Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE

 

 

5an de aprilo 2005

22.10: Esperantistoj al Romo. Ĝis nun la gastigpetoj - por la tagoj de la funebra rito de la Papo - alvenintaj al la C.O. de IKUE, koncernas 42 personojn, kio estas rekorda nombro kompare kun la “normalaj” periodoj (ĝi estas  “proporcia”, iusence, kun la ega nombro da alvenantaj fideluloj). Ĉiujn petojn oni relanĉas el la dissendolisto de la romaj esperantistoj, sed ŝajnas tre malfacile, ke oni povos kontentigi ĉiujn petojn. La roma E-klubo konsistas fakte el malmultaj personoj. Daŭre alvenas ankaŭ la personaj kondolencaj mesaĝoj.

21:24  La Prefekto kunvokas la komitaton por la sekureco. La Prefekto de Romo, Achille Serra, kunvokis por morgaŭ, post la horo 11.30, la provincan komitaton por la publika ordo kaj sekureco, kiu decidos pri pliaj aranĝoj por realigi okaze de la funebra rito por Johano Paŭlo la 2a. En la provinca komitato partoprenas la estroj de la sekurec- kaj polic- servoj de Romo.

20:53  Unu miliono da fideluloj jam estas en Romo. Unu miliono da fideluloj jam estas en Romo, kromaj 600.000 povus alveni morgaŭ kaj, probable, postmorgaŭ, ĵaŭdon, la alvenoj estos samkvantaj. Ne ekzistas, male, fidindaj prognozoj por la tago de la funebra rito (vendredo), sur kiujn influas Pollando: laŭ deklaroj, unu miliono da fideluloj povus alveni nur el tiu lando, sed mankas certecoj.

20:29  Tri kunlaborantoj jam legis la testamenton de Johano Paŭlo la 2a. Almenaŭ tri el la tri plej proksimaj kunlaborantoj de Johano Paŭlo la 2a jam legis la spiritan testamenton de Karol Wojtyła (verŝajne la teksto fariĝos publika morgaŭ). Tion sciigas la kutimaj “tre bone informitaj personoj”, kies eldirojn relanĉas informagentejoj. La “legantoj” estas: la anstataŭanto en la papa ŝtatsekretariejo, mons-ro Leonardo Sandri,  la persona sekretario de la forpasinta Papo, mons-ro Stanislavo Dziwisz kaj la kardinalo-kamerlingo, Eduardo Martinez Somalo. La “novaĵoj” - skribas informagentejoj, uzante ĉi tiun strangan difinon - estus: la nomo de la kardinalo “in pectore” (en la koro - t.e. kies nomo estas sekreta, konata nur de  la Papo): li povus esti la sekretario de la forpasinta Johano Paŭlo la 2a, aŭ episkopo de la t.n. “Eklezio de la silento” (nuntempa), t.e. ĉino aŭ vjetnamiano. Krome eblas - aldonas la “tre bone informitaj personoj”  ke la Papo postlasis indikojn pri speco de spirita heredaĵo adresita al la tuta Eklezio. Oni ne ekskludas - daŭrigas la “niaj” - ke la testamento de Johano Paŭlo la 2a entenas kromajn dokumentojn aldone al la "lastaj voloj" kiel tiaj. Koncerne la “plenumanton de la testamentaj deziroj”, tiu povus esti la sekretario de la forpasinta Papo, mons-ro Stanislavo Dziwisz.

19:59  Alì Agça volis veni al Romo. Rifuzita. Oni rifuzis la rajtigon al Mehmet Alì Agça, la atencinto de la Papo, kiu volis  ĉeesti la funebran riton por Johano Paŭlo la 2a. La turkaj aŭtoritatuloj, ŝajne laŭ indiko de la registaro, rifuzis konsenti je lia peto forlasi la malliberejon de Instambulo en kiu li restas, por iri al Romo.

19.25 SMS al ĉiuj porteblaj italaj telefonoj. La Civilprotektada Servo sendis al ĉiuj porteblaj telefonoj de italaj kompanioj, jenan mesaĝon: “Se Vi iras al Romo por omaĝi al la Papo uzu rimedojn por kolektiva transportado. Pretiĝu por enviciĝoj organizitaj, sed tre longaj. Varmas dum la tago, pli malvarme estas nokte. Por informoj, aŭskultu “Isoradio 103.3 MHz”. Logike (sed kurioze), la mesaĝo alvenis ankaŭ al la poŝtelefono de la C.O. de IKUE., kiu distancas 700 metrojn el la baziliko de sankta Petro.

