Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

Kroniko de la 2a de aprilo 2005

00:05   Daŭras lumo en la loĝejo. Restas daŭre lumantaj la fenestroj de la loĝejo de la Papo je la tria etaĝo de la apostola palaco. Lumas la fenestroj de la privata studĉambro de la Papo, de la oficejo de lia sekretario mons-ro Stanisław Dziwisz kaj tiuj de la flegejo. Hieraŭ vespere la unika lumo kiu restis estis tiu de la flegejo, kaj la fakto ke ĝi daŭris ankaŭ dum la tuta nokto, konjektigis onin ke la Papo estis portita al tiu flegejo por pli bona asisto.

00:06   Daŭras la atendo en placo Sankta Petro. Malgraŭ la nokto kaj ankaŭ pluveto, daŭre estas miloj da personoj en placo Sankta Petro kiuj viglas silente por “akompani la Papon” dum lia lasta vojaĝo. Jam nun, ekde pli ol 5 horoj la fideluloj restas meditantaj kun la atento konstante turnita al la du lumigitaj fenestroj de la tria etaĝo de la apostola palaco.

00:14   Tute lumigita la Baziliko de Sankta Petro. Ĉi-nokte tute lumigita estas la Baziliko de Sankta Petro. Lumoj estas ĉu en la papa loĝejo, ĉu en la oficejoj samkiel en la koridoro (videbla el la placo) de la Siksta Kapelo. Intertempe daŭras la alveno de fideluloj, kiuj atingas placon Sanktan Petron por preĝi por la Papo, en superreala silento.

00:16 La Papo estus pretiganta enciklikon pri la Karitato. Johano Paŭlo la 2a, laŭ unu el la multaj “diraĵoj” kiuj cirkulas dum la nunaj horoj (cetere, ni ne raportas pri ĉiuj el ili) estus pretiganta novan enciklikon. Ĝi estus lia 15a encikliko kaj ĝi temus pri la Karitato. La 14a encikliko de Johano Paŭlo la 2a, “Ecclesia de Eucharistia”, aperis pasintjunie.

00:21 Ratzinger en Vatikano. Antaŭ kelkaj minutoj la dojeno de la kardinalaro, Josef Ratzinger, eniris la vatikanan civiton tra la pordego “de Sankta Anna” (la enirejo en la strato dekstre de la Baziliko, kie estas la paroĥo de Vatikano).

00:33   Kard. Glemp: “eblas latinamerika posteulo”. La pola primaso, kard. Jozef Glemp, formulis la eblecon ke la nova Papo povus esti latinamerika. Je la komenco de 5-taga paŝtista vizito en Argentino, kard. Glemp diris - antaŭ la komenco de Meso de li celebrita en la Katedralo de Lujan (60 km. el Bonaero) - ke efektive latinamerika kardinalo “povus alpreni la taskon gvidi la Eklezion”. La brazila kardinalo Hummes diris ke “estas ankoraŭ frue por paroli pri la posteulo” (noto: ĉi tiun informon ni ne volis enigi, sed je la fino ni taksis ĝin utila por montri ekzemplon pri la oftaj vanaj diraĵoj de informagentejoj, kiuj interpretas kiel sensaciaj normalajn konstatojn: la Sankta Spirito estas libera inspiri la estontajn elektantojn de la Papo).

00:53   Aplaŭdoj kaj kantoj en placo Sankta Petro. De kelkaj minutoj interrompiĝis la silento, kiu regis en placo Sankta Petro. La fidelularo plurfoje aplaŭdis direkte al la fenestroj de la papa loĝejo kaj multaj gejunuloj ritmadis la nomon de la Papo, kvazaŭ por voki lin.

01:34   Bush konstante informita. La usona prezidanto George W. Bush deziras esti konstante informita pri la kondiĉo de la Papo: li kaj la “first lady” (lia edzino) sciigis hieraŭ ke ili preĝas por Johano Paŭlo la 2a. La interna maltrankvilo per kiu la mondo sekvas lian agonion estas, laŭ geedzoj Bush, “atesto pri lia grandeco”. La Papo estas iel ligita kun la usona historio, ĉar en 1979, kiam estis prezidanto Jimmy Carter, li fariĝis la unua Papo akceptita en la Blanka Domo.

