Cerimonio honore al Daniele Marignoni
la unua itala esperantisto

Crema, 11an de junio 2005

 

La ostoj de d-ro Marignoni estis jam destinitaj al la ĝenerala ostujo pro fino de la tombeja koncesio. Atentigata de la esperantistoj (unue, de Giordano Allanconi kaj de la E-grupo de Milano) la urba Skabenaro konsentis al la transporto de la ĉerko en la monumenton de la urbaj famuloj: dum la ceremonio de la 11a de junio 2005 ĉeestis la urbestro de Crema, Claudio Ceravolo, dudeko da esperantistoj el pluraj italaj urboj kaj membro de familio Marignoni.

Jen la fotografioj faritaj de Giovanni Daminelli.

 
Verda stelo estas sur la marmora tabulo de la tombo, en la subtera etaĝo de la "Famulejo", kie "ripozas" la restaĵoj de Marignoni kaj de aliaj lokaj famuloj.
 
Je la ter-etaĝo de la Famulejo (ĉe la enirejo) nia esperantista pioniro estas listigita en la marmora nomaro de la monumento kun la indiko "li enkondukis Esperanton en Italion".

La tabulon oni malvualis dum la ceremonio, je la ĉeesto de la Urbestro, de prof-ro Giordano Formizzi (oficiala esperantista oratoro).

La urbestro rimarkigis ke en la Famulejo estas ankaŭ la tombo de grafo Lodovico Benvenuti, grava pledanto por Eŭropa Unio, ĝenerala sekretario de la Konsilio de Eŭropo ekde 1957  ĝis 1964.

 
La nomo de Marignoni en la listo de la famuloj de urbo Crema.
 
Dum la ceremonio ĉeestis dudeko da esperantistoj el diversaj italaj urboj (inter ili estis Giordano Allanconi al kiu oni ŝuldas la egan agadon por ke nia pioniro ricevu tian agnoskon de la urbo).

Ĉeestis ankaŭ membro de familio Marignoni (en la suba fotografio, li estas la unua dekstre, kun prof-ro Formizzi kaj la Urbestro). Alia parencino de d-ro Marignoni bedaŭrinde ne povis interveni.

La Urbestro deziris danki la esperantistojn, ĉar ili memorigis al la nuna urbo la figuron tiom gravan de kuncivitano de la pasinteco.

al la indekso de la historio de la roma grupo

ritorno all'indice della storia del gruppo romano