Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

Kroniko de la unua de aprilo 2005

00:01   CNN: “Oni donis al la Papo la sanktoleadon”. Laŭ televidstacio CNN al la Papo oni donis la lastan sanktoleadon. Do, ankaŭ la fama internacia televidstacio aliĝas al la diraĵoj pri tio, kio tamen ne estis oficiale konfirmita.

00:04   “Tre malsana, sed li reagas je antibiotikoj”. Johano Paŭlo la 2a reagas al la antibiotika terapio, kiun oni faras al li. Tion diris la vicsekretario de la papa Konsilio por amaskomunikiloj, Angelo Scelso, kiu parolis kun la ĵurnalistoj en placo sankta Petro.

00:12   Ne estas fermitaj la fenestroj. La lumoj de la papa loĝejo je la tria etaĝo de la Apostola Palaco estis de longa tempo malŝaltitaj, krom tiu, rigarde al la kolonaro, kie estus flegejo. La ŝutroj de la fenestroj ne estas fermitaj, kiel montris la televido. El la placo, la granda distanco konjektigis, ke oni fermis ilin. Kiam la Papo estas en Vatikano kaj ripozas, oni nur malŝaltas la lumojn. La ŝutroj restis fermitaj dum la lastaj du enhospitaliĝoj de la Papo pasintfebruare.

00:23   Pordo Sankta Anna fermita je noktomezo. Akurate je noktomezo, kiel ĉiam, oni fermis la pordegon de sankta Anna, unu el la enirejoj al Vatikana Urbo, dekstre de la baziliko. En placo sankta Petro pli kaj pli da fideluloj alvenas por preĝi kaj senti sin proksimaj al la suferanta Papo.

00:27   La sanktoleado post la atenco de Agça. “La kuracistoj konsilis al mi doni la sanktoleadon de la malsanuloj al la Papo, kaj tiom mi faris tuj”. Per ĉi tiuj vortoj la persona sekretario de Johano Paŭlo la 2a, mons-ro Stanislaw Dizwisz, rakontis en la lasta libro de la Papo, “Memoro kaj identeco”, unu el la detaloj de la horoj post la atenco en placo sankta Petro fare de Ali Agça. Post la pafoj, oni tuj iris al polikliniko Gemelli, al la operacia ĉambro. “La situacio estis tre grava - rakontas mons-ro Stanislavo - la organismo de la Sankta Patro perdis multe da sango. La sangopremo malkreskis terure, la korbatojn oni apenaŭ rimarkis”. Sekve, la sekretario de la Papo donis la sakramenton de la sanktoleado.

00:31   Oni blokis la trafikon en strato della Conciliazione. La urba polico blokis la trafikon en strato della Conciliazione, la rekta aleo kiu el la baziliko de sankta Petro kondukas al Kastelo Sankta Anĝelo. La aŭtomobilojn oni direktas al aliaj stratoj. Centoj da fideluloj atingas placon sanktan Petron.

00:52   Fideluloj preĝas en la naskiĝurbo. Dekoj da fideluloj atingas en la nokto la katedralon de Wadowice, la urbeto sude de Pollando kie la Papo naskiĝis antaŭ 84 jaroj. Dum la tuta nokto daŭros la preĝoviglado. “Ni ĉiam preĝis por li, ĉiutage - diris Zofia, 73-jaraĝa - hodiaŭ lia vivo estas en la manoj de la Sinjoro. Al Li ni devas konfidi nin”.

01:00   Al Jazeera kaj Al Arabija komencas sian informadon parolante pri la Papo. Ankaŭ la arabaj amaskomunikiloj turnas la atenton al la pligraviĝo de la sanstato de la Papo. La tagĵurnaloj de Al Arabija kaj Al Jazeera, la ĉefaj mezorientaj televidstacioj, donas la informojn el Vatikano kiel unuan informon.

01:01   Kard. Deskur ploras: “situacio tre grava”. “Mi preĝas ekde kelkaj horoj por Johano Paŭlo la 2a. Lia sanstato estas nun tre grava”. Tion diris la maljuna pola kardinalo Andrzej Maria Deskur, de Krakovo, emerita prezidanto de la papa konsilio de la soci-komunikiloj, kiun la Papo vizitis en hospitalo la unuan tagon de sia papado.

01:09   Forta terapio per antibiotikoj. Johano Paŭlo la 2a estis submetita je ŝokterapio per antibiotikoj, por pritrakti la urinvojan infektiĝon.

01:19   En Pollando oni interrompis la televidajn elsendojn. La informo pri la pliaĉiĝo de la sanstato de Johano Paŭlo la 2a renversis la tutan Pollandon. Oni interrompis la televidajn elsendojn. Televido Tnn24 rekte elsendas el placo sankta Petro. La interretaj forumoj en Pollando estas plenaj je invitoj al preĝado.

