Papo Benedikto la 16a

 

21. 12. 2005 - Ĝenerala Aŭdienco

 

“Defendi la valorojn kaj tradiciojn de Kristnasko

kontraŭ konsumismo”

 

La kristanajn tradiciojn de Kristnasko oni devas defendi kontraŭ la konsumisma pensomaniero, kiu volas forstreki ilin, kaj oni devas transdoni ilin al la gejunuloj. Dum la lasta ĝenerala aŭdienco antaŭ la 25a de decembro Benedikto la 16a volis dediĉi al la “lumo de Kristnasko” sian paŝtistan instruon, de li faritan ĉi-matene en placo sankta Petro, fronte al miloj da fideluloj. La Papo atingis la placon surhavante, por defendi sin kontraŭ la frosto, la “camauro”, la mezepokstilan ĉapon.

 

 

“Ĉies sindevigo”. La kristnaskaj bondeziroj, kiujn Benedikto la 16a adresis ĉi-matene al la fideluloj en placo sankta Petro kaj al la tuta Eklezio estis akompanataj de devontigo: la kristana senco de la Kristnasko, kun ĝiaj valoroj transdonataj de 2000 jaroj, estas sankta havaĵo, kiun oni devas konservi kaj transdoni, laŭ pli forta maniero ol la pseŭdo-valoroj, kiuj utiligas Kristnaskon kiel varon.

“Pretigante nin por celebri kun ĝojo la naskiĝon de la Savanto - diris la Papo - en niaj familioj kaj en niaj ekleziaj komunumoj, dum ia moderna kaj konsumisma kulturo emas malaperigi la kristanajn simbolojn el la Kristnaska celebro, estu ĉies sindevigo ekkapti la valoron de la kristanaj tradicioj, kiuj estas parto de la havaĵo de nia kredo kaj de nia kulturo, por transdoni ilin al la novaj generacioj”.

Ĝi estas temo, kiun iom antaŭe Benedikto la 16a enkondukis parolante pri la lumo kiu estas unu el la “simboloj” de la “mistero de Kristnasko”. Simbolo, li diris, kiu elvokas “realaĵon kiu tuŝas la intimon de la homo”: la lumo “de la bono kiu venkas malbonon, de la amo kiu superas malamon, de la vivo kiu venkas la morton”.

Ankaŭ laŭlonge de la stratoj de la urbo kaj en la placo - rimarkigis la Papo - la lumo de la ornamaĵoj kaj lumiloj regas dum ĉi tiuj festotagoj. sed tiu lumo, atentigis la Papo, devas atentigi la kredantojn “pri alia lumo, nevidebla por la okuloj, sed ne por la koro”.

“Dum ni admiras ilin, dum ni ekbruligas la kandelojn en la preĝejoj aŭ dum ni ŝaltas la lumilojn de la kripo kaj de la kristnaska arbo en la hejmoj, malfermiĝu nia animo al la vera spirita lumo, alportata al ĉiuj bonavolaj homoj”.

Benedikto la 16a - kiu dum la ĉi-matena eniro en placon sanktan Petron surhavis, por protekti sin kontraŭ frosteco, la “camauro”, t.e. mezepokstila ĉapo el ruĝa veluro uzata de la Papoj - finis la aŭdiencon per preĝalvoko el la hodiaŭa liturgio, kiu prikantas la alvenon de Kristo kiel “Stelo” de “eterna lumo”.

“Ke ĉi tiu Stelo de lumo kiu ne subiras, komuniku al ni la forton por ĉiam laŭiri la iradon de la vero, de la justeco kaj de la amo! Ni travivu intense ĉi tiujn lastajn tagojn antaŭ Kristnasko, kune kun Maria, la Virgulino de la silento kaj de la aŭskulto (...) Kun ĉi tiuj sentoj, instigante vin konservi vivanta la internan miron dum la fervora atendo por la celebro jam nun proksima de la naskiĝo de la Savanto, mi ĝojas eldiri ekde nun miajn elkorajn bondezirojn por sankta kaj ĝoja Kristnasko al vi ĉiuj ĉi tie ĉeestantaj, al viaj familianoj, al viaj komunumoj kaj al viaj karuloj. Bonan Kristnaskon al ĉiuj!”.