01:51   Eble, longdaŭra agonio. La Papo travivas longan agonion. Tion opinias - laŭ informagentejoj - iu “pola eklezia informo-fonto”.

02:04   La homoj kantas “Restu kun ni”. “Restu kun ni” kantas la fideluloj en placo Sankta Petro, jam nun malpli multaj kompare kun la hieraŭa tago. Daŭre lumas la fenestroj de la papa loĝejo. La kantojn de la “pope boys” interrompas de tempo al temo aplaŭdo. La homoj amasiĝis en la dekstra flanko de la placo, sub la fenestroj de la Papo. Multaj foriras, sed alvenas aliaj.

02:49   “La Papo stabila en graveco. “La kondiĉo de la Papo stabiliĝis laŭ la parametroj, kiujn oni jam konigis”. Tion deklaris la persona sekretario de kard. Ruini, pastro Nicola.

03:16   Ankoraŭ milo da personoj en placo Sankta Petro. Estas almenaŭ 1000 la fideluloj kiuj je la 3a matene restas en placo Sankta Petro por daŭre preĝi kaj kanti por Johano Paŭlo la 2a. Kompare kun la 50.000-60.000 de hieraŭ vespere, nun la ĉeestantoj tre malplimultiĝis, sed en la placo daŭre reeĥas kantoj akompanataj de gitaroj kaj preĝoj en la itala, pola, angla. Formiĝis granda ronda enviciĝo de personoj, kiuj tenas sin per la manoj, trapreĝante Patro Nia’n.

03:48   Lumoj daŭre el la fenestroj de la papa loĝejo. Je la tagiĝo daŭre lumas la fenestroj de la studĉambro de la Papo, tiel same la apuda fenestro, tiu de la oficejo de lia sekretario.

04:13   “Silenton!”; la “pope boys” invititaj al bonordo fare de homo de la sekurecaj servoj. “Estas la 4a horo; pli bone estas silenti kaj ĉesi la manbatadojn”. Tiel centoj da “pope boys”, kiuj sidis kaj kantis kaj ritmadis la nomon de la Papo en placo Sankta Petro, estis admonataj de membro de la sekurec-servoj. Tuj la gejunuloj protestetis, kaj, tute ne timigitaj de la admono, ili daŭrigas siajn kantojn adresitajn al la du fenestroj de la Papo.

04:35   Ankaŭ Ĉinio “esprimas zorgadon”. Ĉinio, kiu ne ebligas al katolikoj agnoski la aŭtoritaton de la roma Papo, esprimis hodiaŭ zorgadon pro la sanstato de Johano Paŭlo la 2a. “Ĉinio esprimas sian zorgadon kaj esperas ke la Papo povu havi zorgemajn kuracojn, ke li povu rekapabliĝi kaj resaniĝi”, deklaris proparolanto de la ministerio pri eksterlandaj aferoj, kiu diris ke li ricevis informojn pri la sanstato de la Papo.

05:02   Ducent, kun dormosakoj, sub la fenestroj de la Papo. Ili estas preskaŭ 200, preskaŭ ĉiuj gejunuloj, la “nerezignantoj” kiuj restis por vigli kaj kanti sub la fenestroj de la papa studoĉambro, en placo Sankta Petro. La “pope-boys”, kiuj restas kun dormosakoj kaj kovriloj, kantas “Emmanuel” sub la fenestroj de la papa studĉambro, kiuj restis lumigitaj dum la tuta nokto. Kaj al tiuj fenestroj restas alcelitaj la telekameraoj kaj fotoaparatoj de la multaj agantoj de la amaskomunikiloj kiuj restadas ĉirkaŭ Vatikano. Estas ankaŭ gardostarado de la sekurec-grupoj.