01:42   Bariloj en placo sankta Petro. Alvenis en placo sankta Petro du ŝarĝaŭtoj kiuj transportas metalajn barilojn, kaj oni metas ilin je diversaj lokoj de la placo ĉirkaŭ la kolonaro kaj en apudaj stratoj. Verŝajne temas pri la preparoj por dividi la cirkuladon antaŭvide, verŝajne, al la granda alveno de personoj kaj aŭtomobiloj.

01:56   Gejunuloj en placo sankta Petro: “Ni ne estas katolikoj, sed ĝi estas grava momento”. Multaj estas la fideluloj ariĝintaj en placo sankta Petro. “Ni ne estas katolikoj - diras kelkaj gejunuloj el Sankta Francisko - sed ni estas ĉi tie ĉar ĝi estas momento grava por la tuta mondo”. “Ni estas ĉi tie por alporti simbolan ĉirkaŭbrakon al la Papo”, diras kelkaj studentoj de Novjorko, kiuj staras ĉe la ŝtuparo de la Baziliko por diri preĝon.

02:26   “Oni riskas renan blokon”. Laŭ “fidindaj informofontoj” la kuracistoj daŭre aplikas la terapion per antibiotikoj al la Papo, por haltigi la infektiĝon. La grava risko kiu ŝvebas estas nun la bloko de la renoj, kiu, se ĝi okazus, igus tre danĝera la situacio.

05:36   Oni preĝas en Filipinoj. En Filipinoj, 84 milionoj da loĝantoj plejmulte katolikaj, preĝas por la Papo. “Ni konfidas nian Sankta Patron al la Sinjoro, kaj ni preĝas por ke Dio donu al li la forton dum ĉi tiuj malfacilaj momentoj”, deklaris kard. Jaime Sin “.

06:45   Aperas lumo en la papa loĝejo. Aperis je la horo 6.30 ĉi-matene alia lumo en la privata loĝejo de la Papo, je la tria etaĝo de la Apostola Palaco. Temas pri la tria fenestro, tiu dekstre de la oficejo de la Papo.

07:15   Navarro: “La Papo estas tre malsana”. “Ĉi-matene la sanstato de la Sankta Patro estas tre grava”. Tion diris la proparolanto Navarro Valls.

07:17   Navarro: “La Papo travivis kardio-cirkulan kolapson”. Kiel postsekvon de la infektiĝo ĉe la urinvojoj, la Papo havis hieraŭ posttagmeze “sepsan ŝokon kun kardiocirkula kolapso”. Tion sciigas la vatikana proparolanto Navarro Valls. La Sankta Patro estis “tuj helpita de la kuracista grupo, kiu gardostaras en lia privata loĝejo kaj oni aktivigis ĉiujn taŭgajn prizorgojn terapeŭtajn kaj por kardio-spira asisto”. Navarro aldonis, ke Johano Paŭlo la 2a estas “konscia, klarmensa kaj trankvila”.

07:20   La Papo kuncelebris la Meson je la 6a. La Papo, aldonis la proparolanto, hodiaŭ je la 6a kuncelebris la Sanktan Meson. Johano Paŭlo la 2a ne volis esti denove enhospitaligita en Gemelli.

07:25   La situacio de la Papo “estas atente kontrolata”. La situacio de la Papo estas “atente sekvata kaj viglata”. Tion diris Navarro Valls, klarigante ke la Papo “estas asistata de sia persona kuracisto, d-ro Renato Buzzonetti, de du kuracistoj fakuloj pri reanimado, de fakulo pri otorinolaringologio kaj de du flegistoj.

07:45   “Oni respektis la volon de la Papo resti en sia loĝejo”. La volon de la Papo resti en sia loĝejo “oni respektis”. Tion klarigis Navarro Valls aldonante, ke en la papa loĝejo “ĉiuokaze estas certigata kompleta kaj efika sanitara asisto”. Hieraŭ, malfruposttagmeze - li precizigis - oni atingis portempan stabiliĝon de la klinika situacio, kiu, tamen, dum la postaj horoj, evoluis malpozitive”.

08:33   Strato della Conciliazione fermita por la aŭtomobiloj. Kelkaj centoj da fideluloj kaj dekoj da ĵurnalistoj kaj filmistoj svarmas en placo sankta Petro atendante informojn pri la sanstato de la Papo. Jam je la 7.30 oni fermis straton della Conciliazione kaj ankaŭ placo Sankta Petro restas barita. La piedirantoj tamen povas eniri, ankaŭ en la Bazilikon.

