Papo Benedikto la 16a

 

25.09.2005 - Anĝeluso

 

“Imitu Patrinon Tereza’n
ekzemplo de aganta karitato kaj ne malofte heroeca”

 

Benedikto la 16a instigis la katolikan mondon al solidareco, rilate al tiuj, kiuj vivas en la mizero, memorigante la “fondintinon de la Misiistinoj de Karitato, kiu en la plej malriĉaj el la malriĉuloj amis Jesuon, ricevitan kaj kontemplatan ĉiutage en la konsekrita Hostio”.

 

 

 

Dum la lasta Anĝeluso en Kastelgandolfo la Papo memorigis la kunligon ekzistantan inter la Eŭkaristio - “la plej valorriĉa heredaĵo kiun postlasi al ni Jesuo” - kaj la karitato, ligita kun la tuta surtera ekzistado de Jesuo “ekde koncipiĝo ĝis la morto sur la kruco”, kiun oni devas vidi kiel “unikan amo-agon”.

Benedikto la 16a dediĉis do sian dimanĉan paŝtistan mediton al la eŭkaristia mistero, la temo sur kiu baziĝas la venonta Sinodo de la Episkopoj, kiu komenciĝos post unu semajno. “Multaj kaj multvariaj estas la formoj de servado kiun ni povas realigi por la proksimulo en la ĉiutaga vivo, kun iom da zorgemo”, diris la Papo, kiu klarigis “la Eŭkaristio fariĝas tiel la fonto de la spirita energio kiu renovigas la mondon en la amo de Kristo”.

“Modelaj atestantoj de ĉi tiu amo estas la sanktuloj - substrekis la Papo - kiuj ĉerpis el la Eŭkaristio la forton de aganta karitato ne malofte heroeca”. Aldone al Patrino Tereza la Papo pensis pri “sankta Vincento de Paul, kies liturgian memoron ni solenos postmorgaŭ, kaj kiu deklaris: ‘Kiom ĝoje estas servi la personon de Kesuo Kristo en liaj malriĉaj membroj!’”.

Sed antaŭe kaj pli ol ĉiuj sanktuloj, la dia karitato plenigis la koron de la Virgulino Maria. Post la Anunciacio, puŝita de Tiu, kiun Ŝi havis en sia sino, la Patrino de la Enkarniĝinta Parolo iris rapide por viziti kaj helpi kuzinon Elizabeta’n. “Ni preĝu - finis la Papo - por ke ĉiu kristano, nutrante sin per la Korpo kaj Sango de la Sinjoro, pli kaj pli kresku en la amo al Dio kaj en la malavara servo al la gefratoj”.

Komence de sia parolado, Benedikto la 16a memorigis plie ke ĉi tiu estas la lasta dimanĉo kiun li pasigas en Kastelgandolfo, antaŭ la reveno al Vatikano, venontan merkredon: “Mi deziras saluti elkore la tutan urban loĝantaron - diris la Papo - renovigante al ĉiuj mian vivan dankon pro la akcepto kiun oni rezervis al mi”.