05:25   Kardinalo Pompedda: “Li ridetis al mi, li klopodis saluti min”. “Li estis en la lito, kuŝanta, sed kun kelkaj kusenoj kiuj ebligis al li resti iom levita. Kiam mi eniris, liaj okuloj estis fermitaj. Mons-ro Stanislavo diris al li: ĉi tie estas kard. Pompedda, kiu volas saluti vin. Tiam Johano Paŭlo la 2a malfermis la okulojn. Li ne estis dormanta, li estis konscia. Li ridetis kaj rigardis al mi”. Ĉi tiu atesto estas publikigita en itala ĵurnalo, dum alia ĵurnalo aldonas plian ateston, ankoraŭ de kard. Pompedda: “Li volis saluti min, li klopodis diri ankaŭ kelkajn vortojn, sed li ne sukcesis. Li parolis al mi per ridetanta kaj trankvila vizaĝo”.

06:44   Mons-ro Stanislavo Dziwisz “kredas ankoraŭ ebla miraklon”. Preĝi kun la espero, ke daŭre estu ebla miraklo. Ĉi tiu estas la konvinko de mons-ro Stanislavo Dziwisz, persona sekretario de la Papo. Informagentejoj skribas tion surbaze de interparolo kiu estus okazinta inter li kaj kelkaj polaj pastroj, kiuj esperi povi alporti sian personan konsolon al la Papo. Post klarigo ke pro la kondiĉo de la Papo la vizito ne eblis, mons-ro Dziwisz, respondante al la angoroplenaj demandoj de la pastroj diris: “Preĝu kaj petu, ke ĉiuj preĝu, ĉio ĉiam eblas”.

07:26   Fideluloj jam enviciĝas por eniri placon Sanktan Petron. Daŭras senĉesaj la preĝoj por Johano Paŭlo la 2a. Ĉi-nokte miloj da gejunuloj restis en placo Sankta Petro ankaŭ kantante kaj ritmante la nomon de la Papo, por ke li sentu ilian proksimecon. Kaj ĉi-matene, je la horo 7a, kiam oni malfermis la pordegojn de la Baziliko, pli ol cent da fideluloj jam staris por eniri.

07:31   En Pollando miloj da fideluloj preĝis dum la tuta nokto. Miloj da poloj staris dum la nokta maldormo de preĝado por la Papo en la preĝejoj de la tuta lando. Dum kelkaj momentoj ne plu restis loko en la preĝejoj. Plej svarmajn grupojn oni notis en suda Pollando. Oni preĝis ĝis la tagiĝo. En Krakovo, la urbo kie Karol Wojtyła estis episkopo antaŭ la elekto al papado, miloj da fideluloj restis dum la nokto sub la fenestroj de la palaco kie la Papo aperis okaze de la vizitoj al la urbo. Kun lumantaj kandeloj en la manoj la polaj gejunuloj preĝis kaj kantis. Noktaj preĝadoj ankaŭ en Wadowice, naskiĝurbo de Johano Paŭlo la 2a, kie hieraŭ multaj ne iris al laborejoj post ekscio pri la pligraviĝo de la sanstato de la Papo.

08:03   Ĉu en bileto la lastaj vortoj de la Papo? Informagentejoj daŭre publikigas plej diversajn sciigojn, kiuj restas plejofte nekonfirmitaj. La lasta diras: “Mi ĝojas, estu ankaŭ vi tiaj. Ni kune preĝu kun ĝojo, al la Virgulino Maria mi konfidas ĉion ĝoje”. Ĉi tiuj estas la lastaj vortoj, kiujn la Papo, agonianta, sukcesis skribi per la helpo de la sekretario, pastro Stanislavo, en mesaĝo adresita al la kunlaborantoj. Tion sciigas itala ĵurnalo, aldonante, ke la lastaj vortoj skribitaj de la Papo estus adresitaj al la polaj pastroj kaj monaĥinoj kiuj asistas lin.

08:10   Oni malfermis ambaŭ klapojn de la “bronza pordego”. Iom antaŭ la horo 8a ĉi-matene la svisaj gvardianoj malfermis ambaŭ pordoklapojn de la bronza pordego, la vatikana enirejo, kiu, tra la “reĝa ŝtuparo”, kunligas kun la apostola palaco. Estas tradicio, ke, post morto de la Papo, oni duonfermu unu el la du klapoj.

08:56   Vatikanurbo, servoj funkcias. En la ŝtato de la vatikana urbo ĉi-matene la vivo estas “ŝajne normala”. Malgraŭ la streĉiteco pro la vivkondiĉo de Johano Paŭlo la 2a, en la eta ŝtato ĉiuj servoj fukcias: poŝto, superbazaro, apoteko, la oficejoj, kvankam ne estas multaj la homoj kiujn oni vidas.