08:34   Kardinalo Deskur kaj Pastro Cielecki: “La Papo estingiĝas trankvile”. “Johano Paŭlo la 2a estingiĝas trankvile, restante sufiĉe konscia”. Tion sciigas kard. Deskur, persona amiko de la Papo, kaj pastro Jarek Cielecki, direktoro de la Vatikana Informa Servo kaj de la itala televido Tele Patro Pio.

09:35   La itala politika propagando haltigita. Kiel signo de profunda kaj elkora respekto por la figuro de la Sankta Patro kaj kiel silenta esprimo de espero, la italaj politikaj partioj haltigis sian propagandon por la baldaŭaj regionaj balotoj, kiuj okazos la 3an kaj 4an de aprilo. La balotoj konceras la elekton de 13 el la 20 prezidantoj de la italaj regionoj. Silentos ĉiuj kandidatoj kaj oni nuligis la publikajn manifestaciojn.

09:38   La  roma hebrea komu-numo preĝas por la Papo. La ĉefrabeno de Romo, prof-ro Riccardo Di Segni, kune kun rabeno Vittorio Della Rocca, kun la prezidanto de la komunumo Leone Paserman kaj la vicprezidantoj Riccardo Pacifici kaj Roberto Cohen iros ĉi-matene al placo sankta Petro por preĝi por la destino kaj sanstato de la Papo.

09:40   Pollando preĝas por la Papo. Pollando preĝas ekde kiam hieraŭ vespere disvastiĝis la informo pri la pligraviĝo de la sanstato de la Papo. Aparte, en la naskiĝurbo de la Papo, Wadowice, ekde la fruaj horoj de la nuna mateno la homoj ariĝis fronte al la ikono de la Virgulino Maria de la eterna helpo en la Baziliko, kie la estonta Papo estis baptita kaj ricevis la unuan komunion. “Ni ĉiuj preĝas por li”, deklaris la urbestro Stanisław Kortab.

09:43   Informoj pri la Papo frontpaĝe en Ĉinio. Agentejo Nova Ĉinio disvastigis “kiel urĝan” la deklaron de la vatikana proparolanto pri la sanstato de la Papo. Ankaŭ la ĉefa ĵurnalo de Pekino “China daily” komencas la paĝojn pri eksterlandaj informoj per tiuj pri la sanstato de la Papo, publikigante ĉiujn detalojn konigitajn de Vatikano.

09:54   Kard. Ruini: “Mi vidis lin kaj li estas konscia”. Tiel parolis kard. Ruini post vizito al la Papo en la Apostola Palaco

10:03   Barragan malkonfirmas kunvokon de la kardinaloj. Vatikanaj informofontoj malkonfirmis la informon laŭ kiuj oni urĝe vokis al Romo la kardinalojn pro la pligraviĝo de la sanstato de la Papo. “Mi mem, kaj mi estas kardinalo, nenion scias pri ĉi tiu supozata kunvoko” deklaris kard. Josč Lozano Barragan, prezidanto de la Papa konsilio por paŝtista agado ĉe sanitaruloj.

10:21   Navarro: “Mi diros al la Papo, ke oni preĝas por li ĉe la tombo de Patro Pio”. La proparolanto de la Sankta Seĝo Navarro Valls, kiu baldaŭ denove vizitos la Papon, ĉe kiu li jam estis ĉi-matene, anoncis, ke al Johano Paŭlo la 2a li diros ke amaso da fideluloj ariĝis por preĝi por li ĉe la tombo de sankta Patro Pio el Pietrelcina.

10:23   Johano Paŭlo la 2a eniris komaton. La Papo estas en komato. Kelkaj kardinaloj aliris lian privatan loĝejon por doni al li lastan saluton.

10:30   Veltroni: “Tuta Romo estas kun Johano Paŭlo la 2a “. “Tuta Romo estas kun Johano Paŭlo la 2a”. Tion deklaras la urbestro de Romo, Walter Veltroni: “la civitanoj de la itala ĉefurbo - li diras - dum ĉi tiuj horoj adresas sian ameman penson al la Papo, samkiel ili faris dum ĉi-lastaj semajnoj fronte al lia malsano. La tuta urbo estas unuigita en la solidareco por eksterordinara Papo, honora civitano de Romo, kiu dum 27 jaroj estis orientiga punkto por ĉiuj, kredantoj kaj nekredantoj, kaj kiu estis homo de la dialogo inter la religioj kaj la kulturoj, homo de paco”.

10:32   Vatikano malkonfirmas: “La Papo ne estas en komato”. Oficialaj informofontoj de Vatikano dementis, ke la Papo estas en komato

10:34   Ruini invitas la fidelulojn de Romo preĝi por la Papo. Kard. Ruini invitis la fidelulojn de Romo pli intense preĝi por la Papo. “Fronte al la pligraviĝo de la malsaneco kiu trafis la Sanktan Patron - ni legas en la noto de la kardinalo mi invitas ĉiujn romanojn kaj ĉiujn italojn pliintensigi sian preĝadon por li. Ni volas esti proksimaj al li dum ĉi tiu horo per la sama amoplena proksimeco, per kiu li ekde preskaŭ 27           jaroj akompanas nin. Ĉi-vespere je la horo 19a ni celebros Sanktan Meson por la Papo en la Baziliko de sankta Johano laterana”.

