Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE

 

 

7an de aprilo 2005

20.34 Fideluloj en strato della Conciliazione ĝis “plenŝtopiĝo”. La eniro por la fideluloj kiuj volas ĉeesti morgaŭ la funebran riton en strato della Conciliazione, estis rajtigita dum ankoraŭ ĝi povos gastigi homojn. Nun la strato jam plenas, sed daŭras eniroj.

18:16  Funebra rito, ĉeestos delegacioj de ĉiuj religioj. Ekde la rusa ortodoksa patriarkejo de Moskvo ĝis la hebreoj de Izraelo; ekde budaistoj kaj hinduistoj ĝis islamoj kaj sikĥoj. Ĉeestos ĉiuj ĉefaj religioj de la mondo morgaŭ dum la funebra rito por Johano Paŭlo la 2a. La listo estas longega, kaj daŭre provizora. El ĝi aperas nomoj kiel la ekumena Patriarko de Konstantinopolo, Bartolomeo la unua, Metropolito Kirill el Moskvo, Rabeno Elio Toaff, kaj reprezentanto de Moskeo Al-Azhar.

18:15 Morgaŭ la bazilikon oni malfermos ne pli frue ol la horo 6a.

13:48  Ekde lundo ĝis hodiaŭ pli ol 2 milionoj da fideluloj estis en la areo de Vatikano. Ĉi tiun pritakson faris la urbestro de Romo, Walter Veltroni

13:45  Emisio moneroj kaj poŝtmarkoj de la Vakanta Seĝo. La Kolegio de la Kardinalo delegis AL kard. Edmund Szoka la povon stampi monerojn kaj eldoni poŝtmarkojn dum Vakanta Seĝo

16:58  Toaff kortuŝita ĉar li estis menciita en la papa testamento. “Mi estas tre kortuŝita pro tiu mencio pri mi. Mi neniam imagus vidi mian nomon en la testamento de la Papo”. Tion diris la eksa ĉefrabeno de Romo, Elio Toaff, unu el la du ankoraŭ vivantaj personoj (la alia estas mons-ro Stanislavo) menciitaj de la Papo en lia testamento. “Ekscii ke la Papo dankas min en la testamento - li deklaris - faras al mi grandan impreson. Malgraŭ niaj bonaj rilatoj, nia amikeco, mi estas ekstreme kortuŝita, ĉar ĝi estas neatendita surprizo”.

12:08  Alvenas sepcent aŭtobusoj el Pollando. Veturas al Romo pli ol 700 aŭtobusoj alvenantaj el Pollando. Ilin konstante lokalizas la trafika polico kaj pri iliaj alven-punktoj oni decidos kiam ili estos en la ĉirkaŭaĵoj de Romo.

11:56  Pisanu: "Romo reagas laŭ mirinda maniero”. “Urbo Romo reagas mirinde, dank’ al la simpleco per kiu kondutas la pilgrimuloj. La ĉefurbon asistas sekurec-strukturo, kia neniam antaŭe estis”, substrekis la itala ministro pri internaj aferoj, Giuseppe Pisanu.

11:54  Granda televida ekrano en roma karcero. En la roma karcero “Regina Coeli” oni starigos grandegan televidan ekranon por ebligi al malliberuloj spekti la funebran riton por Johano Paŭlo la 2a. La decidon oni alprenis por ebligi al ili kunan spektadon, malgraŭ ke ĉiu ĉelo havas televidaparaton. La 20an de julio 2002, Johano Paŭlo la 2a, tria Papo post Johano la 23a kaj Paŭlo la 6a, iris al tiu roma karcero kie li petis “signon de indulgon” por la malliberuloj de la tuta mondo.

11:33  Hispana episkopo. "La nova Papo povus esti sudamerikano”. “Povas esti, ke la venonta Papo estos sudamerika”. Tion diris hodiaŭ mons-ro Cipriano Calderon y Polo, hispano, emerita vic-prezidanto de la papa konsiono por Latinameriko, parolante kun ĵurnalistoj. “Ĉiel ajn - li aldonis - la nacieco de la nova Papo ne gravas”. [ni plurfoje rimarkigis la emon de la amas-komunikiloj emfazi informojn kiuj entute estas “normalaj”. Certe oni disdonis ĉi tiun deklaron de la hispana episkopo kiel specon de “antaŭanonco”. Sed la uzo de “povus” ne signifas, ke “la elekto konkrete estos”, sed ke ĉi tiu samkiel ĉiu ajn alia ebleco ekzistas: nenio malpermesas, ke la nova Papo estu sudamerikano, aŭ ankaŭ  eŭropano, aziano, afrikano, nordamerikano, oceaniano].