09:41   La vizito de pastro Tadeusz Styczen. La persona amiko de la Papo, pastro Tadeusz Styczen, lia posteulo je la universitata studfako pri morala teologio en la katolika universitato de Lublino, alvenis ĉi-matene en Vatikano kaj iris al la loĝejo de la Papo.

09:56   “La Papo havas eksterordinaran fibron”. “La Papo havas eksterordinaran fibron kaj dum la nunaj horoj li mirigas ankaŭ la kuracistojn”: tion diris prof-ro Corrado Manni, la anestezisto kiu dum la pasintaj jaroj asistis la Papon dum ĥirurgiaj operacioj. “Mi opiniis - diris Manni - ke pro la kondiĉoj priskribitaj de la hieraŭa kuracista informo ĉio preskaŭ finiĝis; sed tiel ankoraŭ ne estas, kaj tion mi klarigas per la altega firmeco de lia kardio-cirkula sistemo. Ĉio tio surprizis iom ĉiujn kaj ankaŭ min, kiu konas lin de multaj jaroj”.

10:03   Kubo, televido parolas pri la Papo. Ankaŭ la kubanoj scias, ke “Johano Paŭlo la 2a mortas”: ili tion eksciis hieraŭ vespere (nokto en Vatikano) per la vortoj de kardinalo Jaime Ortega, ĉefepiskopo de Habano, kiu aperis dum televida elsendo por doni la malĝojan informon.

10:08   Navarro Valls: “Je la horo 11.30, nova ĝisdatigo de informoj”. La direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo anoncis: “Je la 11.30 mi faros mallongan ĝisdatigon pri la kondiĉo de la Papo”.

10:26   Kard. Ruini vizitas la Papon. Vizito “de amikeco kaj de fileca amo”. Laŭ ĉi tiu spirito la kardinalo vikario Camillo Ruini revenis ĉi-matene al la papa loĝejo.

10:28   Oni malmuntas la podion fronte al la Baziliko de Sankta Petro. Grupo de laboristoj estas en placo Sankta Petro por malmunti la grandan podion por la liturgiaj celebroj, kiu staras sur la ŝtuparo de la vatikana Baziliko. Du gruokamionoj funkcias kaj pluraj laboristoj malmuntas la podion ekde la supra ŝirmilo. Tiu placoparto estas barita.

11:20   Kard. Ratzinger: “Li donis al mi lastan saluton”. Johano Paŭlo la 2a konscias “ke li pasos al la Sinjoro”. Tion diris, laŭ komuniko de la servo de la religiaj informoj de la itala episkopara konferenco la dojeno de la kardinalaro, kard. Josef Ratzinger. “Mi estis akceptita de la Papo - li klarigis - kun aliaj kunlaborantoj kaj li donis al mi la lastan saluton kaj la dankon pro la laboro farita dum ĉiuj ĉi jaroj”.

11:25   Alveno al la roma flughaveno fideluloj el la tuta mondo. Centoj da fideluloj, pilgrimuloj, sed ankaŭ turistoj kiuj alvenis al Italio por feriado, alvenas dum la nunaj horoj el ĉiuj mondopartoj al la flughaveno de Romo, por iri preĝi en placo Sankta Petro.

11.30   Kortuŝita Navarro Valls: “La Papo probable pensis al la gejunuloj”. Per voĉo interrompita de kortuŝo, Navarro Valls diris, ke probable la Papo havis hieraŭ vespere en sia menso la gejunulojn. “Al la Papo oni parolis pri la homoj kiuj estis en la placo, kaj ke ili estis ĉefe gejunuloj. Probable, li havis en la menso la gejunulojn, ĉar, kunmetante la disigitajn vortojn de li eldiritajn, oni povis rekonstrui ĉi tiun frazon: mi serĉis vin, nun vi alvenis al mi kaj pro tio mi dankas vin”.