11:20   Meso por la Papo en Notre Dame.

La ĉefepiskopo de Parizo, mons-ro Andrč Vingt-Trois, celebros Meson por la Papo hodiaŭ, je la horo 18.15, en la Katedralo de Nia Sinjorino en Parizo. La ĉefepiskopo ankaŭ sendis al ĉiuj urbaj paroĥoj “alvokon al preĝado”.

11:48   Ruini: “Mi trovis lin profunde trankvila kaj klarmensa”. Tiel parolas kard. Ruini, dum intervjuo, post vizito al la Papo. “Mi preĝis kun li - li rakontas - nur dum momento, kiu profunde kortuŝis min. La Papo tute sin allasas al la volo de Dio”.

12:05   La interretaj paĝoj de Vatikano blokitaj. La interretaj paĝoj de Vatikano (www.vatican.va) ricevas lavangon da vizitoj kaj nun estas tre malfacile, eĉ maleble, povi konsulti ilin.

12:33   Navarro: “La Papo petis la laŭtlegadon de la Krucvojo”. “La Papo estas ĉiam konscia” diris Navarro Valls, je la komenco de la informa konferenco je horo 12.30. “Je ĉirkaŭ la horo 7.15, memorigante ke hodiaŭ estas vendredo, tago en kiu oni rite sekvas la Krucovojon, li petis, ke oni legu al li la 14 staciojn. Oni legis ĉiujn tekstojn al li kaj li faris krucosignon post ĉiu stacio. Poste li petis ke oni legu por li la “liturgion de la horoj”.

12:35   Navarro: “La Papo estas konscia, klarmensa kaj trankvila”. “Mi vidis ke ĉi-matene li akceptis kelkajn siajn kunlaborantojn, inter kiuj kard. Sodano kaj kard. Ruini”, diris Navarro Valls. Li poste resumis la situacion de la sanstato de la Papo: “la situacio estas senŝanĝa, sed daŭras la kondiĉoj el rimarkinda graveco. La arteria sangopremo estas malstabila”. “La Papo, tamen, daŭre estas klarmensa, plene konscia kaj, mi devas diri, trankvila. Iom antaŭ ol mi venis al vi, li petis la legadon de kelkaj tekstoj el la Sankta Skribo”.

12:42   Navarro Valls kortuŝiĝas. Je la fino de la gazetara konferenco, respondante al demando pri kia estas lia persona sento dum ĉi tiuj dramoplenaj horoj, Navarro-Valls kortuŝiĝis. Unue li respondis: “Mi opinias, ke por neniu gravas scii tion, kion mi sentas interne de mi”. Poste li aldonis, dum fariĝis tuj evidenta lia kortuŝo kaj liaj okuloj malsekiĝis, ke li hodiaŭ staras fronte “al

“al bildo, kiun dum multaj jaroj mi neniam vidis”.

13:03   Barroso “kun malĝojo sekvas la eventojn”. “La prezidanto de la Eŭropa Komisiono, Durao Barroso, informiĝas pri la sanstato de Johano Paŭlo la 2a kaj sekvas kun malĝojo la eventojn”. Tion deklaris proparolantino de la Eŭropa Komisiono.

13:48   Du Mesoj por la Papo en Fatimo. Du eŭkaristiaj celebroj estos celebritaj hodiaŭ en la mariala pilgrimloko de Fatimo por preĝi por Johano Paŭlo la 2a , kiu trifoje iris al Fatimo.

14:13   La rusa ortodoksa Eklezio. La rusa ortodoksa Eklezio “suferas kun la malsana Papo”. Tion deklaris patro Vsevolod Ciaplin, de la departmento por eksterlandaj rilatoj de la Patriarkejo de Moskvo, en la unua komento de la rusa ortodoksa ĥierarkio pri la eventoj en Romo.

15:00   Oni preĝas por la Papo en la moskeo de Napolo. Preĝo “al la unika Dio de islamanoj, kristanoj kaj hebreoj, por ke Li helpu la Papon dum ĉi tiu momento kaj subtenu lin, kiu estas homo de paco, aktiva akcelanto de la dialogo inter ĉiuj religioj”. Por Johano Paŭlo la 2a preĝis hodiaŭ en Napolo (Italio) la islamanoj kiuj ariĝis en moskeo por la tradicia vendreda preĝo.

