Papo Benedikto la 16a

 

16.10.2005 - Anĝeluso

 

La heredaĵo de Papo Wojtyła por la Eklezio,
27 jarojn post lia elekto al papado

 

La Papo “veninta el malproksima lando” estis “agnoskita kiel morala aŭtoritato ankaŭ de multaj nekatolikoj kaj nekredantoj”. Tiel Benedikto la 16a decidis dediĉi al la figuro de sia antaŭulo la paroladon antaŭ la Anĝeluso. Al la rememoro pri la “amata Johano Paŭlo la 2a, kiu eniris la koron de la homoj”, Benedikto la 16a aldonis vortojn pri la graveco de la Eŭkaristio kaj de la Rozario. En la plurlingvaj salutoj, la Papo faris alvokon por ke oni ne ĉesigu la lukton kontraŭ mizero, memorigante ke morgaŭ estos la Monda Tago de la rifuzo de mizero.

 

 

ANTAŬ LA ANĜELUSO

 

Karaj fratoj kaj fratinoj!

 

Antaŭ 27 jaroj, ĝuste hodiaŭ, la Sinjoro vokis kardinalon Karol Wojtyła, ĉefepiskopon de Krakovo, esti posteulo de Johano Paŭlo la unua, kiu mortis iom pli ol unu monaton post sia elekto. Kun Johano Paŭlo la 2a komenciĝis unu el la plej longaj papadoj de la historio de la Eklezio, dum kiu Papo “veninta el malproksima lando” estis agnoskita kiel morala aŭtoritato ankaŭ de multaj nekristanoj kaj nekredantoj, kiel pruvis la kortuŝaj elmontroj de amemo okaze de lia malsano kaj de vigla kondolenco post lia morto. Ĉe lia tombo en la vatikanaj grotoj daŭras seninterrompa la pilgrimo de multegaj fideluloj kaj ankaŭ tio ĉi konsistigas parolivan signon pri kiom la amata Johano Paŭlo la 2a eniris la koron de la personoj, ĉefe pro lia atesto de amo kaj sindediĉo en la sufero. En li ni povis admiri la forton de la kredo kaj de la preĝado, kaj kompletan sinallason al Sanktega Maria, kiu ĉiam akompanis kaj protektis lin, speciale dum la plej malfacilaj kaj dramoplenaj momentoj de lia vivo.

 

Ni povus difini Johanon Paŭlon la 2an Papo komplete konsekrita al Jesuo pere de Maria, kiel bone evidentiĝis en lia emblemo: “Totus Tuus” (tute via mi estas). Li estis elektita centre de la monato de la Rozario kaj la rozaria ĉeno, kiun li ofte tenis en siaj manoj fariĝis unu el la simboloj de lia papado, sur kiu la Senmakula Virgulino viglis per patrineca zorgemo. Pere de radio kaj televido, la fideluloj de la tuta mondo povis multfoje unuiĝi kun li en ĉi tiu mariala preĝo, kaj, dank’ al lia ekzemplo kaj liaj instruoj, remalkovri ĝian aŭtentikan, kontempladan kaj kristologian signifon (kp. Ap. Let. Rosarium Virginis Mariae, 9-17). Envere, la Rozario ne kontraŭmetiĝas kontraŭ la medito de la Parolo de Dio kaj liturgia preĝado; ĝi eĉ reprezentas logikan kaj idealan kompletigon, aparte kiel sinpretigo kaj kiel danko, de la eŭkarista celebro. La Kriston renkontitan en la Evangelio kaj en la Sakramento ni kontemplas kun Maria dum la diversaj momentoj de lia vivo, dank’ al la ĝojaj, lumaj, doloraj kaj gloraj misteroj. Je la lernejo de la Patrino ni lernas tiel konformiĝi je ŝia dia Filo kaj anonci Lin per nia vivo mem. Se la Eŭkaristio estas por la kristano la centro de la tago, la Rozario kontribuas, laŭ privilegia maniero, plivastigi la kunulecon kun Kristo, kaj edukas vivi, fikse metante sur Lin la rigardon de la koro, por disradii sur ĉiujn kaj sur ĉion lian mizerikordan amon.

 

Kontemplanta kaj misiista: tiel estis la amata Johano Paŭlo la 2a. Li estis tia dank’ al la intima kunuleco kun Dio, ĉiutage nutrata de la Eŭkaristio kaj de longtempaj preĝadoj. En la horo de la Anĝeluso, al li tiom kara, estas dolĉe kaj nepre memorigi lin, dum ĉi tiu datreveno, renovigante al Dio la dankesprimon, ĉar Li donis al la Eklezio kaj al la mondo tiom indan posteulon de apostolo Petro. La Virgulino Maria nin helpu ĉerpi trezoron el lia valorriĉa heredaĵo.

 

 

POST LA ANĜELUSO

 

En la franca Benedikto la 16a memorigis la morgaŭan mondan tagon por la rifuzo de mizero

“Mizero estas plago kontraŭ kiu la homaro devas senĉese lukti. Ni ĉiuj estas vokataj al solidareco pli kaj pli granda, por ke neniu estu ekskludita de la socio. En mia preĝo estas la malriĉuloj kiuj luktas kun kuraĝo por vivi digne, prizorgante siajn familiojn kaj la bezonojn de siaj gefratoj. Mi salutas ĉiujn kiuj metas sin je la servo de la bezonantoj, kaj mi invitas la civilajn aŭtoritatulojn kaj la respondeculojn aŭskulti la krion de la malriĉuloj kaj pliintensigi la agadojn por la lukto kontraŭ mizero.

Sekvis salutoj en aliaj lingvoj. Aparte en la germana kaj pola la Papo denove memorigis Johanon Paŭlon la 2an.