Papo Benedikto la 16a

 

31.07.2005 - Unua Anĝeluso en Kastelgandolfo

 

AL LA MONDA TAGO DE LA JUNULARO,
AL PRIVILEGIA RENKONTO KUN JESUO
 

 

Je tagmezo Papo Benedikto la 16a, alveninta pasintĵaŭde al Kastelgandolfo el Aosta-valo, kie li pasigis ripozperiodon, trapreĝis la Anĝeluson kune kun la fideluloj kaj pilgrimuloj ĉeestantaj en la interna korto de la Apostola Palaco de Kastelgandolfo. La Papo parolis pri la venonta Monda Tago de la Junularo, kaj pri la ĝoja informo pri la forlaso de armita lukto fare de la Irlanda Respublikana Armeo

 

   

Antaŭ la Anĝeluso

 

Post la tagoj pasigitaj en montaro, en Aosta-valo, mi estas kontenta hodiaŭ esti meze de Vi, karaj Kastelanoj, kiuj ĉiam estas tiom gastemaj kun la Papo. Mi salutas vin ĉiujn kun amemo, ekde la Episkopo de Albano, la Paroĥestro kaj la aliaj Pastroj de Kastelgandolfo. Mi salutas la Urbestron, la Komunuman Administracion kaj la aliajn ĉeestantajn Aŭtoritatulojn kaj mi plivastigas mian ameman penson al la Direktoro kaj Personaro de la Papaj Vilaoj, samkiel al la tuta loĝantaro de ĉi tiu plaĉa kaj trankvila urbeto. Aparte varma saluto iras al la pilgrimuloj alvenintaj el multaj lokoj por viziti min. Ĝi estas por mi la unua somera restado kiun mi faras ĉi tie, en Kastelgandolfo: mi dankas pro la festanta akcepto, kiun oni rezervis al mi pasintĵaŭde kaj kiun oni konfirmas ankaŭ hodiaŭ.

 

Alproksimiĝas la 20a Monda Tago de la Junularo, kiu okazos en Kolonjo, kaj al kiu, se plaĉos al Dio, ankaŭ mi partoprenos [kvankam mi ne plu estas tiom juna, sed la koro estas juna] ekde ĵaŭdo la 18an ĝis dimanĉo la 21a de venonta aŭgusto. El ĉiu parto de Eŭropo kaj de la mondo, dum la venontaj tagoj, ekvojaĝos al Germanio grupoj de knaboj kaj knabinoj laŭ la ekzemplo de la sanktaj Saĝuloj, kiel proponas la temo: “Ni venis por adori Lin” (Mat 2,2). Mi deziras inviti la junulojn-kredantojn de la tuta mondo, ankaŭ tiujn, kiuj ne povos partopreni en tiom eksterordinara eklezia evento, unuiĝi en komuna spirita pilgrimo al la fontoj de nia kredo. Laŭ la feliĉa intuicio de la amata Papo Johano Paŭlo la 2a, la Monda Tago de la Junularo konsistigas privilegian renkontiĝon kun Kristo, en la firma konscio, ke nur Li proponas al la homaj estuloj plenecon de vivo, de ĝojo kaj de amo. Ĉiu kristano estas vokata eniri en profundan kunulecon kun la Sinjoro krucumita kaj resurektinta, adori Lin en preĝado, en la medito kaj ĉefe per la devoteca partopreno en la Eŭkaristio, almenaŭ en la Dimanĉo, eta “semajna Pasko”. Tiamaniere oni fariĝas liaj veraj disĉiploj, pretaj anonci kaj atesti ĉiumomente la belecon kaj renovigantan forton de la Evangelio.

 

La Virgulino Patrino de la Elaĉetanto, pri Kiu dum monato aŭgusto ni rememorigos la Ĉielenprenon, viglu sur tiuj kiuj sinpretigas por partopreni en la Monda Tago de la Junularo. Ŝi, kiu ĉiam iras antaŭ ni en la pilgrimado de la kredo, gvidu laŭ speciala maniero la gejunulojn dum la serĉo de la vera bono kaj de la aŭtentika ĝojo.

