Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE

 

 

12an de aprilo 2005

Venontan lundon je la h. 10a okazos la Meso "pro eligendo Romano Pontifice", ĉefcelebrata de kard. Ratzinger. Je la horo 16.30 sekvos la procesio de la kardinaloj-elektantoj al la Siksta Kapelo por la konklavo.

LA TUTA POPOLO DE DIO
INVITATA PARTOPRENI
EN LA MESO "POR ELEKTO DE LA PAPO"

Estos malfermita al ĉiuj, kardinaloj, episkopoj, pastroj, gereligiuloj kaj al la tuta popolo de Dio ĉeestanta en Romo la Meso komence de la konklavo, okazonta la 18an de aprilo, je horo 10a. La "Meso por la elekto de la Roma Pontifiko" estos gvidata de kard. Joseph Ratzinger, dojeno de la kardinala kolegio.
"Per elmontri la kunulecon en preĝado fare de la tuta Eklezio dum tiom grava momento" klarigas la oficejo de la liturgiaj celebroj "estas tre invitataj partopreni en la "missa pro eligendo romano pontifice" ankaŭ la kardinaloj ne-elektantoj (tio estas, pli ol 80-jaraĝaj), la episkopoj, la pastroj, la diakonoj, la gereligiuloj kaj la laikaj fideluloj de la tuta popolo de Dio ĉeestantaj en Romo".
Posttagmeze de la 18a de aprilo, je la horo 16.30, komenciĝos la procesio por la komenco de la konklavo. Post la kruco kaj la Evangelio, kantante la litaniojn de la Sanktuloj, la kardinaloj elektantoj iros al la Siksta Kapelo, kie, post kanto de "Veni Creator" ili eldiros la ĵuron.

Ekde morgaŭ (13.04.2005) je la horo 7a
oni povos viziti la tombon de Johano Paŭlo la 2a.

Anonciĝas granda aliro de la fideluloj, tiom ke, laŭ informagentejoj, oni plilongigos la horaron de la malfermo de la baziliko

Aperis hodiaŭ la poŝtmarkoj "Vakanta Seĝo 2005"

Estas detalo de fresko konservata en la Apostola Palaco, la bildo elektita por la tri vatikanaj poŝtmarkoj de la Vakanta Seĝo, kiujn oni komencis vendi hodiaŭ. La poŝtmarkoj, kies nominala valoro estas 60, 62 kaj 80 eŭrocentimoj, estis presitaj en 750.000 serioj: ili montras, kiel tradicie, la baldakenon kiu estas super la emblemo de la Apostola Ĉambro mantenita de anĝelo. Ili diferencas nur pro la koloro de la skriboj: (blua: 0,60 - ruĝa: 0,62 kaj verda: 0,80 eŭroj). Ĉi tiuj poŝtmarkoj estas uzeblaj por afranko nur ĝis la elekto de la nova Papo. Poste ili malvalidiĝos.
Tuj formiĝis longaj enviciĝoj fronte al la vatikanaj poŝtoficejoj, tiom ke oni vokis policanojn por ke ne okazu kvereloj.
La ŝtato de la Vatikana Urbo ĉiam emisiis poŝtmarkojn de la Vakanta Seĝo: post la morto de Pio la 11a (1939), de Pio la 12a (1958), de Johano la 23a (1963) kaj tiuj de Paŭlo la 6a kaj Johano Paŭlo la 1a (1978).
Aliaj ŝtatoj emisiis memor-poŝtmarkojn okaze de la morto de Johano Paŭlo la 2a (sube vi vidas tiujn el Aŭstrio, Pollando kaj Kroatio).