18:24  Ekde morgaŭ, ĉielo “fermita” super Romo. Ekde morgaŭ neniu malgranda aviadilo, kiu ne uzas per-aparataran navigadon, povos superflugi Romon en areo larĝa 35 mejlojn el la urbocentro kaj ĝis preskaŭ 6.500 metroj da alteco. Ekde ĵaŭdo la  7an de aprilo la malpermeso estos globala, en radio de 5 mejloj ĉirkaŭ Vatikano kaj ĝis senlima alteco.

18:12  Hodiaŭ almenaŭ 600.000 personoj, hieraŭ 400.000. Tion sciigis Vatikano surbaze de datumoj de la Komunumo, de la Prefektejo kaj de la Civilprotektada Servo. Ankaŭ por morgaŭ oni antaŭvidas la ĉeeston de 600.000 personoj.

17:16  La roma urbestro: ni dediĉu al Johano Paŭlo la 2a la centran stacidomon. ”Mi deziras proponi al la Ŝtataj Fervojoj titoligi stacidomon Termini je la nomo de Johano Paŭlo la 2a”. Tion anoncis la urbestro de Romo, Walter Veltroni. "Simbola loko pri renkontoj, interŝanĝoj, kiel ekde ĉiam estas la fervoja stacidomo Termini, devas esti dediĉita al homo kaj al Papo, kiu igis la renkonton kaj la interŝanĝon inter la Gentoj sia vivomisio”. Veltroni lanĉis sian proponon okaze de la ekstervica kunveno de la urba konsilio.

16:59  La itala armeo disponigos kontraŭaviadajn misilojn. Kontraŭaviadaj misiloj, aparatoj por neniigo de eksplodiloj kaj kontraŭ la minacoj de nukleaj, bakteriaj kaj ĥemiaj  armiloj: ĉi tiuj, kaj aliaj, estas la “kontribuoj” per kiuj la itala armeo partoprenos en la komplika sekurec-aranĝo, starigita okaze de la funebra rito por la Papo. La armeo disponigis ankaŭ sian armean hospitalon en Romo.

16:56 El Pollando verŝajne venos al Romo unu miliono da fideluloj. El Pollando startis la granda marŝado al Romo por adiaŭi la Papon. Oni kalkulkonjektas, ke estos centoj da miloj (kelkaj diras, unu miliono) la poloj kiuj partoprenos, venontan vendredon, en la funebra rito por Johano Paŭlo la 2a. En la fervoja stacidomo de Varsovio la fideluloj enviciĝis ekde lundo vespere. El Wadowice, naskiĝurbo de Karol Wojtyla, nur ĉi-matene forveturis 200 fideluloj per 4 aŭtobusoj.

16:43  Funebra rito: en Pollando publikaj oficejoj kaj institucioj restos fermitaj la 8an de aprilo, tago de la funebra rito en Romo por la Papo. En Pollando oni decidis 6-tagan nacian funebradon kaj la registaro invitis ankaŭ la privatajn enteprenojn halti dum unu tago por ebligi al iliaj laborantoj partopreni en la Mesoj fiksitaj por la tago de la funebra rito en Romo. La plej grandaj superbazaroj kaj bankoj  jam anoncis sian fermon venontan vendredon.

16:28  Preskaŭ 120mil personoj ĉirkaŭ placo sankta Petro. “Ni povas kalkulkonjekti, ke en la “serpentuma enviciĝo” en la placo estas almenaŭ 60mil personoj, kiuj fariĝas 100/120mil se ni aldonas la senĉesan alfluon el la ĉirkaŭaĵoj de la Vatikana Urbo. Krom kelkaj malfacilaj momentoj, la situacio estas sub kontrolo”. Tion deklaris la vic-ĉefpolicisto de la policejo “Borgo”, kiu havas jurisdikcion en la urba teritorio ĉirkaŭ Vatikano.