11.32. Navarro Valls: kompromitiĝo de la konscio”. La situacio restas neŝanĝita, kaj tial gravega. Ekde la tagiĝo estas komenca situacio de kompromitiĝo de la konscio, kvankam teknike mi ekskludos situacion de komato. La Papo malfermas la okulojn. Kiam oni parolas al li, li reagas”, aldonis Navarro Valls dum la renkontiĝo kun la ĵurnalistoj.

11.35   Navarro Valls: en la ĉambro de la Papo. En la ĉambro estas mons-ro Dziwisz, kun la alia sekretario de la Papo, tri monaĥinoj kaj kompreneble d-ro Buzzonetti, persona kuracisto de la Papo. Tamen ĉi tiu ne estas la fiksa situacio, ĉar enviciĝas personoj”.

11:37   Sekva ĝisdatigo de informoj pri la Papo dum la posttagmezo. Nova ĝisdatigo de informoj pri la kondiĉo de la Papo estas antaŭvidita je posttagmezo, post la horo 17.30. Tion sciigis la vatikana proparolanto.

12:07   Kard. Silvestrini: “La Papo rekonas la personojn”. La Papo “montris, ke li rekonas la personojn”. Tion diris kard. Achille Silvestrini kiu, kun kard. Jean Louis Tauran, povis viziti ĉi-matene Johanon Paŭlon la 2an, “kies vizaĝo estis malstreĉita”. “Ni preĝis, poste ni dankis la Papon pro ĉio, kion li faris kaj ni kisis lian manon. Post indiko al li farita de la sekretario, mons-ro Stanislavo - aldonis la kardinalo - Johano Paŭlo la 2a montris ke li rekonas la personojn”.

12:09   Navarro: “Mi ne povas konfirmi la ekziston de bileto de la Papo”. La ekzisto de bileto kiun la Papo skribis por peti al siaj kunlaborantoj ne plori pro lia morto, sed esti ĝojaj kiel li mem sentas sin, ne estis konfirmita de la vatikana proparolanto Joaquin Navarro Valls. “Mi ne povas konfirmi ĝin - li klarigis - eĉ ne post interparolo kun la sekretario Stanislavo Dziwisz” (v. informon de la horo 8.03)

12:17   “Kruco, signo de mizerikordo”. Parolas pri la Kruco kaj la mizerikordo de Dio la hodiaŭa penso de la Papo, de la serio kiun oni dissendas pere de SMS (mallongaj mesaĝoj de poŝtelefonoj): “Vi kapablu agnoski en la Kruco la plej parolivan signon pri la mizerikordo de la Sinjoro” diras la teksto de la Papo, kiun oni dissendis al poŝtelefonoj, kiel kutime, je tagmezo.

12:53   Pilgrimado al Sankta Petro. Daŭras senĉese la alfluo de pilgrimuloj al placo Sankta Petro. La lasta kuracista informo pri la kondiĉo de la Papo - kiu parolis pri malpliboniĝo de la klinika situacio - altiras milojn da personoj, kiuj venas al placo Sankta Petro por preĝi.

13:11   Veltroni: “Alkroĉitaj al la espero”. “Ni esperas, ke la Papo povos fari surprizon al ni, samkiel li faris dum aliaj cirkonstancoj. Kaj ankaŭ en la kazo ke tio estas logike malebla, ni same alkroĉiĝas al ĉi tiu espero”. Tion diris hodiaŭ matene la urbestro de Romo, Walter Veltroni.

13:29   La itala sporta komitato decidis: “sporto haltas”. CONI, la “itala nacia olimpika komitato” (plej alta institucio de la itala sporto) haltigis ĉiujn sportajn eventojn por respekti la agonion de la Papo. “La prezidanto de CONI, Giovanni Petrucci - konsidere al la lastaj kuracistaj informoj, kiuj markas la neeviteblan kaj baldaŭan forpason de la Papo, kaj respektante la sentojn de la sportistoj, de la teknikistoj, de la estroj kaj de la sporto-pasiuloj, samkiel konsidere al la neceso havigi certecojn al ili ĉiuj - invitis la naciajn sportajn federaciojn aranĝi la tujan haltigon de la enprogramitaj sportaj konkuroj de la nuna semajnfino”.

