1905-2005

CENT JAROJ DA ESPERANTO EN ROMO
(paĝoj pliriĉigotaj)

 
 

1887:
La unua E-gramatiko
la prima grammatica esperantista

1890: Daniele Marignoni
La unua E-gramatiko por italoj
la prima grammatica di Esperanto per gli italiani

 

(fotoj el la iamaj bibliotekoj de pastro Luigi Giambene kaj Luigi Minnaja)

   
   
 

I CENT'ANNI DI UN'ESPERANTISTA

   
  * PROLOGO: il primo esperantista italiano

 

   
  * 1905: oni fondas la unuan E-grupon de Romo
   1905: viene fondato il primo gruppo esperantista romano

   - Barberi: la unua prezidanto / il primo presidente

   - Laurenti: la unua vicsekretario / il primo vicesegretario

   
   
  * 1908: aperas la unua numero de ROMA ESPERANTISTO
   1908: il primo numero di ESPERANTISTA ROMANO
   
   
  * 1908: FOTO DE LA UNUA E-GRUPO
   1908: foto del primo gruppo
   
   
 

* 1935: INAŬGURO DE LA UNIVERSALA KONGRESO
     inaugurazione del congresso mondiale di esperanto svoltosi a Roma e in altre cittą italiane nel 1935