Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

MISIISTO COMBONI KAJ LA BAKISTO

La 17an de marto 1996 estos beatproklamata la fama misiisto Mons-ro Daniele Comboni kiu en Verona fondis Instituton por misiistoj kaj por misiistinoj. En 1877 li estis konsekrita Episkopo de Centra Afriko. En la sama jaro li revenis al Verono kie li ricevis gratulojn de multegaj homoj.

Iun tagon vizitis lin bakisto, kiu iom nervoze gratulis lin kaj tuj prezentis longan kalkulon. La Episkopo klopodis trankviligi lin tre afable, sed la kreditoro postulis insiste la monon. Mons-ro Comboni diris al li: «Venu morgaŭ kaj vi ricevos vian monon. Kelkmaniere mi trovos ĝin».

Li adresis sin al la statuo de S-ta Jozefo, kiu estis sur lia tablo, kaj diris: «Vi devas helpi min, alie mi turnos vin kaj ne plu preĝos nek plu honoros vin».

Post unu aŭ du horoj sonoris la sonorileto de la pordo de la Instituto. La pordistino malfermis; viro diris al ŝi: «Mi devas urĝe paroli kun Lia Episkopa Moŝto». Mons-ro Daniele pensis: «Eble venis alia kreditoro... aŭ...».

La viro prezentis al Mons-ro Comboni koverton kaj diris: «Oni donis al mi monsumon por vi». La Episkopo malfermis la koverton kaj kun granda emocio li vidis, ke tie ĉeestis la sumo, kiun li devis pagi al la bakisto.

Li alvokis la bakiston kaj diris: «Jen via mono». La bakisto estis miregkonfuzita kaj diris: «Antaŭ malmultaj horoj vi ne havis monon kaj nun vi havas multe da mono!». La Episkopo diris: «La Dia Providenco trovas multajn vojojn». La bakisto respondis: «Ankaŭ mi volas fari ion por la misioj: mi donacas la duonon de la mono al vi por viaj misioj».   

(Pastro Felice Ruaro)

PROFETO POR AFRIKO

Daniele Comboni, naskita en Limone ĉe Garda la 15an de marto 1831, translokiĝis ankoraŭ knabo en Verono, kie li malfermiĝis al grandaj idealoj de misiista apostolado. Lia vokiĝo, fervora je la memoro de la martiroj, puŝis lin al tuta sin-konsekro al Afriko (1849), kiu kondukis lin riski sian vivon plurfoje en penigaj misiistaj vojaĝoj ekde 1857. Konfidante je tio, ke la afrikanoj fariĝos ili mem roluloj de sia savo, li realigis projekton por “savi Afrikon per Afriko” (Plano de 1864). Fidela je sia slogano “Aŭ nigreco aŭ morto”, malgraŭ malfacilaĵoj, li daŭrigis sian projekton fondante en 1867 la Instituton de la Afrikaj Misiejoj de Verono, nun Kombonianaj Misiistoj. Profeteca voĉo, li anoncis al la tuta Eklezio, aparte en Eŭropo, ke alvenis la horo de la savo de la afrikaj popoloj. Li ne hezitis pro tio prezenti sin, kiel simpla sacerdoto, al la unua vatikana Koncilio por peti al la Episkopoj, ke “ĉiu loka Eklezio” estu koncernata en la konvertiĝo de Afriko (letero de 1870). Per kuraĝo kiu ne estis komuna tiam, li fondis en 1872, ankoraŭ en Verono, Instituton de Monaĥinoj tute dediĉitaj al misiado: la Kombonianaj Misiistaj Monaĥinoj - Piaj Patrinoj de Nigreco. Por la afrikanoj li elspezis siajn tutajn energiojn kaj batalis por la forigo de sklaveco. En 1877 li estis konsekrita Episkopo de Centrafriko. Li mortis en Kartumo (Sudano) en 1881.


Al la cxefpagxo de Espero Katolika! Al la komenco!