Papo Benedikto la 16a (2005-2013)

 

Konsistorio 11.02.2013

 

DEKLARO

   

Karegaj Fratoj,

mi arigis vin por ĉi tiu Konsistorio ne nur por la tri sanktproklamoj, sed ankaŭ por informi vin pri decido el granda graveco por la vivo de la Eklezio. Post plurfoja ekzameno de mia konscienco fronte al Dio, mi atingis la certecon, ke miaj fortoj, pro alta aĝo, ne plu estas taŭgaj por plenumi laŭ taŭga maniero la petran servadon.

Mi tre bone konscias, ke ĉi tiu servado, pro ĝia spirita esenco, devas esti plenumata ne nur per faroj kaj per vortoj, sed, ne malpli, suferante kaj preĝante.

Tamen, en la hodiaŭa mondo, subjekto de rapidaj ŝanĝiĝoj kaj agitita de problemoj el granda reliefiĝo por la vivo de la kredo, por regi la ŝipon de sankta Petro kaj anonci la Evangelion necesas ankaŭ energio ĉu de la korpo, ĉu de la animo, energio, kiu, dum la lastaj monatoj, en mi malkreskis tiom, ke mi devas agnoski mian malkapablon bone administri la paŝtistan servadon al mi konfiditan.

Pro tio, bone konscianta pri la graveco de ĉi tiu ago, kun plena libereco, mi deklaras, ke mi rezignas je la paŝtista servado de Episkopo de Romo, Posteulo de Sankta Petro, al mi konfidita de la Kardinaloj la 19an de aprilo 2005, tiel ke, ekde la 28a de februaro, je la horo 20a, la seĝo de Romo, la seĝo de Petro, estos vakanta kaj oni devos kunvoki, fare de tiuj, kiuj estas kompetentaj, la Konklavon por la elekto de la nova Supera Pontifiko.

Karegaj Fratoj, mi dankas vin verkore pro la tuta amo kaj laboro, per kiuj vi portis kun mi la pezon de mia paŝtista servado, kaj mi petas pardonon pro ĉiuj miaj malperfektaĵoj.

Nun ni konfidu la Sanktan Eklezion al la prizorgo de ĝia Supera Paŝtisto, Nia Sinjoro Jesuo Kristo, kaj ni petegu lian sanktan Patrinon Marian, por ke Ŝi asistu per sia patrina boneco la Kardinalojn por la elekto de la nova Supera Pontifiko.

Koncerne min, ankaŭ estonte mi volos servi el mia tuta koro, per vivo dediĉita al preĝado, la Sanktan Eklezion de Dio.