Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion
 faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero
 Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

Esperantistoj dum la Katolika Foiro en Ulm

De la 16a ĝis la 20a de junio okazis en Ulm la 95a Germana Katolika Foiro (Katholikentag) kun pli ol 30.000 partoprenantoj. La Germana IKUE-Sekcio ofertis tie informstandon pri Esperanto. Tiu ĉi stando situis iom malfavore en angulo kaj havis nur malgrandan enirejon (pri kio ni tamen ne plendis, ĉar ni ricevis ĝin ĉirkaŭ duonpreze); krome ĝi aspektis ne aparte alloge, sed ĝi troviĝis en relative trankvila loko, tiel ke eblis bone kaj longe interparoli kun interesatoj.

Kaj vere la interesiĝo estis sufiĉe granda, kiel montras ankaŭ la fakto, ke ni povis vendi (plejparte en la lasta tago) librojn kaj broŝurojn je sume preskaŭ 200 EUR, i.a. la Biblion, ADORU, vortarojn, Asteriksojn kaj 60 broŝurojn por E-lernado.

Sabate la 19an de junio vespere okazis Sankta Meso en Esperanto, kiun celebris la pastroj Lajos Kóbor (vicprezidanto de IKUE) kaj Albrecht Kronenberger. Ĝin partoprenis ĉirkaŭ 90 homoj - surprize multaj, se oni konsideras, ke samtempe la germana futbala teamo ludis kontraŭ Latvio. 30-40 el ili estis esperantistoj, la ceteraj estis interesatoj aŭ simple anoj de la loka paroĥo.

Post la Meso okazis kunveno kun 30 esperantistoj kaj 5 sufiĉe fervoraj interesatoj en la paroĥa centro. Iomete ni diskutis tie i.a. pri la Germana IKUE-Sekcio, kiu post la fondokunveno de 1992 ne plu havis iun ajn membrokunvenon (oni tamen esperas, ke oni povos elekti novan estraron en la venontjara Germana Esperanto-Kongreso en Bad König). Ĝojiga estis la interesiĝo de la amaskomunikiloj pri niaj aktivaĵoj: la organizantoj de la Katolika Foiro mem dissendis gazetaran informon pri la esperantaj aktivaĵoj, rezulte de kio ekzemple la granda ĵurnalo “Westfalenpost” aperigis eĉ sur sia titolpaĝo (19.06.2004) artikolon kun la titolo “Ein Ungar liest die Messe: Nia vivo estu fest’” (“Hungaro legas la Meson” kun cito de la titolo de la Meso = titolo de la enira kanto ADORU 355). Kelkaj ĵurnalistoj vizitis nian standon, kaj jam dum la aranĝo ni povis aŭskulti en la Sudokcidentgermana Radio belan intervjuon kun Alois Eder pri Esperanto kaj la Eklezio.

Malbonŝance la fama politikistino Angela Merkel haltis jam kelkajn metrojn antaŭ nia stando, ĉar ŝi interesiĝis nur pri la proksima stando de la Germana Asocio de Katolikaj Virinoj (Katholischer Deutscher Frauenbund). Sciante, ke ĉi-foje nek multaj IKUE-anoj nek multaj GEJ-anoj anoncis sian kunlaboron, mi komence iom timis pri la sukceso de niaj aktivaĵoj. Sed danke al la tre bona kunlaboro de du KELI-aktivuloj (Astrid Hanke kaj Wolfram Rohloff), de du GEJ-aktivuloj (Carolin Verena Hötzl kaj Wolfgang Wilhelm), de Alois Eder kaj la du pastroj Kobor kaj Kronenberger ĉio iris tre glate. Volonte mi klopodos pri tio, ke ankaŭ en la venonta Katolika Foiro post du jaroj en Saarbrücken denove estos programeroj de IKUE. En la venontaj jaroj denove okazos Katolikaj kaj Ekleziaj Foiroj, eĉ je pli favoraj tempoj (longaj semajnfinoj ĉirkaŭ la Kristokorpa aŭ Ĉielira Festo).

 (informis: Ulrich Matthias)


Petu senpagan ekzempleron de ĉi tiu revuo al 

klare indikante Vian poŝtan adreson.

 

Al la cxefpagxo de Espero Katolika!Al la komenco!