15:39   Imamo de la roma moskeo. “Mi preĝis por li”. “Mi alvokis kaj preĝis al Dio por la resaniĝo de la Papo”. Tion diris al ĵurnalistoj la Imamo de la moskeo de Romo, Mahmud Hammaad Shevveita, kiu aldonis: “li estas persono, kiun la tuta mondo amas”.

16:03   En Sankta Petro la telekameraoj de la tuta mondo. Ekde la unuaj horoj de la mateno la areo de placo Sankta Petro transformiĝis en grandegan gazetaran salonon sub la ĉielo. La telekameraoj de CNN, NBC, BBC, SKY, France 2 kaj de multegaj aliaj televidstacioj invadis la ĉirkaŭajn stratejojn. Multaj estas la podioj starigitaj je la fino de strato della Conciliazione (en la fronta placo Johano la 23a ) por elsendi. La ĵurnalistoj “ĉasas” intervjuojn kaj komentojn.

16:21   Novaj nomumoj de episkopoj. Estas 18 la nomumoj kaj rezignoj akceptitaj de Johano Paŭlo la 2a kaj konigitaj hodiaŭ de la gazetara salonon de la Sankta Seĝo. Ili estas nomumoj deciditaj jam de kelka tempo kaj koncernas diocezojn iom ĉie en la mondo kaj oni oficialigis ilin hodiaŭ.

16:23   Sankta Petro, plivastigitaj la sekurecaj aranĝoj. Jam nun svarmas fideluloj en placo sankta Petro. Pro tio oni plialtigis la nivelon de sekureco en la tuta areo, kien oni sendis, aldone al la multaj policanoj, ankaŭ “carabinieri” (ĝendarmoj). Oni pliintensigis la policajn kontrolojn ankaŭ ĉe la enirejo de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, kien alvenis amaso da tutmondaj ĵurnalistoj kaj telekameraistoj.

16:32   Komunio kaj Libereco: “trapreĝi la Rozarion por la sano de la Papo”. “Fronte al pligraviĝo de la sanstato de la Papo, ni invitas ĉiujn personojn kaj komunumojn trapreĝi la Rozarion por lia sano, proponante ĉi tiun inviton ankaŭ al geamikoj kaj kolegoj”. La inviton eldiras movado Komunio kaj Libereco: “kiel instruis al ni pastro Giussani - skribas la prezidanto de la movado, Julian Carron - ni petu al la Dipatrino subteni la Papon dum ĉi tiu mistera kaj tiom decida momento”.

16:35   Osservatore romano: “La mondo preĝas por la Papo”. La vatikana ĵurnalo “L’Osservatore Romano” aperos baldaŭ kun naŭkolumna titolo: “La mondo preĝas por la Papo”. Alia titolo diras: “Zorgado pro la sankondiĉo de Johano Paŭlo la 2a, kiu abrupte pligraviĝis vespere de ĵaŭdo la 31an de marto”.

16:38   Kardinalo Szoka: “La Papo estas veka”. La Papo “estas veka” kaj “li tuj rekonis min”: tion diris, dum intervjuo de televidstacio de ŝtato Miĉigano, kard. Edmund Szoka, eksa ĉefepiskopo de Detroit. Laŭ la kardinalo la Papo havas spiromalfacilaĵojn, sed li estas konscia. Kard. Szoka, kiu lasis sian diocezon en 1990 por labori en Vatikano, genuiĝis ĉe la lito de la Papo kaj preĝis.

16:46   Ĉina registaro bondeziras rapidan resaniĝon. Informagentejo Fides el Pekino deklaris, ke la simplaj civitanoj komentas favore la geston de malfermiĝo de la ĉina registaro, kiu esprimis hodiaŭ la petdeziron ke la Papo baldaŭ resaniĝu. Detale, iu proparolanto de la ministerio pri eksterlandaj aferoj deklaris, ke li “sekvas kun zorgemo la informojn pri la malsano de la Papo”, esprimante la “bondeziron de baldaŭa resaniĝo”.

16:57   Asizo, fideluloj preĝas ĉe la tombo de Sankta Francisko. Ankaŭ Asizo, la naskiĝurbo de Sankta Francisko, transformiĝas en loko de preĝado por la sano de Johano Paŭlo la 2a. La Papo vizitis 6-foje la urbeton de Francisko, okazigante tie du multreligiajn preĝorenkontiĝojn por la paco. Laŭ la proparolanto de la Sankta monaĥejo, pastro Fortunato Cola, “en la nuna momento venas al la tombo multaj fideluloj, multaj gejunuloj, por senĉesa preĝo por la Papo”.

