Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE

 

 

“KIU ENIRAS KONKLAVON KIEL PAPO
EL ĜI TIU ELIRAS KIEL KARDINALO”

Ĉi tiu estas konata roma proverbo - kiu popole signifas, ke neniu povas certi, ke oni sukcesos en siaj planoj - naskiĝis ja okaze de konklavoj, kiam ĉiuj faras prognozojn, listojn de - kiel oni diras - “papigeblaj kardinaloj”. Dum la historio tiaj listoj maloftege trafis la rezulton de konklavo.
Ankaŭ ni, kiel estas ĝuste, preferas ne lanĉi “kandidatojn” (pri tio zorgos la Sankta Spirito, kiu blovos forte), sed verŝajne povas esti interesa por la esperantistoj, scii iom pri tiuj kardinaloj, kiuj pli ol ĉiuj elmontris simpation por nia movado (dankon al Antonio De Salvo pro la suba teksto).

Kardinale Dionigi Tettamanzi, Ĉefepikopo de Milano (Italio). En 1998, kiam li estis Ĉefepiskopo de Genova, li vizitis la kongreson de la itala sekcio de IKUE en Arenzano, kaj predikis en Esperanto (5.9.1998). Por legi la tekston:
http://www.ikue.org/ek910_98.html

La teksto en la itala aperas je:
http://www.diocesi.genova.it/vescovo/tettamanzi/om980905.htm

Kiam Kard. Tettamanzi fariĝis Ĉefepiskopo de Milano li skribis belan leteron al la grupo de la katolikaj esperantistoj de tiu urbo:
http://www.ikue.org/arkivo/tettamanzi.htm


Kard. Miloslav Vlk (biografio) Ĉefepiskopo de Prago kaj iama Prezidanto de la Konsilio de la Eŭropaj Episkoparaj Konferencoj dum juneco lernis Esperanton kaj korespondis en nia lingvo. Li estis ankaŭ membro de IKUE kaj dum la IKUE-kongreso de Olomouc en 1995 li akceptis esti “Alta Patrono de IKUE
http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/esperanto.htm

http://www.ikue.org/ek112_94.html

http://www.ikue.org/historio/novaprez01.htm

 

Kard. Giacomo Biffi, Ĉefepiskopo de Bologna (Italio) havis kontaktojn kun esperantistoj (oni ne forgesu ke Bolonjo estis la sidejo de Kard. Giacomo Lercaro, tre proksima al Esperanto, kiu subtenis la unuan aprobon de la tekstoj de la Meso en esperanto, je la epoko de Paŭlo la 6a). De Kard. Biffi ekzistas la traduko en Esperanto (prizorgita de Armando Zecchin kun aprobo de la aŭtoro) de libreto: “Kontraŭ Majstro Ĉerizo”
http://www.murialdo.it/didaskaleion/esper/PINOKJO.HTM

IKUE ĉiam ricevis favorajn reagojn el la latinamerikaj prelatoj, verŝajne tre “sentemaj” koncerne la lingvajn problemojn kaj defendon de la kulturoj. Ekzemple, la temo de la E-lingva Meslibro estis tre atentata ĉe la Kongregacio por la Sakramentoj kaj Dia Kulto fare de la tiama Sekretario mons-ro Luěs Alessio, argentino el itala origino; la aprobon de IKUE kiel internacia asocio de fideluloj laŭ la papa juro, estis subskribita de la tiama Prezidanto de la Konsilio de la Laikoj, Kard. Eduardo Francisco Pironio, ankaŭ li argentino el itala origino:
http://www.ikue.org/historio/ikuedekreto.htm