13:44 Itala ĵurnalo konfirmas: “La Papo skribis bileton”. La direktoro de itala ĵurnalo “konfirmas la informojn publikigitan hodiaŭ pri bileto kiun Johano Paŭlo la 2a skribis ĵaŭde vespere kun la konkreta helpo de pastro Stanislavo Dziwisc”. “La informon - diris la direktoro - donis fonto kiu dum la nunaj horoj estas tre proksima al la Papo”. Rilatas al la informoj de la horo 8.03 kaj 12.09.

15:04 Pollando, lumantaj kandeloj fronte al la naskiĝdomo de la Papo. Lumantaj kandeloj en Wadowice estas fronte al la domo kie pasigis sian infanaĝon Karol Wojtyła, nomata de ĉiuj “Lolek”, kiam li estis infano. Kaj senĉese daŭras la elmontroj de amemo kaj kortuŝo por la Papo en “lia” Pollando, kun preĝovigladoj kiuj daŭris dum la nokto. En lia naskiĝurbo okazis liturgiaĵoj en la preĝejo, kie Johano Paŭlo la 2a estis baptita, plenplena je fideluloj kiuj, larmantaj, kantis la himnojn preferatajn de la Papo.

15:04   Romo, 25mil personoj en placo Sankta Petro. En placo Sankta Petro estas preskaŭ 25mil personoj. La pritakso, farita de la polico, konstante ŝanĝiĝas, ĉar la fideluloj daŭre alvenas kaj foriras el la fronta strato della Conciliazione.

15:59   Ĉi-vespere denova viglado en placo Sankta Petro. Nova preĝoviglado por la Papo okazos ĉi-vespere en placo Sankta Petro. Diversaj grupoj de gejunuloj fakte organiziĝas kaj ili daŭre preĝos kaj kantos sub la fenestroj de la Papo ankaŭ dum la hodiaŭa vespero. Intertempe, kreskis la amaso da personoj kaj fideluloj kaj en la tuta placo estas grupoj de gejunuloj kiuj jam de horoj preĝas kaj kantas.

16:16   “La Papo havas eksterordinara volon lukti”. “La Papo havas volon antaŭeniri kaj lukti per sia tuta forto, kiu estas vere eksterordinara”. Tion diris anestezisto Corrado Manni. “La Papo estas persono vere unika kaj li ŝanĝis mian profesian kaj homan vivon. Dum mia vivo mi konis kaj frekventis Togliatti’n kaj Papon Paŭlon la 6an, sed Johano Paŭlo la 2a estas vere unika”.

16:34   Placo Sankta Petro San Pietro, tridekmil personoj ĉeestas. Jam nun pli ol 30.000 estas la personoj kiuj atingis placon Sanktan Petron, por rekte sekvi la evoluon de la malsano de Johano Paŭlo la 2a. Ĝi estas pritakso de la polico kiu kontrolas la tuta areon de Vatikano kaj kiu konsideras la nombron da ĉeestantoj kreskanta ĉar ankaŭ strato della Conciliazione - duone fermita por aŭtomobiloj - estas invadita de pilgrimuloj kaj turistoj.

16:38   Ĉi-vespere rozaria trapreĝo en placo Sankta Petro. Ĉi-vespere je la horo 21a en en placo Sankta Petro okazos denove la trapreĝo de la Rozario, Misteroj de la ĝojo. Gvidos la preĝon mons-ro Leonardo Sandri, anstataŭanto en la papa ŝtatsekretariejo.

17.00   Nova kuracista informo je la 18.30. D-ro Navarro Valls konigos novan informon de la kuracistoj pri la kondiĉo de la Papo je la horo 18.30.

17:17   Koruso de geknaboj por la Papo. Koruso per la vortoj “Johano Paŭlo” ritmata de aplaŭdoj leviĝis el placo Sankta Petro al la fenestroj de la papa loĝejo. La koruso, kiu komenciĝis el grupo de geknaboj kiuj preĝis en sektoro de la placo, malrapide plivastiĝis al la aliaj centoj da fideluloj kiuj estis en la placo atende de informoj. La fideluloj kantas kaj manbatas kun la rigardo turnita al la fenestro de la Papo.