17:07 “Pope-boys”, preĝoviglado ekde la horo 22a. Invito ariĝi ĉi-vespere je la 22a por preĝi por la Papo estis lanĉita el la interreta forumo de la “Pope-boys”. La geknaboj de Johano Paŭlo la 2a, kiuj dum ĉi tiuj longaj jaroj de malsano kaj sufero neniam forgesis lin, lanĉis ĉi tiun alvokon por resti spirite proksimaj al la Papo.

17:08   Oni preĝas ankaŭ en la irakaj moskeoj. Papon Johano Paŭlon la 2an oni memorigis hodiaŭ en la moskeoj de Bagdado kaj de aliaj urboj de Irako, okaze de la vendreda islama preĝo. “Ni preĝis por li, viro kiun ĉiuj devus respekti” deklaris Ŝejko Jalal Alm Hanafi, predikanto de moskeo Khulafa en Bagdado.

17:24   Strukturoj de la sanitaraj servoj kaj de la civilprotekto en placo Sankta Petro. Du sanitaraj centroj kun aŭtoambulancoj estis starigitaj en placo Sankta Petro kaj en placo Johano la 23a (je la fino de la strato fronte al la Baziliko) por eventuala asisto al la fideluloj. Ankaŭ la itala civilprotekta servo de la Roma komunumo ĉeestas en la areo, kune kun la polico, por kunordigi la alvenon kaj foriron de la personoj.

18:05   Tettamanzi: “Ĝi estas la momento de la silento”. “Ĝi ne estas la momento de la vortoj, sed male de la silento, de granda silento kiu plenigas nian koron”. Tiel komenciĝis la prediko de ĉefepiskopo Dionigi Tettamanzi dum la Meso por la Papo en la Katedralo de Milano, Italio.

18:17   Kvinmil personoj en la Katedralo de Milano. “Spirite mi sentas min en placo Sankta Petro kun la okuloj kaj la koro adresitaj al la loĝejo de la Papo”. La ĉefepiskopo de Milano, kard. Dionigi Tettamanzi, dum la prediko de la Meso kiun li celebras por la Papo en la Katedralo, havis vortojn de grandega amemo por la Papo. En la Katedralo de Milano ariĝis pli ol 5.000 personoj.

18:22   La preĝo de la islamaj virinoj. “Samkiel ĉiuj islamaj virinoj de Italio, ni unuigas niajn preĝojn kun tiuj de la tuta internacia katolika komunumo. Ĝi estas momento de medito por ĉiuj, kiun oni devas travivi silente, meditante, enmemiĝe”. La proparolantino de la Asocio de la islamaj virinoj en Italio, Asmae Dachan, tiel komentas la zorgigan sankondiĉon de Johano Paŭlo la 2a.

18:26   La ĥaldea Patriarko: “Proksimaj al lia sufero”. Ĉiuj irakaj kristanoj estas proksimaj al la Papo. La ĥaldea Patriarko de Bagdado, Emmanuel Delly, pridemandita de informagentejo Fides, diris: “Ni multe malĝojas pro ĉi tiuj informoj pri la Sankta Patro. Ni partoprenas en lia sufero per la preĝado; ni tion faris per la ĉi-matenaj Laŭdoj kaj per la Sankta Meso. Ni preĝu la Sinjoron ke Li donu al li la forton”.

18:32   Jam svarmas fideluloj en la Baziliko de Sankta Johano. La Baziliko de Sankta Johano laterana, kie la horo 19a kardinalo Camillo Ruini celebros Meson por la Papo, jam estas preskaŭ plenplena. Ĉiuj sidlokoj estas okupitaj, escepte de tiuj rezervitaj por la aŭtoritatuloj, kiuj, multnombraj, partoprenos en la liturgio.

18:42   Mons-ro Fisichella; “Romo alpremiĝas ĉirkaŭ la Papo”. “Nun Romo alpremiĝas ĉirkaŭ la Papo. Ni volas esti proksimaj al li kaj kiel kredantoj ni pensas, ke la plej ĝusta maniero por fari tion estas preĝado”. Tion diris mons-ro Rino Fisichella, helpepiskopo de Romo, en placo Sankta Johano, kie post nemulte komenciĝos la Meso por la Papo.

18:49   La italaj aŭtoritatuloj en la Baziliko de Sankta Johano. La prezidanto de la itala respubliko, Carlo Azeglio Ciampi, alvenis kune kun sia edzino, sinjorino Franca, al la Baziliko de Sankta Johano laterana por partopreni en la Meso por la Papo. Ankaŭ la itala ĉefministro Silvio Berlusconi atingis la Bazilikon.

18:59   Navarro: pliaĉiĝis la sano de la Papo. Rapide malboniĝas la sanstato de la Papo. Tion diris Navarro Valls dum nova komuniko. La kardio-spiraj kondiĉoj pligraviĝis, la spirado estas malprofunda. La Papo estis trafita de “arteria hipotensio, la biologiaj parametroj estas tre kompromititaj”, diris la proparolanto de la Sankta Seĝo.

