Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

 57a I.K.U.E.-KONGRESO
EN KRETINGA (Litovio)

Merkredon la 7an de julio

Multaj sentoj de kortuŝiĝo trafis la kongresanojn en la kvara tago. Unue ni vizitis la sanktejon de Šiluva, kie por la unua fojo en Eŭropo aperis la Dipatrino Maria. Tie oni celebris Sanktan Meson en esperanto, kun renovigita sinkonsekro de la esperantistoj al la Senmakula Koro de la Virgulino Maria. Post ĝi alparolis la kongresanojn la helpepiskopo de Kaunas, mons-ro Jonas Ivanauskas, kiu anstataŭigis la forestantan altan protektanton de la kongreso, ĉefepiskopo mons-ro Sigitas Tamkevičius.

Sekvis etapo en Tytuvėnai, kie staras imponaj preĝejaj turoj, gardataj de monaĥejaj muroj, kaj post tagmanĝo apud Šiauliai, oni atingis la monteton de la krucoj.

En 2000 apud la monto de la krucoj estis starigita moderna monaĥejo en kiu vivas junaj franciskanaj pastroj. La  vizito estis tre interesa, samkiel la alparolo de la reprezentanto. La klostra kapelo, malantaŭ la altaro, havas grandegan vitran fenestron tra kiu videblas la tuta monto.

Kaj la monto de la krucoj impresis ĉiujn pro sia neimagebla grandeco. Ĝi estas unika loko en la mondo kun centoj kaj centroj da miloj da diversgrandaj kaj diversformaj krucoj, kapeletfostoj, statuetoj de sanktuloj, ĉirkaŭvinditaj per rozariaj ĉenoj, alportitaj de pilgrimantoj. La krucoj, starigitaj de homoj, enplektiĝas en ununura mirinda ornamaĵo, komplika kiel la vivo mem, kaj ili konfirmas la esperon je Dia helpo vivi pli noble, pli honeste kaj pli bone. Entute: simpla aranĝo, ne artefarita aŭ inĝeniera, kiu kortuŝas pro la signifo kaj paroliva atesto (eĉ la vento, kiu tintingis la rozariajn ĉenojn ŝajnis atentigi nin pri la sopiro de la devotecaj amasoj).

Dum la soveta reĝimo, la starigado de krucoj sur la monto, krom la devoteca signifo, iel signifis ankaŭ la reziston kontraŭ tiu regimo. En 1961 oni komencis detrui la monton kies krucoj estis bruligitaj, forigitaj aŭ enterigitaj. Tamen post ĉiu detruado la monto de la krucoj renaskiĝis kaj iĝis simbolo de la suferoj, de la nevenkebla kredo, de la sopiro je sendependo kaj de la esperoj de la litovoj. Tio famigis la monton ekster la limoj de Litovio tiel ke la 7an de Septembro 1993 Papo Johano Paŭlo la 2a vizitis ĝin kaj donacis majestan Krucon, kiu tie staras.

Vespere post la reveno estis ebleco en la urba Kulturdomo ĉeesti koncertan spektaklon “Buldozo” de loka urba grupo.

 

Al la cxefpagxo de Espero Katolika! Al la komenco!