17:18   Malliberuloj preĝas en roma karcero. Granda grupo de malliberuloj de la roma karcero “Regina Coeli” ariĝis ĉi-posttagmeze por preĝi por la Papo en la ronda centra parto de la malliberejo (la sama kie Papoj Johano la 23a kaj Johano Paŭlo la 2a faris sian paroladojn al la malliberuloj okaze de siaj vizitoj al ili).

17:27   Bush kaj lia edzino “unuiĝas al la preĝado”. La usona prezidanto George W. Bush kaj lia edzino Laura “unuiĝis al preĝado” de Usono kaj de la tuta mondo, dum Papo Johano Paŭlo la 2a travivas tiujn, kiuj ŝajnas liaj lastaj horoj. Tion diris Bush mem dum la tradicia parolado elsendita per radio.

17:36   Kuracistaj informofontoj: kondiĉo de la Papo gravega, sed koro rezistas. La kondiĉo de la Papo estas gravega sed lia koro daŭre rezistas. Tion oni sciigis el kuracistaj informofontoj koncerne la sanstaton de la Papo, trafita dum la lastaj tagoj, de sepsa ŝoko.

17:47   Preĝoviglado en Asizo. Nokta preĝoviglado por la Papo ĉi-vespere en la malsupra Baziliko de Sankta Francisko. Ĝin gvidos la gardanto de la sankta monaĥejo, pastro Vincenzo Coli, je la ĉeesto de la diversaj junularaj grupoj kiuj ĉeestas en la franciskana pilgrimloko.

18:19   En placo Sankta Petro kvardekmil personoj. “En placo Sankta Petro estas nun preskaŭ 40.000 personoj”. Tion deklaris la funkciulo de la kvartala policejo kaj respondeculo pri la sekurecservo en la placo. “Sed ĝi estas nombro kiu kreskos - li aldonis - ĉar ĉiuj stratoj al Vatikano estas plenŝtopitaj”.

18:27   Granda aplaŭdo en placo Sankta Petro. En placo Sankta Petro eksplodis granda aplaŭdo de la ĉeestantaj personoj. Aplaŭdo ŝajne neklarigebla, kiu startis el la centoj da gejunuloj kiuj estas en sektoro de la placo. El la gejunuloj la aplaŭdo, kvazaŭ cirkla ondo, plivastiĝis al la tuta placo, kie svarmas pli ol 40.000 personoj.

18.39   Ĝisdatigo de informoj nur skribe. La vicdirektoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, pastro Ciro Benedettini deklaris: “mi parolis kun d-ro Navarro Valls. Ne okazos gazetara konferenco. Estos nur skribita ĝisdatigo pri la sankondiĉo de la Papo, post ĉirkaŭ duona horo”.

19:03   Insistaj voĉoj pri baldaŭa forpaso. Fariĝas pli kaj pli insistaj en Vatikano la diroj pri baldaŭa forpaso de la Papo. Kvankam multaj fakuloj ne ekskludas la eblecon ke la Papo rezistos kontraŭ la malsano, kaj tio dum ankoraŭ kelkaj pliaj tagoj.

19:08   Laŭgrada perdo de konscio. La Papo, laŭ tio, kion, laŭ informagentejoj, diris sanitaraj informofontoj, estas en situacio de laŭgrada perdo de konscio, en situacio de nerevenebleco.

19:22   Barragan, “Entombigita en Vatikano”. La lasta loko de Papo Wojtyła estos en la vatikanaj grotoj. Pri tio certas kard. Javier Lozano Barragan, prezidanto de la paŝtista konsilio por paŝtista agado ĉe sanitaruloj: “La Sankta Patro estas karakterize la Papo de la tuta katolika Eklezio, ne nur de ununura parto”. Laŭ la kutimaj diraĵoj, publikigitaj de informagentejoj, la Papo skribis ke li dezirus esti entombigita en sia Pollando.

19:24   “Papo en gravega sanstato, sed li korekte respondas al demandoj”. “La klinika kondiĉo de la Sankta Patro restas gravega”. Tion diras la skribita deklaro disdonita al ĵurnalistoj fare de la direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, Joaquín Navarro Valls. “Dum la malfrua mateno - oni aldonas - aperis alta febro. Taŭge instigita, li respondas korekte al la demandoj de la konatuloj”.