10:56  Ciampi: "Wojtyła elmontris kiel oni devas alfronti malsanecon”. “Johano Paŭlo la 2a montris al la mondo kiel homo alproksimiĝas al la fino kaj kiel alfronti la malsanecon”. Tion diris la itala respublika Prezidanto, Carlo Azeglio Ciampi. “Pro la maniero laŭ kiu li alfrontis sian longdaŭran malsanon, li proponis al ni modelon pri la ebleco povi konservi ĝisfine dignon kaj trankvilon”.

10:54  Okazas la 5a ĝenerala kunveno de la Kardinalaro.

10:27  Situacio preskaŭ normala en la areo de Vatikano. Dum mulmultaj horoj la enviciĝoj por omaĝi al Johano Paŭlo la 2a malaperis. Restas vico sufiĉe mallonga en aleo della Conciliazione: temas pri malmultaj centoj da metroj, nenio komparebla kun la hieraŭaj oceanaj ondoj. Je la horo 14a oni fermos la tutan aleon.

10:24  300 misfartoj, neniu grava kazo. Estis preskaŭ 300 la intervenoj por kuracita asistado al pilgrimuloj kiuj enviciĝas dum la pasinta nokto. Bonŝance estis neniu grava malsaniĝo.

10:22  Represita la eldono de la 2a de aprilo de Osservatore Romano. La ekstervica eldono de la vatikana ĵurnalo “Osservatore romano”, de la 2a de aprilo, kun la anonco de la forpaso de Johano Paŭlo la 2a estos denove en ĉiuj italaj vendejoj ekde venonta sabato, por batali kontraŭ la revend-akaparado. En la Interreto tiu eldono de la vatikana ĵurnaloj estas vendata kontraŭ sumoj pli altaj ol la normala vendoprezo (90 centimojn de eŭro).

09:19  25.000 poloj tra la landlimo. Daŭre alvenas al Italio la pilgrimuloj por la morgaŭa funebra rito en placo sankta Petro. La Civilprotektada Servo sciigas, ke 25.000 poloj transiras la italan landlimon per 500 aŭtobusoj kaj 6 porokazaj trajnoj. Aliaj 2 trajnoj alvenos el Francio kaj aliaj 2, kun handikapitoj, alvenos al Romo el diversaj italaj regionoj.

09:01  Polaj flagoj kaj tolstrioj fermas la vicon de la pilgrimuloj. Polaj flagoj kun funebraj strioj estas je la fino de la longaj enviciĝoj (temas pri la lastaj pilgrimuloj kiuj sukcesis enviciĝi antaŭ la definitiva fermo de la enirejoj). Nun la vicoj atingis la centran parton de la aleo fronte al la baziliko, sed necesos ankaŭ pliaj horoj da atendo antaŭ ol oni povu eniri la preĝejon. Multnombraj estas ankaŭ la flagoj de aliaj porienteŭropaj landoj.

08:29  Dekokjarulino sukcesis kontraŭ nur 4 horoj. Ŝiaj amikinoj nomas ĝin “Miss rapida enviciĝo”, kaj ili ne malpravas. Ĝorĝa, 18-jaraĝa studentino el Moldavio, kiu vivas en Civitavecchia, marborda urbo je 70 km norde de Romo, alvenis hieraŭ vespere. Ŝi sukcesis omaĝi al la Papo post iom pli ol 4 horoj. Al Romo ŝi alvenis je la horo 21a kaj “la Papon mi vidis je la horo 1.30, iom antaŭ la baziliko estu fermita. Mi sukcesis - ŝi rakontas - ĉar mi venis sola. Kiam oni estas en grupo ĉio estas pli malfacile, ĉar oni devas atendi la aliajn”.

07.29 La komisario de la Civilprotektadoj servoj: “Romo ne povas elteni pli da alvenoj”. Je la nuna momento estas multe pli ol unu miliono da fideluloj kaj la urbo ne povas elteni pliajn. La komisario invitas la novalvenintojn atingi la esplanadon en Tor Vergata (la sama de la monda tago de la junularo 2000). “Kiu alvenos ekde nun - li klarigis - tiu absolute ne povos ĉeesti la funebran riton en Vatikano”.

07:17  Pordoj de la baziliko remalfermitaj antaŭ la fiksita horo. Multe pli frue ol antaŭvidite, la pordoj de la baziliko de sankta Petro estis remalfermitaj ĉirkaŭ la horo 4.20.