15:49  Kard. Arinze: "Okcidento ankoraŭ ne preta por afrika Papo”. Tion deklaris unu el la ĉefaj afrikaj kardinaloj: la niĝeria Francis Arinze. La katolika Eklezio ne havas afrikan Papon ekde la 5a jarcento, ekde la epoko de Ĝelasius la unua.

15:43  Post la elekto, festantaj sonorilbatadoj. Aldone al la tradicio de la “blanka fumado”, la elekto de la posteulo de Johano Paŭlo la 2a estos anoncita ankaŭ de la sonoriloj de la baziliko de sankta Petro, kiuj festsonoros. Tion sciigis la papa ceremoniestro, mons-ro Piero Marini. "La sonoriloj festsonoros - li diris ridetante - por ke la ĵurnalistoj estu certaj!”. Dum la konklavo el kiu rezultis Papo Johano Paŭlo la unua, la fumado ne rolis perfekte, ĉar oni ne sukcesis kompreni el kiu koloro ĝi estis, kaj tio estigis nemalmultan ekvivokon.

15:16  Funebra rito: ĉeestos ankaŭ la irana prezidanto. La irana prezidanto Mohammad Khatami ĉeestos dum la funebra rito por Johano Paŭlo la 2a. Tion konfirmis oficiale la irana informagentejo Irna, menciante la eldirojn de la irana ambasadoro en Romo. La prezidanton akompanos la ministro pri eksterlandaj aferoj. Khatami estis, en 1999, la unua prezidanto de la islama Respubliko de Irano kiu renkontis la Papon en Vatikano.

14:47  Trimil policistoj viglas. Estas preskaŭ 3.000 la policistoj (el diversaj korpusoj)  kiuj kontrolas la zonon de Vatikano, por doni sekurecon al la pilgrimuloj. 1.300 el ili surhavas uniformon, la aliaj havas civilajn vestaĵojn en placo sankta Petro. 1.000 laboras en la ĉirkaŭa teritoria ringo.

14:44  Verŝajne oni konos la nomon de la kardinalo “in pectore”. Antaŭ ol morti Johano Paŭlo la 2a ne  malkaŝis la sekreton pri la kardinalo “in pectore” (de li kreita sen konigi la nomon). “Eble lia nomo estas en la testamento aŭ en aliaj dokumentoj postlasitaj de la Papo”. Dum la lasta Konsistorio la Papo anoncis ke aldone al 30 novaj kardinaloj, li kreis 31an kardinalon, kies nomon li konservis “in pectore” (en la koro). Laŭ la “bone informitaj”, tiu kardinalo povus esti unu el la episkopoj nuntempe arestitaj en Ĉinio aŭ la persona sekretario de Papo Wojtyla, mons-ro Stanislavo Dziwisz.

14:39  Navarro: "La korpon oni ne enbalzamigis”. La korpon de Johano Paŭlo la 2a oni ne enbalzamigis. Tion sciigis la vatikana proparolanto Joaquin Navarro Valls. ''La korpo de la Sankta Patro - diris Navarro - estis nur prizorgita por ke ĝi povu resti elmontrata ĝis ĵaŭdo nokte”.

14:35  Al la korpo oni povos omaĝi ĝis ĵaŭdo nokte. La bazilikon oni fermos en la nokto inter ĵaŭdo kaj vendredo por povi aranĝi ĝin por la funebra rito. Ĉi tiu datlimo validas ankaŭ por ŝtatestroj.

14:15  Jam 340mil omaĝis al la Papo. Almenaŭ 340mil estas la personoj kiuj omaĝis al la Papo en la baziliko ekde la horo 20.15 de hieraŭ vespere. Oni kalkulkonjektas, ke eniras la Bazilikon 300 pilgrimuloj ĉiuminute, preskaŭ 20.000 ĉiun horon, kaj 400.000 tage (konsiderante ke la baziliko restis fermita ekde la horo 2.40 ĝis la horo 4.00).

14:11  La funebra rito por la Papo daŭros 3 horojn. Ĝi komenciĝos je la roma horo 10a kaj ĝi finiĝos je ĉirkaŭ la 13a. Tion scigis la papa ceremoniestro, mons-ro Piero Marini, aldonante, ke la rito en la vatikanaj grotoj antaŭ la entombigo povos daŭri duonan horon.

