MESAĜO DE PAPO FRANCISKO POR LA PASKO 2013

(Placo Sankta Petro, 2012. 03. 31)

(foto: Gianni Vitale)

TEKSTO DE LA PAPA MESAĜO
Anglalingve Franclingve
Arablingve Hispanlingve
Germalingve Pollingve
Itallingve Portugallingve
     

Esperantistoj en Placo Sankta Petro

La E-paneloj en la tutmonda televida elsendo

 

NE OFICIALA TRADUKO EN ESPERANTO

Karaj fratoj kaj fratinoj de Romo kaj de la tuta mondo, bonan Paskon!

Kiom granda ĝojo estas por mi, povi doni al vi ĉi tiun anoncon: Kristo resurektis! Mi deziras, ke ĝi alvenu al ĉiuj hejmoj, ĉiuj familioj, aparte al tiuj, en kiuj estas pli da sufero, al la malsanulejoj, al la karceroj…

Ĉefe mi deziras, ke ĝi alvenu al ĉiuj koroj, ĉar tie Dio volas semi ĉi tiun Bonan Sciigon: Jesuo resurektis, estas espero por vi, vi ne plu estas sub la regado de pekado, de malbono! Venkis la amo, venkis la mizerikordo!

Ankaŭ ni, kiel la virinoj-disĉiploj de Jesuo, kiuj iris al la tombo kaj trovis ĝin malplena, povas demandi al ni, kiun signifon havas ĉi tiu evento (kp Luk 24, 4). Kion signifas, ke Jesuo resurektis? Ĝi signifas, ke la amo de Dio estas pli forta ol la malbono kaj ol la morto mem; ĝi signifas, ke la amo de Dio povas transformi nian vivon, florigi tiujn dezertajn regionojn, kiuj estas en niaj koroj.

Ĉi tiu amo mem, pro kiu la Filo de Dio fariĝis homo kaj trairis ĝisfine la vojon de humileco kaj memdono, ĝis la inferoj, ĝis la abismo de la dividiĝo el Dio, ĉi tiu mizerikorda amo mem inundis per lumo la mortintan korpon de Jesuo kaj transfiguris ĝin, Li transigis Lin al la eterna vivo. Jesuo ne revenis al la antaŭa vivo, al la surtera vivo, sed Li eniris en la glorplenan vivon de Dio kaj Li eniris kun nia homeco, Li malfermis al ni estonton de espero.

Jen tio, kio la Pasko estas: ĝi estas la eliro, la transiro de la homo el la sklaveco de pekado, de la malbono, al la libereco de la amo, de la bono. Ĉar Dio estas vivo, nur vivo, kaj lia gloro estas la vivanta homo (kp Ireneo, Adversus haereses, 4,20,5-7).

Karaj fratoj kaj fratinoj, Kristo mortis kaj resurektis unu fojon por ĉiam kaj por ĉiuj, sed la forto de la Resurekto, ĉi tiu transiro el la sklaveco de malbono al la libereco de la bono, devas efektiviĝi ĉiuepoke, en la konkretaj spacoj de nia ekzistado, en nia ĉiutaga vivo. Kiom da dezertoj, ankoraŭ hodiaŭ, la homa estulo devas trairi! Ĉefe la dezerton, kiu estas en li, kiam mankas la amo al Dio kaj al la proksimulo, kiam mankas la konscio, ke oni estas gardanto de ĉio, kion la Kreanto donis kaj donas al ni. Sed la mizerikordo de Dio povas florigi ankaŭ la plej sekan teron, povas redoni vivon al tre sekaj ostoj (kp Jeĥ 37,1-14).

Tial, jen la invito, kiun mi adresas al ĉiuj: ni akceptu la gracon de la Resurekto de Kristo! Ni lasu nin esti renovigitaj de la mizerikordo de Dio, esti amataj de Jesuo, ni lasu, ke la potenco de lia amo transformu ankaŭ nian vivon, kaj ni fariĝu iloj de ĉi tiu mizerikordo, kanaloj tra kiuj Dio povas irigacii la teron, gardi la tutan kreaĵaron kaj florigi justecon kaj pacon.

Kaj tiel ni petu al la resurektinta Kristo, kiu transformas la morton en vivon, ŝanĝi la malamon en amon, la revenĝon en pardonon, la militon en pacon. Jes, Kristo estas nia paco kaj pere de Li ni petegu pacon por la tuta mondo.

