Papo Benedikto la 16a

 

13.11.2005 - Anĝeluso

“NI KLOPODU IMITI
LA EKZEMPLOJN DE SANKTECO”
 

En la tago en kiu oni proklamis tri novajn beatulojn, la Papo adresis viglan instigon al ĉiuj fideluloj imiti la ekzemplon de sankteco. La novaj beatuloj estas la franca pastro Charles de Foucauld, misiisto en Afriko meze de la nomadoj «tuareg», Maria Pia Masténa, fondintino de la ordeno de la Monaĥinoj de la Sankta Vizaĝo kaj Maria Crocifissa Curcio, fondintino de la Misiistaj Karmelaninoj de Sankta Tereza de Jesuo Infano.

 

 

Antaŭ la Anĝeluso

Karaj fratoj kaj fratinoj!

Ĉi-matene en la Baziliko de sankta Petro oni proklamis Beataj la Diservantojn Charles De Foucauld, pastro, Maria Pia Mastena, Fondintino de la Monaĥinoj de la Sankta Vizaĝo, kaj Maria Crocifissa Curcio, Fondintino de la Kongregacio de la Misiistaj Karmelaninoj de sankta Tereza de Jesuo Infano. Ili aldoniĝas al la densa amaso da Beatuloj kiuj dum la Papado de Johano Paŭlo la 2a estis proponitaj al la respektego de la ekleziaj Komunumoj en kiuj ili vivis, en la konscio pri tio, kion la 2a ekumena vatikana Koncilio tre substrekis: ĉiuj baptitoj estas vokataj al perfekteco de la kristana vivo: pastroj, gereligiuloj kaj laikoj, ĉiu laŭ sia propra ĥarismo kaj sia specifa vokiĝo.

Efektive, grandan atenton la Koncilio donis al la rolo de la laikaj fideluloj, dediĉante al ili tutan ĉapitron – la kvaran – de Konstitucio Lumen Gentium, por difini ilian vokiĝon kaj mision, radikiĝintajn en la Bapto kaj en la Konfirmacio kaj orientitajn al “serĉo de la Regno de Dio pritraktante la surterajn aferojn kaj ordigante ilin laŭ Dio” (n-ro 31)”. La 18an de novembro 1965 la Patroj aprobis specifan dekreton pri la apostolado de la laikoj, Apostolicam actuositatem. Ĝi substrekas antaŭ ĉio, ke “la fekundeco de la apostolado de la laikoj dependas de ilia vivodona unuiĝo kun Kristo” (samloke, n-ro 4); t.e. de fortika spiritualeco, nutrata de la aktiva partopreno en la Liturgio kaj esprimita laŭ la stilo de la evangeliaj beatecoj. Por la laikoj, krome, havas altan gravecon la profesia fakuleco, la sento pri la familio, la civila sento kaj la sociaj virtoj. Se estas vere, ke ili estas vokataj unuope doni sian personan ateston, aparte valoran tie kie la libereco de la Eklezio trovas barojn, tamen la Koncilio insistas pri la graveco de la organizita apostolado, necesa por influi sur la ĝenerala pensomaniero, sur la sociaj kondiĉoj kaj sur la institucioj (kp samloke, n-ro 18). Ĉi-koncerne, la Patroj kuraĝigis la multvariajn asociojn de laikoj, insistante ankaŭ pri ilia formado por apostolado. Al la temo de la vokiĝo kaj misiado de laikoj la amata Papo Johano Paŭlo la 2a volis dediĉi la sinodan Asembleon de 1987, post kiu oni publikigis la apostolan Instigon Christifideles laici.

 

Konkludante, mi deziras memorigi, ke pasintdimanĉe, en la Katedralo de Vicenza, estis beatproklamita patrino de familio, Eurosia Fabris, nomata "Mamma Rosa" (Panjo Roza), modelo de kristana vivo en laika stato. Al ĉiuj Kiuj jam estas en la ĉiela  patrujo, al ĉiuj niaj sanktuloj kaj unue al Sanktega Maria kaj al ŝia Edzo Jozefo, ni konfidas la tutan  Popolon de Dio, por ke kresku en ĉiu baptito la konscio esti vokata labori kun sindevigo kaj kun frukto en la vinberejo de la Sinjoro.

 

Post la Anĝeluso

Oni solenas hodiaŭ en Italio la Tagon de la Dankesprimo pro la fruktoj de la tero kaj de la laboro. Mi unuiĝas al la preĝado kaj laŭdado de la fideluloj, aparte de la terkultivistoj kaj kamparaj komunumoj, invitante ĉiujn danki Dion pro liaj bonefikoj. Mi petdeziras, ke la ĵusdata “Paŝtista noto” de la italaj Episkopoj dediĉita al la kampara mondo helpu tiun parton tiom gravan de la socio konservi sian riĉan religian kaj kulturan havaĵon, por la bono de la tuta lando.

 

[franclingve] Charles de Foucauld, ĵus beatproklamita, nin invitas trairi spirite la iradon de Nazareto kaj la silenton kiun li travivis en la dezerto. Efektive, de tie, kun Maria, ni povas malkovri la misteron de Kristo, kiu fariĝis humila kaj malriĉa por savi nin, por igi nin filoj de la sama Patro kaj gefratoj en la homeco. Kiel Frato Charles ni ĉerpu el la eŭkaristia mistero kaj el kontemplado la forton por la vivo kaj la atesto pere de kiuj ni kontribuas al evangelizado.

 

[anglalingve] Hodiaŭ la Eklezio celebras la Beatproklamon de tri elstaraj atestantoj de Kristo kaj de lia Evangelio. Ke la preĝoj de Beata Charles de Foucauld, Beata Maria Pia Masténa kaj Beata Maria Crocifissa Curcio akompanu ĉiun el vi laŭ la vojo al sankteco kaj ĝojoplena fideleco al la volo de Dio.

 

[germanlingve] Hodiaŭ la Eklezio prezentas al ni tri novajn Beatulojn: Charles de Foucauld, Maria Pia Mastena kaj Maria Crocifissa Curcio. Ili sekvis la vokon de Jesuo forlasante ĉion kaj konfidis sin mem tute al la gvidado de Dio. Plie, ilia ekzemplo povas helpi nin doni ĉiam al Dio la unuan lokon en nia vivo.

 

[hispanlingve] ... Ke la ekzemplo de la novaj Beatuloj helpu nin progresi en la irado al sankteco al kiu nin ligas nia bapto ...

 

[pollingve] Memorigante la koncilian Dekreton Apostolicam actuositatem, mi rekomendas al Dio ĉiujn apostolajn agojn kiujn la laikaj fideluloj faras en la Eklezio. Ke ili alportu abundajn fruktojn!

 

Denove en la itala la Papo salutis diversajn grupojn el Italio, finante per la saluto al “tiuj plej proksimaj, la geamikoj [de la paroĥo de] Sankta Maria de la Gracoj ĉe Fornaci, du paŝojn for el Vatikano. Al ĉiuj mi bondeziras bonan dimanĉon”.