Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE

 

 

17an de aprilo 2005


Ĉio estas preta por la unua konklavo de la tria jarmilo. Hodiaŭ posttagmeze la kardinaloj-elektantoj ekloĝis en Domo Sankta Marta. Morgaŭ (18.04.2005) posttagmeze en Romo la 115 kardinaloj el 52 landoj de la 5 kontinentoj komencos la proceduron por elekti la 264an posteulon de Sankta Petro Apostolo, la 265an Papon de la roma Katolika Eklezio.
La situacion priskribis la direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, Joaquin Navarro Valls, dum longa renkontiĝo kun la gazetaro sabate. Li interalie resumis la 12 kunvenojn de la Konsilio de la Kardinaloj, kunvenoj - li diris - “kiuj okazis sub la insigno de granda familiareco”, verŝajne esprimo de la grandega respondeco, kiun ĉiuj kardinaloj sentis dum tiuj momentoj. Tio ebligis trovi grandegan konsenton pri la temoj pritraktitaj en la kunvenejo. Sed - li certigis - dum neniu ĝenerala kunveno iu ajn proponis nomon de estonta Papo (la tiel nomataj “papigebluloj”, kiel oni diras popole).
Inter la novaj informoj de la hieraŭa gazetara konferenco estas la fakto ke ankoraŭ oni ne scias ĉu la kardinaloj decidos aŭ ne voĉdoni jam hodiaŭ posttagmeze, kaj ke la procesio de la kardinaloj por atingi la Sikstan Kapelon ne startos el la Paŭlana Kapelo, fermita pro la restaŭrado de du freskoj de Mikelanĝelo, sed el la apuda Salono de la Benoj.

La unua tago. Morgaŭ la 115 kardinaloj matene je la 10a horo kuncelebros en la Baziliko de Sankta Petro la Meson “por la elekto de la Roma Pontifiko”.
Posttagmeze, je la horo 16.30, komenciĝos ilia procesio. Multaj televidoj elsendos rekte la eventon.
Poste oni donos la “Extra Omnes” (latina frazo por “ĉiuj iru for”) kaj oni fermos la pordojn. En la Siksta Kapelo ĉiuj kardinaloj-elektantoj ĵuros: la kardinalo-dojeno legos la formulon kaj poste ĉiu kardinalo, eldirante sian nomon kaj metante la manojn sur la Evangelio, diros: “mi promesas, mi devigas min kaj mi ĵuras”.

La horaroj. Navarro Valls konigis ankaŭ la horarojn de la konklavo. Je la 7.30 ĉiumatene la kardinaloj celebros Meson en la Domo de Sankta Marta; je la horo 9a ili jam estos en la Siksta Kapelo. Post preĝo, komenciĝos la 2 matenaj voĉdonoj. La 2 posttagmezaj voĉdonoj komenciĝos je la horo 16a.
Horaro de la fumadoj. La balotilojn kaj la personojn notojn de la kardinaloj oni bruligos post ĉiu dua baloto, matene kaj posttagmeze. La fumadoj povus okazi ĉirkaŭ la horoj 12a kaj 19a, krom, kompreneble, en la kazo ke la novan Papon oni elektu jam dum la unua voĉdono.

"La kontrolo kaj la “resalubrigo” (tio estas, la forigo de eventualaj iloj por aŭskulto, elsendo, kaptado, sonbendigo ktp) de la Siksta Kapelo kaj de la Domo de Sankta Marta estis farita de la vatikana ĝendarmejo”, certigis la vatikana proparolanto, klarigante ke en la Siksta Kapelo ne estas kapteblaj la signaloj de poŝtelefonoj: la ŝirmigo realigita de teknikistoj estas kompleta kaj netrapenetrebla. “Ni esprimu dankon al la vatikana ĝendarmejo”, aldonis Navarro Valls “kiu plenumis dum la nunaj tagoj eksterordinaran, nekredeblan laboron: estas bone, ke oni sciu tion”.
Kardinaloj povos piediri. La kardinaloj povos atingi piede la Siksta Kapelon el Domo de Sankta Marto, se ili deziras tion. Tiuj, kiuj petos tion, povos utiligi aŭtobusetojn. La alirejoj de la korto de Sankta Damazo, tra kiu transiros la kardinaloj por suriri al la Siksta Kapelo, estos sigelitaj kaj la itinero estos komplete izolita. Ankaŭ pro ĉi tiu motivo, dum la tagoj de la konklavo restos fermitaj por la turistoj la kupolo de la Baziliko kaj la ĝardenoj, dum oni povos aliri al la tombo de Johano Paŭlo la 2a en la vatikanaj grotoj.
Koloro de la fumadoj. “Ne venu por demandi al mi kiun koloron havas la fumadoj, kiam ili eliros el la kamentubo” Navarro ŝerce diris, aludante la dubojn, kiuj estiĝis dum la antaŭa konklavo (kiam la fumadoj ofte estis mezvoje blank-nigraj), aldonante, ke “ni ĉiuj travivos la eventon rekte”. Ĉiel ajn, li klarigis, mons-ro Piero Marini, papa ceremoniestro, certigis, ke oni alprenis la taŭgajn rimedojn por ke la fumadoj estu nete nigraj aŭ blanka. Ĉiel ajn ni memorigas, ke la klaran anoncon de la elekto donos ankaŭ la sonoriloj de la vatikana Baziliko, kiu festsonoros.