Papo Francisko

 

la 13an de marto 2013

HABEMUS PAPAM - NI HAVAS LA PAPON

 

FRANCISKO

 

LA UNUA PAROLADO DE PAPO FRANCISKO

Fratoj kaj fratinoj, bonan vesperon!

Vi scias, ke la devo de la Konklavo estis doni Episkopon al Romo. Ŝajnas, ke miaj fratoj la Kardinaloj iris preni lin preskaŭ je la fino de la mondo… sed ni estas ĉi tie… Mi vin dankas pro la akcepto. La dioceza komunumo de Romo havas sian episkopon: dankon! Kaj antaŭ cio, mi deziras preĝi por nia emerita Episkopo, Benedikto la 16a. Ni ĉiuj preĝu por li, por ke la Sinjoro benu lin kaj por ke la Madono gardu lin.

[Trapreĝo de Patro Nia, Saluton Maria kaj de la Gloron al la Patro].

Kaj nun ni komencu ĉi tiun iradon: Episkopo kaj popolo. Ĉi tiun iradon de la Eklezio de Romo, kiu estas tiu, kiu estras en la karitato ĉiujn Ekleziojn. Irado de frateco, de amo, de konfido inter ni. Ni ĉiam preĝu por ni: unuj por la aliaj. Ni preĝu por la tuta mondo, por ke estu granda frateco. Mi bondeziras por Vi, ke ĉi tiu eklezia irado, kiun ni hodiaŭ komencas, kaj por kiu helpos min mia Kardinalo Vikario, ĉi tie ĉeestanta, estu fruktodona por la evangelizado de ĉi tiu tiom bela urbo!

Kaj nun mi deziras doni la Benon, sed antaŭe – antaŭe mi petas al vi komplezon: antaŭ ol la Episkopo benu la popolon, mi petas, ke vi preĝu la Sinjoron, por ke Li benu min: la preĝo de la popolo, petantan benon por sia Episkopo. Ni faru silente ĉi tiun vian preĝon sur mi.

[Silenta preĝo]

Nun mi donas la Benon al vi kaj al la tuta mondo, al ĉiuj bonavolaj viroj kaj virinoj.

[Apostola Beno]

Fratoj kaj fratinoj, mi lasas vin. Multajn dankojn pro via akcepto. Preĝu por mi kaj ĝis baldaŭ! Ni revidiĝos baldaŭ: mi volas morgaŭ iri preĝi ĉe la Madono, por ke Ŝi savogardu la tutan Romon. Bonan nokton kaj bonan ripozon!

 

IKUE SKRIBIS DANKLETERON AL LA EMERITA PAPO