Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE
 

KONKLAVO 2013

KUN LA MALNOVA STOVO ANKAŬ ALIA TUTNOVA APARATO ELEKTRONIKA KAJ FUMOGENERA

La rezultojn de la voĉdonoj de la konklavo oni igas, kiel tradicie, videblaj per la koloro de la fumadoj kiuj eliras el la kamentubo starigita sur la tegmento de la Siksta Kapelo: nigra fumado kaze de neatingo de la plejmulto da voĉoj, blanka fumado okaze de la elekto de la nova Papo.

Por la konklavo 2005 la fumon produktis la bruligo de la slipoj kaj dokumentoj de ĉiuj voĉdonoj, per stovo utiligita por la unua fojo dum la konklavo de 1939.

Aldone al tiu historia fandmetala stovo estis antaŭ 8 jaroj ankaŭ dua “stovo”, kvankam oni teknike nomas ĝin “helpaparato per fumgeneriloj”. Ĉi-lasta utilis por doni pli grandan videblecon al la fumadoj, ĉu nigraj aŭ blanka. La aparaton oni instalis apud la malnova, historia stovo, kaj ĝi havis pordeton, en kiun oni metis, laŭ la rezulto de la voĉdonoj, la taŭgajn kolorojn de la fumogeneriloj. Ilin ekfunkciigis elektronika komandaro, dum kelkaj minutoj, dum okazis la bruligo de la slipoj kaj de la paperaj notoj.

La malnova stovo, el giso, kun cilindra formo, altas preskaŭ unu metron; ĝia averaĝa diametro estas preskaŭ 0,45 centimetroj. Malsupre estas la pordeto por ekbruligo kaj reguligilo por la aspirado. Supre estas alia pordeto por enmeto de la bruligendaj dokumentoj.

Sur la supra kaloto de la stovo estas notitaj, per markado, la datoj (jaro kaj monato), kiam ĝi estis uzita:

1939/3 Konklavo kun la elekto de Pio la 12a;
1958/10 Konklavo kun la elekto de Johano la 23a;
1963/6 Konklavo kun la elekto de Paŭlo la 6a;
1978/8 Konklavo kun la elekto de Johano Paŭlo la unua;
1978/10 Konklavo kun la elekto de Johano Paŭlo la 2a.

2005/04 Konklavo kun la elekto de Benedikto la 16a.

La fumtuboj de la stovo kaj de la elektronika aparato kunfluis en unusolan dukton, kiu el la Siksta Kapelo eliris al la kamentubo sur la tegmento.

Por plibonigi la aspiron de la fumo, la dukto estis antaŭe varmigita per elektraj rezistancoj kaj estis ankaŭ ventumilo, kiu funkciis laŭbezone. Entute, oni certis, ke ekzistis neniu erarebleco ĉe la interpreto de la koloro de la fumado.

Tamen, ĉiuj 3 funadoj de la konklavo 2005 estis komence, dum kelkaj minutoj, sufiĉe dubaj. Ĉiel ajn, kiam okazis la elekto de la Papo la sonoriloj de la vatikana Baziliko festbatante sonoris, kaj ĉiuj estis certaj.

Tamen la funkciado de la aparatoj ne estis 100% perfekta: unu el la kardinaloj sciigis, ke je iu momento el la elektronika aparato eliris fumo, kiu inundis la Sikstan Kapelon.