13:53  Agça petis rajtigon por partopreni en la funebra rito por la Papo. Mehemet Ali Agça, la viro kiu klopodis mortigi la Papon en 1981, petis la permeson lasi la sekurec-karceron de Kartal (apud Instambulo, Turkio) por povi partopreni en la funebra rito por la Papo en Vatikano. Tion sciigis la advokato de Agça, kiu hieraŭ publikigis frenezan leteron de lia defendito.

13:49  Civilprotektadaj Servoj: pretaj disdoni unu milionon da litroj da akvo. La servoj por civila protekto de la komunumo de Romo, kiuj, kune kun la polico, asistas la fidelulojn kiuj iras al Vatikano por omaĝi al la Papo, disdonis hieraŭ 250.000 litroj da akvo. Oni opinias, ke la litroj de ili disdonitaj ĝis ĵaŭdo estos unu miliono.

13:41  Mons-ro Marini: "Nenia mistero pri la konstato de la morto”. Ekzistas neniu mistero pri la konstato de la morto de Karol Wojtyla. Tiu de la kuracistoj okazis sabate nokte, tiu formala, laŭ la normoj, la postan matenon”. Tion diris la papa ceremoniestro, mons-ro Piero Marini, dum gazetara konferenco.

13:34  Navarro: "Wojtyla ne postlasis dispoziciojn pri sia tombo”. La Papo ne postlasis indikojn pri sia deziro koncerne la tombon,. Kaj sekve oni devis decidi pri la entombigo. Tion diris la vatikana proparolanto, aldonante, ke la Papo estos entombigita en la vatikanaj grotoj, netuŝita, kaj en la tero (kiel Papo Paŭlo la 6a).

13:30  La muregoj de Vatikano estos la loko de la Konklavo. Kiel konate, la konklavoj, ĝis la reformo de Johano Paŭlo la 2a, estis tute limigitaj en la Siksta Kapelo, kie la kardinaloj ne nur voĉdonis, sed ankaŭ loĝis, izolitaj de ĉiuj kaj de ĉio. La nun validaj normoj rezervas por la kardinaloj domon ekster la Siksta Kapelo, precize en la maldekstra latero de la Vatikana Urbo, kie ili loĝos, por iri al la Siksta Kapelo por la balotoj . Tial: “la vatikanaj muregoj estos la loko kie okazos la konklavo”, diris mons-ro Marini, klarigante, ke estos lokoj pli rezervitaj, kaj kiam la kardinaloj eliros, ili devos vidi neniun. “Ĝi estos nova sperto: kun sana prudento ni sukcesos realigi ĉion”.

13:06  Navarro, 91 la kardinaloj ĝis nun ĉeestantaj en la Vatikana Urbo (el ĉiuj 117)

13:02  Navarro, Johano Paŭlo la 2a estos entombigita en la kripto de la vatikana grotoj kie antaŭe estis la tombo de beata Johano la 23a, translokita, la 3an de junio 2001, en la Bazilikon de sankta Petro.

13:01  Navarro, ankoraŭ oni ne decidis la daton de la komenco de la Konklavo

12:59  Navarro, ankoraŭ oni ne legis la testamenton de Johano Paŭlo la 2a

12:09  Placo sankta Petro: plilongigita la itinero pro sekurecaj celoj. En la placo sankta Petro, la itinero por aliri al la omaĝo al la korpo de la Papo, estis plilongigita, per la pli da kurbliniaj enviciĝoj. La modifo havas sekurecajn motivojn: malrapidigi la iradon de la fideluloj kaj igi ĝin tiele pli flua, evitante la riskon de kunpremiĝoj. Oni tiel ankaŭ malkreskigas la okupon de la ĉirkaŭaj stratoj.

10:49  Meso en la baziliko. Daŭras la naŭtagoj de funebraj ritoj propete por Johano Paŭlo la 2a. Je la 10.30 komenciĝis Meso fronte al la korpo de la Papo: ĝin celebras la nova vikario por Vatikana Urbo, ĉefepiskopo Angelo Comastri.