19:41   Tolostrio de la “pope-boys”: “Ni neniam forlasos vin”. “Ni estas ĉi tie, sub via kruco, ni neniam forlasos vin!”. Per ĉi tiu tolostrio, subskribita “Pope-boys”, kvindeko da geknaboj atingis placon Sanktan Petron, pli kaj pli svarmanta, kaj ili staris sub la fenestroj de la papa loĝejo.

19:56   Kondiĉo pligravigita de kardiaj komplikaĵoj. Ankoraŭ kriziĝas la kondiĉo de la Papo: laŭ itala informagentejo (kiu mencias sanitarajn informofontojn), aperis koraj komplikaĵoj.

20:04   Kard. Ruini: “Mi konfidas lin al la Sinjoro”. “Mi deziras denove konfidi al Li, al la Sinjoro, nian Sanktan Patron, por ke Li helpu lin ĉiam, aparte dum ĉi tiu momento”. Per ĉi tiuj vortoj kard. Camillo Ruini finis la Meson en la Baziliko de la Sanktaj Apostoloj en Romo, kiun petis la dioceza kunordigo de la preĝgrupoj de Sankta Patro Pio.

20:17   Kreskas alarmiĝo en Vatikano. Des pli kreskas la alarmiĝo en Vatikano. Ĉiuj agantoj de amaskomunikiloj estas konsilataj konservi sian laborlokon por esti pretaj ĉe abrupta malpliboniĝo de la sano de la Papo.

20:58   Estis ŝaltita lumo en la dormo-ĉambro de la Papo. Antaŭ kelkaj minutoj oni enŝaltis la lumon en la dormoĉambro de la Papo.

21:14   Grandegaj televidaj ekranoj en placo Sankta Petro kie estas sepdek mil personoj. Inter 60.000 ĝis 70.000 personoj svarmas en placo Sankta Petro, kie staras 4 grandaj televidekranoj.

21:19   Komenciĝis la Rozario en placo Sankta Petro. Komenciĝis en placo Sankta Petro Rozaria preĝo por Johano Paŭlo la 2a. Komence de la preĝo, gvidata de kard. Edmund Szoka, prezidanto de la Guberniejo de Vatikano. Unu el la ĉeestantaj ekleziuloj invitis preĝi laŭ ĉi tiu intenco: “La preĝo estu por li donaco dum li ekfaras la lastan vojaĝon”.

21:52   Sanitaraj informofontoj: la koro cedas. Laŭ tio, kion oni eksciis el sanitaraj informofontoj, okazis plia kriziĝo de la sankondiĉo de la Papo, la koro cedas.

21:54   LA PAPO MORTIS. La Papo mortis. La forpaso okazis je la horo 21.37 en lia privata loĝejo. Estis la kardinalo kamerlingo, Eduardo Martinez Somalo, hispano, deklari la oficialan agnoskon de la senviva korpo de Johano Paŭlo la 2a. Dua funkciulo, la “mastro de la ĉambro”, deprenis la “ringon de la fiŝkaptisto” el la fingro de la Papo. Nur en tiu momento la papado de Johano Paŭlo la 2a definitive finiĝis.

21:58   La anonco de Navarro Valls. “La Sankta Patro forpasis ĉi-vespere je la horo 21.37 en sia privata loĝejo. Startis ĉiuj proceduroj preskribitaj de la apostola konstitucio ‘Universi Dominici gregis’ promulgita de Johano Paŭlo la 2a la 22an de februaro 1996".

22:06   Longdaŭra aplaŭdo en placo Sankta Petro. La anonco de la morto de la Sankta Patro estis ricevita en placo Sankta Petro per longa aplaŭdo. Multaj ploras, aliaj daŭre rigardas al la fenestro je la tria etaĝo de la apostola palaco, kie la lumo restas enŝaltita. Sonoras la sonorilo de la Baziliko. La fideluloj en placo Sankta Petro trapreĝas la “Eterna Ripozon”’n. La ekleziuloj el la ŝtuparo de la Baziliko invitis resti silentaj, “por akompani la Papon dum ĉi tiuj liaj unuaj paŝoj en la ĉielo”.

Al la komenco!