Papo Benedikto la 16a

 

26.10.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

 

KRISTO ESTAS “LA SINJORO DE LA MONDO”
PRO LA “SKANDALO DE LA KRUCO”

 

La apartaĵo de Kristo aperas el lia rolo esti Sinjoro de la elaĉetita mondo, rolo, kiun oni donis al li pro lia perfekta obeemo ĝis la morto”. Tion diris la Papo ĉi-matene dum la ĝenerala aŭdienco, je la ĉeesto de pli ol 50.000 fideluloj. Komentante la kantikon entenatan en la dua ĉapitro de la letero al Filipianoj, Benedikto la 16a substrekis, ke Jesuo elektas malsupreniri, malplenigi sin, ĝis la humiligo de la morto sur la kruco”, montrante sin tiel vere homo kaj nia elaĉetanto, per aŭtentika kaj plena partopreno en nia realaĵo de doloro kaj de morto”. Fine de la aŭdienco la Papo preĝis por la multaj bezonoj de la Eklezio kaj de la mondo, aparte por la loĝantaroj trafitaj de tertremo kaj de aliaj naturmediaj katastrofoj. Kortuŝa estis la saluto al grupo de preskaŭ 1000 italaj infanoj kaj geknaboj kiuj resaniĝis el tumoraj malsanoj.

 

 

La tipa oktobra vetero de Romo – plena suno kaj pura aero – ĝojigis la renkonton de Benedikto la 16a kun la fideluloj el la tuta mondo – pli ol 50.000 ĉi-matene – kiujn la Papo kiel kutime volis saluti deproksime plenumante longan ĉirkaŭveturadon per la sentegmenta ĵipo, en placo sankta Petro antaŭ ol komenci sian paŝtistan instruadon. Ĝi inspiriĝis el la kantiko “Kristo servanto de Dio” entenata en la dua ĉapitro de la letero de sankta Paŭlo apostolo al Filipianoj (2,6-9.11)

 

Kristo Jesuo,  estante en la formo de Dio, ne rigardis kiel ŝatindaĵon la egalecon kun Dio

sed sin malplenigis, alprenante la formon de sklavo, fariĝante laŭ la bildo de homoj;

kaj troviĝinte laŭfigure kiel homo, li sin humiligis kaj fariĝis obeema ĝis morto, eĉ ĝis la morto per kruco.

Pro tio do Dio tre alte superigis lin, kaj donis al li nomon, kiu estas super ĉia nomo,

kaj ĉiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro.

 

 

La Papo klarigis ke post la sinofera obeado de la filo, obeado perfekta ĝis la morto, sekvas la glorodona, superiga respondo de la Patro, al kiu unuiĝas la adorado fare de la homaro kaj de la kreaĵaro. La savoplano trovas do, en la Filo, sian kompletan plenumon kaj la fideluloj – rekomendis Benedikto la 16a – estas invitataj ĉefe en la liturgio, proklami ĝin kaj travivi ĝiajn fruktojn.

Sekvis fina medito per vortoj improvizitaj, kompare kun la oficiala teksto, elvokante sanktan Paŭlon kaj sanktan Gregoron Nazianzanon:

“Je la fino de ĉi tiu medito mi deziras, por nia vivo, substreki du dirojn. Kiel unue, ĉi tiun admonon de sankta Paŭlo: ‘Havu la saman spiriton, kiu estis ankaŭ en Kristo Jesuo’. Lerni, senti kiel sentis Jesuo, konformigi nian penso-, decido-, ago-manieron kun la sentoj de Jesuo. Se ni ekiras ĉi tiun vojon, ni vivas bone kaj ni trairas la ĝustan vojon. La alia [diro] estas de sankta Gregoro Nazianziano: ‘Li, Jesuo, amas vin’. Ĉi tiu vorto de tenereco estas por ni granda konsolo kaj ankaŭ granda respondeco tagon post tago”.

 

Kortuŝa estis la aparta saluto de la Papo al la infanoj kaj geknaboj kiuj renaskiĝis al la vivo post la dramoplena sperto de tumora malsano, akompanataj de familianoj, kuracistoj kaj flegistoj: “Karaj geamikoj – diris al ili la Papo – kiel ni aŭskultis en la paŝtista instruo, la kruco de Kristo komprenigas al ni la veran signifon de la suferado kaj de la doloro”.

Sekvis la invito de la Papo, dum finiĝas monato oktobro dediĉita al la sankta Rozario, “trapreĝi kun devoteco ĉi tiun preĝon karan por la tradicio de la kristana popolo”. Fine, speciala preĝo:

“Ni preĝu por la multaj bezonoj de la Eklezio kaj de la mondo, speciale por la loĝantaroj trafitaj de tertremo kaj de fizikaj kaj naturmediaj katastrofoj. Neniam manku por tiuj kiuj estas en malfacilaĵoj, nia spirita kaj materia subteno”.

Post la aŭdienco sekvis interalie momento por la amantoj de futbalo: ĉe la ŝtuparo de la Baziliko Benedikto la 16a salutis la prezidanton de la organiza Komitato de la monda futbala ĉampionado 2006, kiu okazos en Germanio, Franz Beckenbauer, akompanatan de la “ambasadoro de la ĉampionado”, Rudi Voeller.