19:09   Oni fermis la dekstran klapon de la bronza pordego, sed tio okazis laŭ kutimo. Samkiel okazas ĉiutage, je la 19a la dekstra klapo de la bronza pordego, la enirejo al Vatikano sub la Bernini’a kolonaro, estis fermita fare de la svisaj gvardianoj. Unu el ili gardostaras en la spaco kiu restas malfermita. Fronte al la pordego, trans kiu oni vidas kelkajn svisajn gvardianojn, staras ankaŭ preskaŭ 15 italaj policanoj. La vido de la pordego duonfermita kreskigas la atendoetoson en placo Sankta Petro.

19:12 Meso en la Baziliko de Sank-ta Johano latera-na. Komenciĝis en la Baziliko de Sankta Johano Laterana la Meso por preĝado por Johano Paŭlo la 2a. La kardinalo vikario de Romo, Camillo Ruini, kiu celebras la Meson, eniris en la preĝejon per procesio kun la aliaj pastroj, akompanata de orgena muziko kaj kantoj, al kiuj aliĝas ankaŭ la multnombraj fideluloj kiuj svarmas en ĉiuj navoj. “Ni celebras ĉi tiun Meson por nia tiom amata Papo - diris Ruini je la altaro - kun nia tuta koro kaj nia konfido je la Sinjoro”.

19:22   Rena bloko, ne eblas dializo. Li perdis konscion. Vatikanaj informofontoj deklaras, ke la Papo perdis konscion kaj lia kondiĉo pli kaj pli graviĝas. En la ĝenerala situacio de insuficienco de ĉiuj organoj staris ankaŭ tiu de la renoj, tio estas rena bloko, sed laŭ tio, kion oni eksciis, ne eblas fari dializon por restarigi la renan aktivadon pro la kompromitaj korpaj funkcioj.

19:26   La teksto de la ĵusdata kuracista informo. Jen la lasta informo diskonigita de la Sankta Seĝo pri la kondiĉo de Johano Paŭlo la 2a: “La ĝeneralaj kaj kardiospiraj kondiĉoj de la Sankta Patro ankoraŭ pligraviĝis. Oni registras laŭgrade kreskantan arterian hipotension, dum spirado fariĝis malprofunda. Ekstaris klinika situacio de kardio-cirkula kaj renaj insuficienco. La biologiaj parametroj estas rimarkinde kompromititaj. La Sankta Patro - kun videbla partopreno - aliĝas al la daŭra preĝado de tiuj, kiuj asistas lin”.

19:28   “Ne plu estas espero”. “Ne plu estas espero”, diris sanitarulo informita pri la nuna sanstato de Johano Paŭlo la 2a.

19:32   Kard. Ruini, “La plej malmola elprovo travivita kun trankvilo”. Johano Paŭlo la 2a alfrontas “la plej malfacilan elprovon de sia longa kaj eksterordinara vivo, kaj li alfrontas ĝin per tiu sama intima trankvilo kaj konfidoplena sinallaso en la manojn de Dio per kiu li ĉiam vivis, laboris, suferis, ĝojis”. Jen unu el la fragmentoj de la prediko de kardinalo Camillo Ruini kiu celebras Meson por la Papo en la roma Baziliko de Sankta Johano Laterana.

19:36   Venecio, 2000 fideluloj en la Baziliko de Sankta Marko. 2000 personoj (venecianoj, turistoj, gereligiuloj) ariĝis en la Baziliko de Sankta Marko en Venecio por partopreni en la Meso, kiun kardinalo Angelo Scola celebras por la Papo.

19:39   Kreskas la nombro da fideluloj en placo Sankta Petro. Kreskas kun la maltrankvilo kaj zorgado pro la sanstato de la Papo la nombro da fideluloj, kiuj atingas placon Sanktan Petron. La placo pleniĝas per civitanoj, gereligiuloj kaj turistoj, kiuj turnas la rigardon al la papa loĝejo aŭ preĝas silente. Malgraŭ la granda nombro da personoj, la etoso estas tiu de silenta atendo. Multaj estas la romanoj, kiuj, post fino de laboro, alvenas al Vatikano. Ĉiuspeca signalo, kiel tiu de la sonoriloj kiuj batas la horojn, ekskuigas la ĉeestantajn personojn.

19:46   La Papo “jam vidas kaj tuŝas Dion”. La Papo “jam vidas kaj tuŝas la Sinjoron, li jam estas unuigita kun nia unika

Savanto”: tion diris kard. Ruini dum sia prediko en la Baziliko de Sankta Johano laterana, substrekante, ke “tiu certeco kaj tiu ĝojo kiu donas tonon al la tuta liturgio de la nuna semajno, kongruas, diference ol kio povus ŝajni, kun la suferoj de la Papo kaj kun nia preĝado por la Papo”.