10:43  La plej juna kardinalo-elektanto. La plej juna kardinalo-elektanto, la ĉefepiskopo de Budapeŝto, Peter Erdo, 52-jaraĝa, alvenis ĉi-matene al la roma flughaveno. “Hungario funebras, ĉiuj politikistoj volas veni al Romo - li deklaris - oni multe sentas ĉi tiun perdon. Hieraŭ ni celebris porpetan Meson, kaj la baziliko kaj la placo estis plenplenaj, sed oni preĝas en ĉiuj urboj. Ekde hodiaŭ ĝis la tago de la funebra rito, ĉiuj sonoriloj de ĉiuj preĝejoj de Hungario sonoros unu fojon tage dum 30 sinserkvaj minutoj.

09:54  Tri-kvar horojn da enviciĝo por omaĝi al la Papo. Mallongiĝis (por tiel diri) la tempo, kiun oni devas atendi starante por omaĝi al la Papo. Ĉi-vespere sufiĉis inter 3 ĝis 4 horoj. Dum ĉi-nokte la personoj devis atendi dum periodo varia inter 5 ĝis 6 horoj. Malfacilas pritaksi la nombron da personoj.

09:45  Estas malsana kardinalo de Filipinoj
Li malsanas kaj ne partoprenos en la Konklavo. Temas pri kard. Jaime Sin, 76-jaraĝa, kiu, laŭ la kutimaj “bone informitaj”, estas unu el la kandidatoj al papado. Renaj problemoj kaj diabeto malebligos al li atingi Romon. La filipinaj kardinaloj estas 3, sed pro la malsano de Sin kaj pro la aĝo de José Tomas Sanchez (pli ol 80-jaraĝa) nur la 74-jaraĝa Ricardo Vidal povos partopreni en la Konklavo.

09:36  Kardinalo Bertone salutas fidelulojn en placo sankta Petro. Manpremoj, kelkaj konsolaj vortoj, memoraĵoj pri la Papo, ĉirkaŭbrakoj kun la fideluloj de Genova, lia diocezo. Kard. Tarcisio Bertone trairis la koridoron liberan en Aleo “Della Conciliazione” (kreitan por transiro de polico kaj sanitaruloj) paralele kun la enviciĝo de la fideluloj. “Ĝi estas tre bele - diris la ĉefepiskopo vidante la amason da enviciĝantoj - ili estas ĉiuj personoj plenaj je rememoroj pri nia Papo: li tiom multe faris por la mondo. Multaj homoj estas ĉi tie por redoni al Johano Paŭlo la 2a la amon, kiun ili ricevis de li”

 

4an de aprilo 2005

EN LA BAZILIKON DE SANKTA PETRO
04.04.2005
- Je la horo 17a de Romo la korpo de la Papo, metita sur “ruĝa brankardo” en la kapelo Klementina de la apostola Palaco (en la parto de la privata loĝejo de la Papo), ricevis la latinlingvan benon de la kardinalo Kamerlingo Martinez Somalo, je la ĉeesto de la kardinaloj. Komenciĝis poste per la formulo “procedamus in pace” (ni ekiru en paco), la procesio kiu moviĝis direkten al placo sankta Petro. La korpon portis surŝultre 12 papaj “seĝoportistoj” kaj antaŭ ili la kardinaloj. Lastaj en la viciĝo, kardinaloj Ratzinger kaj Sodano. La funebra procesio trairis la “noblan ŝtuparon”, la unuan Loĝion, la Dukan Salonon, la Reĝan Salonon kaj la Reĝan Ŝtuparon. Poste oni eliris al placo sankta Petro el la bronza pordego (dekstra kolonaro) por poste eniri en la Bazilikon.
Laŭ la itinero reeĥis la preĝoj de la ĉeestantaj fideluloj, kelkaj atendantaj en la placo eĉ de pli ol kvar horoj. La popolamaso estis senmezura: oni kalkulkonjektis la ĉeeston de 100.000 fideluloj, kiuj preĝis, ploris, aplaŭdis, fotis. La sonoriloj alarmsonoradis.
Akompanata de litanio kaj de la alvoko “ora pro eo” (preĝu por li) la korpo de la Papo, per turno de la brankardo, estis elmontrita al la fideluloj el la ŝtuparo de la Baziliko.
Iom post la horo 18a finiĝis la funebra liturgio por la transporto de la korpo de Johano Paŭlo la 2a, per la eniro de la funebra procesio en la Bazilikon, kiu poste estis fermita. Oni aranĝis la internon por akcepti la antaŭviditan popolamason, kiu venos dum la venontaj 3 tagoj por omaĝi al la Papo.
Oni planis  malfermi la Bazilikon je la roma horo 21a (19a UTC)  ĝis la horo 2a nokte (noktomezo laŭ UTC).
Sed pro la ĉeestanta amaso, kaj laŭ konsilo de la servoj por civila protekto, la pordoj de la Baziliko estis malfermitaj jam je la horo 19.40.
 