Pacon por Proksima Oriento, aparte ĉe Israelanoj kaj Palestinanoj, kiuj penas trovi la vojon de la konkordo, por ke ili redaŭrigu kun kuraĝo kaj mempreteco la intertraktojn por ĉesigi konflikton, kiu daŭras jam de tro longa tempo. Pacon por Irako, por ke definitive finiĝu ĉiuj perfortaĵoj kaj, ĉefe, por la amata Sirio, por ĝia loĝantaro vundita de konflikto kaj por la multnombraj rifuĝintoj, kiuj atendas helpon kaj konsolon. Kiom da sango oni elverŝis! Kaj kiom da suferoj devas ankoraŭ esti truditaj antaŭ ol oni sukcesos trovi politikan solvon de la krizo?

Pacon por Afriko, ankoraŭ scenejo de sangoplenaj konflliktoj. Por Malio, por ke ĝi retrovu unuecon kaj stabilecon, kaj por Niĝerio, kie bedaŭrinde ne ĉesas la atencoj, kiuj grave minacas la vivon de multaj senkulpuloj, kaj kie ne malmultaj personoj, ankaŭ infanoj, estas ostaĝoj de teroristaj grupoj. Pacon por la orienta parto de Demokratia Respubliko Kongo kaj por la Centrafrika Respubliko, kie multaj estas devigataj forlasi siajn hejmojn kaj daŭre vivas en teroro.

Pacon por Azio, ĉefe por la korea duoninsulo, por ke oni superu la diverĝojn kaj maturiĝu renovigita spirito de repaciĝo.

Pacon por la tuta mondo, ankoraŭ tiom dividita de la avidemo de tiuj, kiuj serĉas facilajn gajnojn, vundita de la egoismo, kiu minacas la homan vivon kaj la familion, egoismo, kiu daŭrigas la komercadon de homaj personoj, la sklavecon, pli vasta en ĉi tiu 21a jarcento. Pacon por la tuta mondo, ŝirita de la perforto ligita kun la komercado de toksikaj drogoj kaj de la malbonega ekspluatado de la naturaj rimedoj! Pacon por ĉi tiu nia Tero! Ke la resurektinta Jesuo alportu konsolon al la viktimoj de naturaj katastrofoj kaj igu nin respondecaj gardantoj de la kreaĵaro.

Karaj fratoj kaj fratinoj, al vi ĉiuj, kiuj aŭskultas nin en Romo kaj en ĉiu mondoparto, mi adresas al la inviton de la Psalmo: «Haleluja! Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; / Ĉar eterna estas Lia boneco. / Izrael diru, Ke eterna estas Lia boneco» (Psa 117,1-2).

ESPERANTISTOJ EN PLACO SANKTA PETRO

La esperantistoj ĉeestis en placo sankta Petro por la 24a sinsekva fojo. Ne okazis la plurlingvaj salutoj de la Papo, sed tio ne malpliigis ilian entuziasmon.

 

NOTO POR REDAKCIOJ:

ONI POVAS LIBERE KOPII ĈI TIUJN FOTOJN. SED BONVOLU MENCII LA FONTON (WWW.IKUE.ORG):

250.000 fideluloj ĉeestis en placo sankta Petro kaj en la fronta aleo, tiom ke, je iu momento, oni devis fermi la placon. Sekve, kelkaj el la esperantistoj ne sukcesis eniri por teni la panelojn. Nur post la fino de la Meso la grupo unuiĝis. La paneloj, pro la svarma ĉeesto, fariĝis "makulo" meze de oceano da personoj.

 
Ĉeestis Giorgio Pagano de E-Radikala Asocio

 
 
De maldekstre: Filomena Canzano. Marija Belošević, Renato Corsetti, Giovanni Daminelli, Jitka Skalická, Isabel León Fonseca, Patrizio Cilli kaj Elio Bonomolo
 
 

Dum kelkaj minutoj literojn "dua T" kaj "O" tenis Raffaele del Re kaj Alessandro D'Amati.

Fotas ilin Ranieri Clerici

Kiel kutime, kelkaj volis havi fotografion kun la paneloj
 
Knabetoj uzis la panelojn por kuri ludante.

La tutmonda televida elsendo montris la E-panelojn dum pluraj sekundoj
 

Kaj ili restis longtempe videblaj dum la fina siglo de la elsendo de la itala televido

        Spektu la filmon laŭ la dezirata formato:

AVI (15 MB)

I-Pod (m4v - 3 MB)

Android (mp4 - 1,6 MB)

 

 
 

 

NOTO POR REDAKCIOJ:

ONI POVAS LIBERE KOPII ĈI TIUJN FOTOJN. SED BONVOLU MENCII LA FONTON (WWW.IKUE.ORG):

 

Kelkaj el la antaŭaj ĉeestoj de la esperantistoj en placo sankta Petro
KRISTNASKO:

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

PASKO:

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

Al la komenco!