19:51   Du lumoj je la fenestroj de la oficejo de la Papo. Aperis lumo en la ĉambro de la privata sekretario de la Papo, mons-ro Stanislavo, kaj, ne multe poste, la lumo aperis ankaŭ en la ĉambro je kies fenestro la Papo aperas por beni la fidelulojn. La tendon en la ĉambro de mons-ro Stanislavo oni plurfoje movis kaj iu aperis je la fenestro por vidi la amason da fideluloj kiuj svarmas en placo Sankta Petro.

20:08   Je la horo 21a Rozaria preĝo en placo Sankta Petro. Je la 21a la ĝenerala vikario de la Papo por la Vatikana Civito, mons-ro Angelo Comastri, gvidos la trapreĝon de la Rozario en placo Sankta Petro.

20:19   Finiĝis la Meso en la Baziliko de Sankta Johano Laterana. Finiĝis la Meso por la Papo en la Baziliko de Sankta Johano Laterana. Ĝi daŭris iom pli ol unu horo, celebrita de kard. Ruini, fronte al la fideluloj kaj ĉiuj ŝtataj aŭtoritatuloj de Italio.

20:26   Encefalogramo plata, Vatikano malkonfirmas. Iu itala informagentejo diskonigis la informon, ke la rezulto de elektroencefalogramo evidentigis mankon de cerba neŭrofunkciado. Vatikano sciigis, ke en la ĉambro de la Papo ne estas je dispono aparato por elektroencefalogramo.

21:02   Pli ol 30.000 personoj en placo Sankta Petro. Estas pli ol 30.000 en placo Sankta Petro la fideluloj, laŭ la pritakso de la polico.

21:08   Mons-ro Comastri: “Ĉi-vespere Kristo malfermegas al li la pordojn”. “Ĉi-vespere aŭ ĉi-nokte Kristo malfermegas la pordojn al la Papo”. Tion diris mons-ro Angelo Comastri, vikario de Johano Paŭlo la 2a por la vatikana civito, komencante la preĝo-maldormon per la Rozario en placo Sankta Petro.

21:33   7.000 pilgrimuloj en Lurdo. Preskaŭ 7.000 pilgrimuloj ariĝis por preĝi en la esplanado fronte al la mariala pilgrimloko de Lurdo. Al Lurdo Johano Paŭlo la 2a faris sian lastan paŝtistan vojaĝon, antaŭ la pliaĉiĝo de la sanstato, kiu devigis lin interrompi lian pilgrimadon al la mondo.

21:53   Pli  ol 60.000 en placo Sankta Petro. Estas pli ol 60.000 la personoj kiuj preĝas en placo Sankta Petro.

22:07   Placo Sankta Petro, finiĝis la Rozario, daŭre alvenas fideluloj. Post la fino de la Rozario kiu komenciĝis je la horo 21a, kelkaj grupoj de fideluloj komencis forlasi placon Sanktan Petron, sed intertempe centoj da geknaboj kiuj tenas sin reciproke per la manoj trairas silente la frontan straton della Conciliazione. La alveno de fideluloj en la placo daŭras seninterrompe.

22:13   Placo Sankta Petro restas malfermita “por akompani la Sanktan Patron”. Anoncanto invitis la amason da fideluloj ĉeestantaj en placo Sankta Petro preĝi “por akompani la Sanktan Patron”. “La placo - diris la anoncisto - restas malfermita. Ni rekomendas, ke oni havu sintenon de silento kaj enmemiĝo. Dum la silento de la vespero ni daŭrigu konfidi lin al la Patrino de la Sinjoro kaj de la Eklezio”. Nun la miloj da personoj en la placo silentas kaj rigardas al la fenestro lumigita je la tria etaĝo de la apostola palaco.

23:23   Placo Sankta Petro, kantoj kaj preĝoj de la “Pope-boys”.  La “pope-boys” (la geknaboj de la Papo, kiel amaskomunikiloj kutimis nomi ilin), la gejunuloj al kiuj la Papo ĉiam estis tre ligita kaj kiuj kun li kundividis la mondajn tagojn de la junularo, revenis sub la fenestrojn de la papa loĝejo. Ili flustras kantojn kaj svingas vatikanajn kaj alinaciajn flagojn; ili preĝas esperante ke ili sukcesu sentigi sian proksimecon al tiu, kiun ili konsideras “persona amiko”. Ĉirkaŭ ili, en la tuta placo kaj en la fronta strato della Conciliazione daŭre estas miloj da personoj, kiuj preĝas.

 

 

 

 

 

Al la komenco!