgrimlokoj, tiun de La Vang, kunigante ĝin kun la memoro pri la 117 martiroj de Vjetnamio, kiujn li sanktproklamis tiun saman matenon, petdezirante, ke la pilgrimloko fariĝu simbolo de nova vigleco por la Eklezio kaj de nacia repaciĝo, sen distingo de religio.

Laŭ informoj de la loka Eklezio, preskaŭ 200.000 pilgrimuloj atingis La Vang, kiu situas en la centra provinco Quang Tri. Kaj tio kontraŭ ĉiu ebla prognozo, nezorgante pri la tropika varmeco kaj la malfacilaĵoj predikataj de la registaro. La solenadoj konsistis el serio da procesioj, mesoj, paŝtistaj instruoj pri la mesaĝo de la Papo, dancoj, flor-donacoj laŭ la vjetnamia kutimo. Verŝajne temis pri la plej svarma neoficiala kunveno okazinta depost la reunuiĝo de Vjetnamio, en 1975. Sendube ĝi estis la plej impona kaj unueca por la katolikoj: 14 ĉeestantaj episkopoj, 300 pastroj, reprezentantoj el ĉiuj diocezoj kaj etnaj grupoj de Vjetnamio.

La 15an de aŭgusto, jam komence de la tago, la du ĉefaj stratoj kiuj kondukas al tiu vilaĝo estis plenaj je personoj kiuj volis atingi la pilgrimlokon por partopreni en la a malfermo de la solenadoj. En etoso de granda kortuŝo, la pilgrimuloj staris fronte al la statuo de la Virgulino (kiu havas homajn dimensiojn), dum longaj vicoj da fideluloj atendis por konfespreno sub malfermita ĉielo ĉe deko da pastroj, kiuj sidis sub ombreloj por ripariĝi disde la broganta suno.

Aliaj informis pri la vjetnamiaj aŭtoritatuloj kiuj malkonsilis amasan aliron de personoj, pro la manko de akvo kaj manĝoj kaj pro la ega varmeco, aldone al motivoj de sekureco kaj aŭstereco. La Meson, same sub la malfermita ĉielo, oni celebris je la tagiĝo.

En La Vang la Virgulino aperis por subteni la fidelulojn dum la persekutadoj de antaŭ du jarcentoj. La aperoj de la Virgulino en 1798 estus savintaj, laŭ la tradicio, komunumon de kristanoj disde la masakro ordonita de la tiuepoka Imperiestro. Fine de la 18a jarcento, en la lando ankoraŭ tre mezepoka laŭ institucioj, la persekutoj kontraŭ kristanoj estis oftaj kaj tre perfortaj. Plej parto de la mandarenoj de la imperia Kortumo timis perdi sian povon kaj ili sekve konsideris danĝero la aperon de nova religio.

La Vang, simbolo de la komencaj jaroj de la vjetnamia Eklezio, fariĝis pli kaj pli la simbolo de la katolika elteno dum la milito en Vjetnamio. La vilaĝo situas ĝuste sur la 17a paralelo, la linio kiu dividis (1954-1975) la Nordan disde la Sudan Vjetnamion. En 1972 en La Vang okazis aviadilaj bombadoj kaj teruraj bataladoj. Tiuj miloj da vjetnamanoj kiuj pilgrimas hodiaŭ al La Vang travivis tiun historion. Multaj alvenis ankaŭ el aliaj landoj, aparte el Usono.

Ankoraŭ hodiaŭ La Vang provizas la kredon de la vjetnamanoj kiuj devas alfronti limigojn kaj kontrolojn. Tiuj samaj, kiuj preĝis kaj ploris fronte al la statuo de la Virgulino, tie, kie ili loĝas, zorgas pri flegado de lepruloj, pri eduko de la gejunuloj, pri higieno kaj saneco de tutaj vilaĝoj, ekster la ŝtataj regularoj.

Eble pro tio la registaro, unue ne ema rajtigi la pilgrimadon, helpis ĝian disvolviĝon, eĉ omaĝante al ĝi sur la partia gazetaro. Ĵurnalo "Nhan Dan" (La Popolo) eĉ laŭdis diocezon Hue pro ĝia laboro kaj organizado. Ĉi tiu kaj aliaj signoj montras ke la religia politiko de la registaro ŝanĝiĝas, kvankam tre malrapide. La vjetnamia socio, kiu travivas kompletan ekonomian kaj spiritan krizojn, urĝe bezonas la ateston kaj sindevigon de la katolikoj.

Al la cxefpagxo de Espero Katolika! Al la komenco!

order="0" align="">