 

 

Post la Anĝeluso

 

Kiel vi scias, dum la pasintaj tagoj, la Irish Republican Army (IRA) de Norda Irlando anoncis, ke ĝi formale ordonis la finon de la armita lukto favore al ekskluziva uzo de pacaj intertraktoj. Ĝi estas bela informo, kiu kontrastas kun la dolorigaj informoj, pri kiuj ni estas ĉiutage atestantoj en multaj mondopartoj kaj kiu prave estigis kontenton kaj esperon en tiu insulo kaj en la tuta internacia komunumo. Miaflanke, mi estas aparte ĝoja unuiĝi kun tiuj sentoj. Krome, mi kuraĝigas ĉiujn, senescepte, daŭre trairi kuraĝe la markitan itineron kaj startigi pliajn paŝojn, kiuj ebligu plifortigi la reciprokan konfidon, akceli la repaciĝon kaj plifirmigi la intertraktojn por justa kaj daŭra paco. Mi tion faras per la sama forto per kiu mia honorinda Antaŭulo Johano Paŭlo la 2a, en Drogheda, septembre de 1979, petegis, ke oni malproksimiĝu el la padoj de perforto kaj revenu al la vojoj de paco. Al la propeto de Sanktega Maria, al Sankta Patrico kaj al ĉiuj Sanktuloj de Irlando ni konfidu nian komunan preĝon por ĉi tiu intenco.

 

franclingve: Chers pèlerins francophones, je suis heureux de vous adresser mes salutations cordiales. Puissiez-vous accueillir le Christ, Verbe de Dieu, qui se fait notre nourriture, pour en vivre et être ses témoins auprès des personnes que vous rencontrez, notamment auprès des jeunes.

 

anglalingve: I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors who have joined us for this Angelus prayer. I ask the Lord to grant you and your families a serene summer, and upon all of you I cordially invoke his blessings.

 

hispanlingve: Saludo con afecto a los peregrinos de lengua Española. Invito a todos a testimoniar el gozo de celebrar el día del Señor, escuchando su palabra y acudiendo a su mesa, la Eucaristía, alimento de vida eterna. Gracias por vuestra presencia.

 

pollingve: Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro rozpoczyna się sierpień - miesiąc ważnych rocznic. Dziś razem z wami wspominam Powstanie Warszawskie. Niech Bóg Miłosierny udzieli światu daru pokoju. Wszystkim wam błogosławię.

[Mi elkore salutas ĉioujn polojn ĉi tie ĉeestantajn. Morgaŭ komenciĝos monato aŭgusto - monato de gravaj datrevenoj. Hodiaŭ kune kun vi mi memoras la insurekcion de Varsovio. La Mizerikorda Dio koncedu al la mondo la donacon dfew la paco. Al vi ĉiuj, mian benon.]

 

ukrajnlingve: Вітаю дитячий хор «Щедрик» з Києва, Україна. Дорогі друзі, бажаю, щоб пісня, а, зокрема, духовна музика, допомогли вам завжди любити Господа і свідчити Його братерською любов’ю. Слава Ісусу Христу!

[Mi salutas la junularan koruson "Shtshedryk", alveninta el Kyiv, Ukrajnio. Karaj amikoj, mi bondeziras al vi, ke la kanto kaj, aparte, la religia muziko helpu vin ĉiam ami la Sinjoron kaj atesti Lin en la frata amo. Estu laŭdata Jesuo Kristo!]

 

germanlingve: Von Herzen heiße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher hier in Castel Gandolfo willkommen. Vertraut stets auf Gottes Gegenwart in eurem Leben! Denn nichts kann uns von seiner Liebe trennen (vgl Röm 8, 39). Gottes Geist geleite und führe euch. Gesegneten Sonntag!

 

denove itallingve: Mi salutas la italajn pilgrimulojn, aparte la grupojn el Villa Castelli, Surbo, Troina, Torre di Quartesolo, Cagnola kaj Ariccia, samkiel la partoprenantojn en la Kolokvo de Fondaĵo Rui kaj la geknabojn de Montoro Superiore.

Mi bondeziras al ĉiuj bonan dimanĉon!