04.04.2005 - matene
Komunikoj de la direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo

Okazis hodiaŭ matene en la Salono Bologna de la Vatikana Apostola Palaco la unuaj du Ĝeneralaj Kongregacioj de la Kardinaloj dum periodo de Vakanta Seĝo, laŭ la normoj de la apostola Konstitucio “Universi Dominici gregis”.
En la unua ĝenerala Kongregacio, kiu komenciĝis je la horo 10a, partoprenis 65 Kardinaloj, kiuj ĵuris, kiel estas preskribite de la Apostola Konstitucio “Universi Dominici gregis”, n-ro 12.
En la dua ĝenerala Kongregacio, la 65 Kardinaloj alprenis la plej urĝajn decidojn: transporto de la korpo de la mortinta Papo al la Vatikana Baziliko kaj la dato de la funebra rito, fiksita por vendredo, la 8an de aprilo, je la horo 10a, sur la ŝtuparo de la Vatikana Baziliko. Celebros la liturgion la Kardinaloj kaj la Patriarkoj de la Orientaj Eklezioj. Gvidos Kard. Jozef Ratzinger, dojeno de la kardinalaro.
Je la fino de la funebra rito la ĉerkon de la Roma Pontifiko oni portos en la Vatikanan Bazilikon kaj sekve en la Vatikanajn Grotojn por la entombigo.

19.00 Distanco el la sidejo de Radio Vatikana ĝis la Centra oficejo de IKUE. Duobliĝis.
Pro la amaso da ĉeestantaj fideluloj kaj pro la fakto ke la polico blokis ĉiujn stratojn, favore al la enviciĝantaj personoj, kiuj atendas povi eniri en la Bazilikon de sankta Petro (oni kalkulkonjektas ke temas pri 2 aŭ 3 kilometroj da enviciĝoj), la itinero, el la sidejo de Radio Vatikana ĝis la centra oficejo de IKUE (trairata de la redaktoro de la E-redakcio) duobliĝis: el 1 km. al pli ol 2 kilometroj. Ne povante trairi la kutiman, pli rektan itineron (aleo “della Conciliazione”, placo de sankta Petro, kaj la restantaj 400 metroj ĝis la centra oficejo) oni estas devigataj ĉirkaŭiri la zonon, atingante unue la riverbordon, eniri la subteran parkejon en monteto Gianicolo, iri supren ĝis la lasta etaĝo (sen perdiĝi en tiu labirinto) kaj malsupreniri por povi eliri el la pordo je 500 metroj el centra oficejo.
 

18:52  Meksikio, atestanto por la proceso por beatproklamo de Johano Paŭlo la 2a.
La proparolanto de la meksikia diocezo de Zacatecas, Gerardo Luna, deklaris hodiaŭ ke meksikia infano “esta vivanta ekzemplo pri la mirakla agado de Johano Paŭlo la 2a”, aludante kazon, kiu povus aperi decidiga, dum eventuala proceso por beatproklamo.
 

18.14 Iom da pola tero por la entombigo de la Papo.
Okaze de la funebra rito por la Papo, delegacio el Wadowice, naskiĝurbo de Johano Paŭlo la 2a, alportos al Romo venontan vendredon saketon da tero. Tion anoncis la urbestrino de la urbo, Ewa Filipiak. En Pollando estas tradicio porti iom da tero el la naskiĝurbo al la personoj entombigitaj for el sia naskiĝloko, kaj ĵeti ĝin sur la ĉerkon je la momento de la entombigo.